2014: Een nieuw jaar, nieuwe kansen!

Reacties gesloten

Het Nieuwe Werken is Het Nieuwe LevenWordt 2014 het jaar waarin de “crisis” haar einde bereikt? Recente signalen wijzen hierop. Desondanks geloven velen (waaronder ikzelf) dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Al is economische groei voor Nederland weer in zicht, groei is geen vanzelfsprekendheid voor de komende jaren en zeker niet op het niveau dat we gewend waren.

In de komende positievere maar ook sobere tijd, wordt het voor organisaties (profit en non-profit) om te overleven, nog belangrijker om échte toegevoegde waarde te leveren. Hiermee bedoel ik, het leveren van de door de klant benodigde producten of diensten op het juiste moment, met de gewenste kwaliteit en tegen een acceptabele prijs. Leveren wat nodig is, zonder poespas.

Ondanks het verwachte herstel van de economie, moeten organisaties blijvend aan de bak, want het zal niet meer vanzelf gaan. De komende periode biedt daarmee voor veel organisaties de ultieme kans om nu echt het verschil te maken. En voor heel veel organisaties ligt hier ook meteen de uitdaging. Ik verwacht voorlopig dan ook een nog voortdurende shake-out van organisaties die niet in staat zijn voldoende te veranderen.

De uitdaging: Agility!

Wat moeten organisaties doen om te overleven? Of, zoals eerder genoemd: hoe lever je de juiste producten en diensten op het juiste moment tegen de gewenste kwaliteit en beste prijs? Het antwoord hierop vat zich voor mij samen in één woord: Agility, de mate waarin een organisatie in staat is om snel en goed in te spelen op veranderende omstandigheden.

Het Nieuwe Werken en AgilityWaarmee het verschil maken?

Hoe creëer je een wendbare organisatie en maak je de komende jaren het verschil? De volgende thema’s zijn relevant om in samenhang met elkaar en in samenhang met de missie van de organisatie vorm te geven:

Bewustwording
Dit betreft het besef dat het de komende jaren nooit meer vanzelf gaat. De organisatie moet continu bewust zijn van wat er om haar heen gebeurt en hoe daar op gereageerd moet worden. Ieder individu in de organisatie moet zelfbewuster worden. Doe ik waar ik goed in ben en waar ik beter in wil worden, voeg ik voldoende waarde toe en zit ik op de juiste plek?

Agile Organiseren
De organisatie is in staat om te veranderen waar en wanneer nodig. Medewerkers hebben flexibele contracten en de organisatie kan makkelijker veranderen van samenstelling waar en wanneer nodig. Organisatiegrenzen zijn vloeibaar omdat er samengewerkt wordt met partnerorganisaties en een flexibele schil van talenten.

De grootste uitdaging is om vanuit de hiervoor genoemde bewustwording met elkaar in gesprek te blijven en samen te bepalen of iedereen in de actuele situatie het beste uit zichzelf haalt en de meeste waarde toevoegt aan de missie van de organisatie en de behoeften van de klanten. En daar dan uiteraard de juiste actie op nemen.

Dynamiek van Het Nieuwe WerkenAgile Samenwerken
De organisatie bestaat uit mensen die verbonden zijn met een duidelijke missie en visie. Mensen krijgen het vertrouwen om meer verantwoordelijkheid te nemen. De organisatie stimuleert en ondersteunt de mensen en dit vertrouwen creëert proactiever gedrag. De proactiviteit in combinatie met de betrokkenheid bij de organisatie zorgt ervoor dat mensen snel en effectief op veranderingen anticiperen en de samenwerking (intern en extern) zoeken die nodig is. Iedereen doet dit vanuit een goed besef van eigen verantwoordelijkheid en toegevoegde waarde.

Agile ontwikkelen
Om snel op veranderingen in te spelen, is de ontwikkeling van de business wendbaar ingericht. Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld voor de financiering van de benodigde veranderingen. Niet alle projecten en resultaten worden voor het hele jaar van tevoren vastgelegd. Gedurende het jaar wordt bepaald welke projecten echt het verschil maken (Agile projectportfolio-management) en tijdens de projecten wordt er continu bijgestuurd op veranderende omstandigheden en daarmee verschuivende prioriteiten (Agile projectmanagement).

De rol van Het Nieuwe werken

Veel nieuwe (netwerk)organisaties bezitten de hiervoor vermelde Agile-kenmerken en zijn daarmee voorbereid op de komende tijd. Voor de meer traditionele organisaties is de uitdaging groter. Hiërarchische structuren, strakke plan- en controlemechanismes, functiehuizen en gestandaardiseerde werkprocessen staan de benodigde wendbaarheid in de weg.

VertrouwenHNW kan voor deze organisaties een goede eerste stap zijn naar meer wendbaarheid door sleutelbegrippen als: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, werken vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid, digitaal (samen)werken en sturen op resultaat. Maar dan moet HNW wel worden ingevoerd in het licht van de hiervoor beschreven ontwikkelingen en niet als een poging om kosten te besparen en een aantrekkelijker werkgever te worden. Met die intentie red je het de komende tijd niet meer.

Deel dit artikel met anderen
Alwin Notenboom - Medeoprichter PMtD en Adviseur Het Nieuwe Werken
Alwin Notenboom is mede-oprichter van PMtD, People Make the Difference. Als adviseur Het Nieuwe Werken en als vader van 3 kinderen is hij altijd geïnteresseerd in hoe je het beste uit mensen haalt. Hij werkt nu bijna 25 jaar in mensgerichte organisaties zoals BSO (Eckart Wintzen), The Vision Web (Ricardo Semler) en PMtD (People Make the Difference). Deze ervaring is tevens zijn inspiratiebron voor Het Nieuwe Werken.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten