2014: Ramen open voor Het Nieuwe Werken

Door Dirk A. van Mulligen van - 28 januari 2014
Reacties gesloten

Sociale verbindingen en Het NIeuwe WerkenIeder jaar heeft een eigen signatuur. Het jaar dat achter ons ligt, was vooral onthullend. Veel narigheid kwam aan het licht en steeds meer vraagtekens werden gezet bij oude manieren van doen en van werken. De blik was met name naar binnen gericht en het is dan ook treffend dat het woord van het jaar 2013 Selfie is.

Een makkelijk jaar was het niet, 2013. Veel organisaties zaten vast in een bezuinigingsreflex. Het economisch tij deed de blik naar binnen keren en legde de focus op kostenbeheersing. Begrijpelijk, maar erg op de korte termijn gericht. Voor zover er aandacht was voor HNW, werd dit meer dan eens ingegeven door het vooruitzicht flink te kunnen besparen op personeels- en kantoorkosten. Meer doen met minder, zeg maar.

Een stevige toekomst met HNW

Verbinden Het Nieuwe WerkenNu het ergste voorbij is, gaan we weer vooruitkijken. Wat zijn onze ambities voor de toekomst en hoe gaan we die waarmaken zonder in de valkuilen van het verleden te stappen. Want we bleken elkaar nodig te hebben, maar kwamen er ook achter dat we samen, in verbinding, sterker staan. We kwamen erachter dat het voldoening geeft om goed verdienen en goed doen hand in hand te laten gaan. Juist HNW kan nu een belangrijke rol spelen in het bouwen aan een stevige toekomst.

In dit jaar dat net begonnen is, gaan we met de consequenties van de blik naar onszelf en onze organisaties aan de slag. De ramen gaan open. Vandaar dat het thema van 2014 verbinden is: consequenties verbinden aan het verleden én onszelf verbinden met elkaar en de buitenwereld. Een jaarsignatuur dat prima past bij Het Nieuwe Werken.

Zet open, die ramen!

Dit jaar biedt dan ook de kans HNW naar een hoger niveau te tillen, echt te verbinden met organisatiedoelen. Zo kan HNW de wijze waarop de organisatie als geheel functioneert, toekomstbestendig maken:

• HNW verbindt medewerkers op een natuurlijke wijze met klanten en andere partijen van buiten. Ze zitten minder vast in het keurslijf van de fysieke of pyramidale organisatie. De meest sterke verbindingen zijn die van mens tot mens, niet gescheiden door organisatorische muren of ingestudeerde rollen en scripts. Die verbindingen aangaan gaat al nieuw werkend makkelijker.
De zichtbaarheid van Het Nieuwe Werken• HNW maakt zichtbaar en transparant. In een wereld die toenemend wantrouwend is, is er maar één optie: de stap naar voren, naar openheid en eerlijkheid. Een volwaardige implementatie van HNW. Geen verstopplekken in organisaties of achter de organisatie.
• HNW vraagt om andere manieren van (werk)relaties aangaan. Minder facetime betekent het leren maken van betere afspraken, heldere communicatie en van tijdiger en betere feedback.
• HNW staat model voor persoonlijke vrijheid in onderlinge verbondenheid. Dat vraagt om bewustwording en volwassenwording van alle partijen in een relatie tot elkaar: werknemer en leidinggevende, leidinggevende en bestuur, maar ook organisatie en cliënt.

In 2014 gaan de ramen open, voor ons individueel en voor onze organisaties. En? Blijft u achter de geraniums zitten of gaat u de frisse wind door uw organisatie laten waaien?

Meer weten over wat 2014 u en uw organisatie gaat brengen? Hier vindt u een uniek aanbod van een lezing  van Dirk Anton van Mulligen over de ins en outs van 2014, waarvoor nog zeker één bedrijfsplek beschikbaar is.

Deel dit artikel met anderen
Dirk A. van Mulligen -
Dirk Anton van Mulligen begeleidt, schrijft en spreekt over ontwikkel- en veranderprocessen. Van Mulligen is zelf hoogsensitief en heeft vanuit zijn bedrijf Coherent Solutions een jarenlange ervaring met begeleiden van HSP’ers en hun leidinggevenden. Hij is coauteur van het boek, ‘Geef je organisatie toekomst: een roadmap voor bouwers aan toekomstbestendige organisaties’ geschreven samen met Kim Castenmiller.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten