Hoe kunt u aansturen zonder toezicht?

Het Nieuwe Werken wordt vaak geassocieerd met minder toezicht door de werkgever omdat de medewerker onvoldoende of niet aanwezig is. Het werk kan immers onafhankelijk van tijd en plaats worden uitgevoerd. De wedervraag die hiermee gepaard gaat is of de werkgever wel voldoende toezicht heeft als het werk afhankelijk van tijd en plaats wordt uitgevoerd?  Is er dan wel sprake van voldoende handhaving?

Toezicht door de werkgever wordt o.a. bereikt door het geven van sturing aan medewerkers. En, zoals iedereen weet die de vakliteratuur over HR volgt; over het aansturen van medewerkers zijn inmiddels vele boeken geschreven.  Dit artikel is een reeks van artikelen waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Hoe maakt u uw organisatie flexibel zonder daarbij toezicht en handhaving uit het oog te verliezen?”

Bevorder taakvolwassenheid

Een aspect dat verbonden is met aansturing is de zgn. taakvolwassenheid van medewerkers.  Aanwezige kennis, ervaring en instelling van medewerkers ten opzichte van de uit te voeren taken bepaalt de mate van taakvolwassenheid.  De taakvolwassenheid is de mate waarin hij of zij bereid is én in staat is om taken zelfstandig uit te voeren.

Kenniswerkers die hun werk zelfstandig uitvoeren bezitten een bepaalde taakvolwassenheid. Juist het zelfstandig kunnen werken is één van de randvoorwaarden voor Het Nieuwe Werken. Wanneer een medewerker over een meer dan gemiddelde taakvolwassenheid beschikt, zal hij of zij niet terug deinzen om het werk op afstand uit te voeren.

Concrete afspraken maken

Concrete afspraken tussen leidinggevende en medewerker is bij Het Nieuwe Werken de essentie als het gaat om voldoende toezicht door de werkgever. Niet dat dit nieuw is. Maar nog meer dan voorheen, is het van groot belang voor de aansturing.

Door onderlinge afstemming, feedback en door gebruik te maken van nieuwe ICT toepassingen kan de leidinggevende voldoende sturing geven en toezicht uitoefenen op de medewerker die niet elke dag op kantoor komt. Daarbij kom je op het fenomeen resultaatgericht aansturen. Dat betekent dat door de leidinggevende concreet moet worden aangegeven aan welke criteria, zgn. prestatie-indicatoren  de resultaten dienen te voldoen. Vervolgens stuurt de leidinggevende op de tussen- resultaten en meet hij de uiteindelijke uitkomsten van de gemaakte afspraken.

Resultaatgericht aansturen

Aansturen en Het Nieuwe werken stelt andere eisen aan kennis, ervaring en eigen taakvolwassenheid van leidinggevenden. Wanneer hij/zij resultaatgericht aansturen op de juiste manier toepast, kan daarmee voldoende aansturing gegeven worden en toezicht gehouden worden ondanks dat medewerkers minder aanwezig zijn. In de praktijk merk ik dat veel leidinggevenden toch moeite hebben om dit op de juiste manier toe te passen.

Wat zijn uw uitdagingen als het gaat om het aansturen van uw medewerkers die minder aanwezig zijn?

Deel dit artikel met anderen
Geert-Jan Zingstra - Oprichter van Zingstra Interim & Projectmanagement
Geert Jan Zingstra biedt bestuurders en managers ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van veranderingsstrategieën. In het bijzonder bij organisatievraagstukken waarin de relatie tussen processen, ICT en HR een rol spelen.
Zie zijn linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

6 reacties


  Hetnieuwewerkenblog.nl gelance zegt:

  […] Hoe kunt u aansturen zonder toezicht? […]

  Guest zegt:

  http://www.youtube.com/watch?v=tLMB2czWJHo

  Guest zegt:

  http://www.youtube.com/watch?v=tLMB2czWJHo

  Leen zegt:

  Wat mij lastig lijkt aan het nieuwe werken is hoe je invulling geeft aan de wens van veel medewerkers onderdeel uit te maken van een organisatie of organisatieonderdeel. Op moment dat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt de binding minder…of is dit slechts een aanname die niet klopt.

  Daarnaast lijkt de omslag van een “traditionele organisatie” naar een organisatie die gebaseerd is op het nieuwe werken een lastig traject. Hoe bewerkstellig je dit in een organisatie met medewerkers die opgegroeid zijn in een andere cultuur. Al vele jaren werkwn zoals ze werken met een gemiddelde leeftijd van ver boven de 45?