3 V’s om HNW echt te laten werken!

Reacties gesloten

Bij Het Nieuwe Werken (HNW) kunnen medewerkers werken onafhankelijk van plaats en tijd. In de praktijk is dit vaak buiten het gezichtsveld van hun leidinggevenden. Voor leidinggevenden betekent dit sturen op output en niet meer op aanwezigheid. Zij moeten er op vertrouwen dat de medewerker buiten hun gezichtsveld hun ‘dingen doen’, en dat medewerkers zich verantwoordelijk genoeg kunnen gedragen om die klussen ook echt te klaren. Oef. Dat is nogal een breuk met het verleden. Jacco van den Berg probeert leidinggevenden te helpen om die stap nu eens echt te zetten.

Vertrouwen is niet voor niets al decennia lang één van de drie Vitamine V’s voor blijvend gemotiveerde medewerkers. Vertrouwen moet gegeven (leidinggevenden) en verdiend (medewerkers) worden. In het begin van HNW was dit de grootste paradoxen, die van controle versus loslaten en van wantrouwen versus vertrouwen. Toch moet u als leidinggevende hier ‘doorheen’, anders wordt het niks met HNW.

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

Het is algemeen bekend dat medewerkers gedijen in een klimaat waarin zij gevoed worden met de volgende drie vitamines V:

  • vrijheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Medewerkers kiezen eerder voor een organisatie met een klimaat dat ‘vrijheid ademt’. Natuurlijk accepteren zij bepaalde regels en richtlijnen (vrijheid in gebondenheid), maar zij willen bovenal hun eigen werk en tijd indelen, plaatsonafhankelijk werken en afgerekend worden op de output van hun inspanningen (niet op de input en throughput). Natuurlijk blijven leidinggevenden eindverantwoordelijk voor het werk, maar zij delegeren dit direct en bijna voor 100% aan hun medewerkers. Deze presteren en floreren in een cultuur waarin zij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden (!) krijgen waarmee zij zelfstandig en in vrijheid hun werk kunnen verrichten. En dat ‘presteren en floreren’ is goed voor de houdbaarheid, en de eigen duurzaamheid.

Hoe is het bij uw organisatie?

Hoort u wel eens leidinggevenden jammeren dat zij:

  • het overzicht missen waardoor zij niet in control zijn?
  • omdat zij vanachter hun gluurscherm de medewerker van minuut tot minuutcontroleren en zeggen dat de medewerker in zijn privétijd ook weleens de hond uitlaat?
  • niet tijdig in kunnen grijpen omdat zij hun medewerkers ‘kwijt zijn?’

Geef dan een rapportcijfer over hoe het in uw organisatie met HNW is gesteld en bedenk aan de hand van de 3 V’s drie acties om dit cijfer in 2016 met één punt te verhogen.

Kunt u een voorbeeld geven?

Jazeker. Met deze 3V-acties gaat uw HNW-gehalte binnen een jaar met minstens een rapportcijfer omhoog:

  • betrek medewerkers bij het formulieren van MAGIE doelen ( Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend).
  • bespreek vooraf de momenten waarop er (kort) tussentijds contact is over de voortgang
  • ‘verplicht’ medewerkers hun neus op kantoor te laten zien. De 4e vitamine van HNW is de V van Verbondenheid. Kennis delen met collega’s, leren van en met elkaar blijft belangrijk en gewoon elkaar even zien, blijft enorm belangrijk.
Deel dit artikel met anderen
Jacco Van den Bergh - Trainer/adviseur
Jacco van den Berg is oprichter van Van den Berg Training & Advies. Het adviesbureau heeft als doel medewerkers en organisaties beter te laten functioneren. De synergie die ontstaat wanneer persoonlijke én organisatiedoelen worden bereikt, staat garant voor het succes van een organisatie. Jacco vindt het leuk om zijn ervaring te verwoorden in artikelen en boeken. Wekelijks levert hij een bijdrage aan de rubriek van Verdien ik wel genoeg? in de Volkskrant.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten