5 tips voor succesvol HNW bij verschillende menstypen

Reacties gesloten

Het Nieuwe Werken en de verschillende manieren van denkenHet Nieuwe Werken is inmiddels veelal gemeengoed geworden. Echter, het gaat soms wel ten koste van het privéleven. Hoe zorg je er als medewerker én als organisatie voor dat werk en privé in balans blijven? Vijf tips om van HNW een succes te maken.

1. Laat los, en neem én geef verantwoordelijkheid

Ondanks alles is HNW voor leidinggevenden vaak nog even wennen. Zij maken zich zorgen over de productiviteit van hun medewerkers, en hebben het gevoel de controle en beheersing kwijt te raken. En dat is nu juist wat leidinggevenden moeten doen: durven loslaten en erop vertrouwen dat medewerkers doen wat nodig is.

Hier staat tegenover dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Niet alle medewerkers zijn daar klaar voor. Uit recent onderzoek van psycholoog Marjette Slijkhuis van de Rijksuniversiteit Groningen (2012) blijkt dat mensen die structuur nodig hebben, geen baat hebben bij HNW. Ze zien de regie naar zichzelf verschuiven en kunnen daar vaak niet mee omgaan.

2. Stuur op resultaat

Mensen die thuiswerken zijn productiever dan degenen die op kantoor werken. Dat toont onderzoek van Intermediair aan. Zij worden thuis minder gestoord bij hun werkzaamheden door collega’s. Toch schuilt er een addertje onder het gras. Onderzoek van Dr. Pascale Peters van de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien dat flexibel werken het risico op stress en een burn-out vergroot.

Doordat de grenzen tussen werk- en privéleven vervagen, stellen sommige medewerkers zich 24/7 beschikbaar aan hun werkgever. Het gevoel van vrije tijd verdwijnt. Vaak spelen externe factoren hierbij een rol. Medewerkers ervaren het als plicht om te werken, omdat de organisatie dit verwacht. In de praktijk blijkt dat degenen die meer vrijheid wensen stress ervaren en niet optimaal gebruikmaken van hun talenten. Belangrijk dus voor leidinggevenden om meer op resultaat dan aanwezigheid te sturen.

3. Stimuleer intrinsieke motivatie

Sturen op aanwezigheid kan leiden tot stress en laat talenten onbenut. Beter is om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren en te sturen op resultaten. Door vanuit eigen talent en inzichten het werk in te delen en dit binnen de afgesproken kaders uit te voeren, blijft de regie bij de medewerker.

Ondanks HNW blijven er natuurlijk altijd mensen die het liefst volgens het traditionele patroon werken. Uit Slijkhuis’ onderzoek blijkt dit afhankelijk te zijn van persoonlijke eigenschappen en ervaringen van de medewerker. Medewerkers zijn meer tevreden over de balans tussen werk- en privéleven als hun behoeften zijn in te passen in de organisatie. Deze afbeelding geeft de relatie weer tussen het type medewerker en diens behoefte aan kaders of vrijheid:

Talent en Het Nieuwe WerkenMedewerkers die graag gestructureerd werken, hebben behoefte aan duidelijke kaders en richtlijnen. Veel vrijheid kan voor hen tot een chaotische werkwijze leiden. Voor hen is het goed om vooraf te bepalen waaraan resultaten moeten voldoen en heldere afspraken te maken over de eigen bijdrage. Meer kaders betekent niet minder verantwoordelijkheid. Het gaat om het creëren van een prettige werkcontext, zodat álle talenten beter tot hun recht komen in Het Nieuwe Werken.

Creatieve medewerkers daarentegen hebben behoefte aan ruimte. Door ze te betrekken in het besluitvormingsproces wordt hun ondernemersgeest geprikkeld. Teveel kaders zorgt voor een belemmering van hun productiviteit. Dit talent komt het beste tot zijn recht in een flexibele omgeving, waarbij ze zelf de werktijden en -plekken bepalen.

4. Creëer een prettige werkcontext

Het meest productief en tevreden zijn medewerkers die een goede balans hebben tussen de mate van opgedragen kaders en de behoefte aan vrijheid. Het persoonlijke talent komt volledig tot bloei als de organisatie een omgeving creëert die aansluit bij de wensen van de medewerker. Zo ontstaat de juiste werk-privébalans.

Balans werk privé en Het Nieuwe WerkenDe uitdaging voor de medewerker is om het gesprek over de manier van werken met de werkgever aan te gaan. De regie in eigen hand nemen – manage your own work – is een belangrijk aspect dat HNW met zich meebrengt. Hulp vragen aan de werkgever om een juiste werk-privébalans te creëren is een manier om deze regie te voeren.

5. Focus op talenten

In alle gevallen zal de organisatie oog moeten hebben voor het talent en de behoefte van de individuele medewerker. Iedere medewerker heeft talent. Daarbij verschilt de definitie voor een goede loopbaan en succes in het werk van persoon op persoon. Door gebruik te maken van ieders talenten ontstaat een collectief organisatietalent, waardoor organisaties beter presteren.

Als organisaties en medewerkers goede afspraken maken over het inrichten van de werkzaamheden, worden vanuit intrinsieke motivatie resultaten geboekt voor zowel de medewerker als de organisatie. Belangrijk is om de resultaten goed te formuleren en duidelijke afspraken te maken. De manier waarop is maatwerk.

Kortom

Een tevreden medewerker heeft minder stress en kent daardoor een betere werk-privébalans. Talent als uitgangspunt heeft dus een positief effect op de prestaties van de organisatie.

Deel dit artikel met anderen
Klaas Betzema en Tjalda Postma - Lead Consultant/ Consultant en (e-)coach
Klaas Betzema is Lead Consultant bij KPN Consulting. Zijn talent ligt op het raakvlak van strategie, leiderschap en verandermanagement. Bij diverse instanties heeft hij hiermee praktijkervaring opgedaan. Door de mens centraal te stellen weet Betzema (te volgen op @betkla) resultaten te bereiken. Tjalda Postma is consultant en (e-)coach bij ProjectTeamWork. Haar talent ligt op het raakvlak van proces en mens. Vanuit diverse verandertrajecten heeft zij ervaring opgedaan in procesmanagement en procesbegeleiding. Postma combineert daarbij creativiteit en structuur, en weet zo mensen met elkaar in verbinding te brengen.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten