Het Nieuwe Werken is het overbruggen van afstanden

Reacties gesloten

Het Nieuwe Werken gaat niet vanzelf, en zeker niet bij bestaande bedrijven die met ingesleten systemen, culturen en structuren te maken hebben. Wij hebben zelf een management stijl ontwikkeld (namelijk maximaliseren van sturing en maximaliseren van ruimte) en een gezamenlijke cultuur gecreëerd waarin vertrouwen en zelfstandigheid centraal staan. Wegens het ontbreken van een centraal kantoor, komen onze medewerkers verplicht 1 keer per maand bij elkaar om kennis te delen en sociale activiteiten met elkaar te ontplooien. Waar en hoe is afhankelijk van de inhoud van de dag. Als we bijvoorbeeld in de middag gaan wildwater varen dan huren we in de ochtend ook direct een vergaderruimte op dezelfde locatie.  

Anders denken – paradoxaal in veel gevallen – en aandacht voor het bewaken van onze sociale cohesie is noodzakelijk. Wat standaard in kantoren zit verweven, zoals de koffiehoek en makkelijk bij elkaar binnen lopen om iets af te stemmen, moeten wij anders organiseren. Maximaal sturen op “samen” is hierbij essentieel. Samen werken zowel intern als bij onze klanten worden extra beloond.   Maar ook in ons bedrijf zijn misverstanden en irritaties aan de orde die dan wel vaak een andere oorsprong hebben. Daar is het gebruik van e-mail een goed voorbeeld van. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat de tekst van een e-mail net niet zo overkwam als je bedoelde en daardoor irritatie opwekt. De goede inrichting van de virtuele werkomgeving speelt daarin dan ook een belangrijke rol en zijn meer sociale tools zoals de PDA (praten) en SKYPE (praten en zien) onderdeel van ons informatie landschap. Verder werken wij samen via systemen als Sharepoint, om nog maar te zwijgen over de Web2.0 tools zoals, Twitter, YouTube, Yammer en Delicious die ons zakelijk en sociaal ondersteunen. De applicatie Yammer heeft bijvoorbeeld onze gemiste koffiepraat ondervangen. Zomaar een aantal voorbeelden waar je even anders moet denken en doen om HNW een succes te laten worden.   

Het model

Wij hebben een model ontwikkeld waarbij wij uitgaan van de medewerker, die zijn werkzaamheden zowel zal uitvoeren in de fysieke als virtuele werkomgeving en daarbij rekening zal houden met de (netwerk)organisatie waar hij onderdeel vanuit maakt. Dat alle disciplines, zoals bijvoorbeeld HRM, ICT en FM, hierin terugkomen is essentieel. Betekent dit nu dat elk bedrijf hiervoor in aanmerking komt? Het antwoord ligt ergens in het midden. Het ene bedrijf heeft heel veel voordeel bij HNW en een andere minder. Over het algemeen geldt dat kennisintensieve bedrijven meer baat hebben bij HNW dan minder kennisintensieve bedrijven. Maar ook hier geldt probeer eens anders te denken.  Wij zijn inmiddels aan de slag met HNW in diverse sectoren als Water, Bouw, Overheid, Banken & Verzekeringen en Transport & Logisitiek.  

Gaat het altijd goed?

Nee, natuurlijk niet. Maar zorg dat je ervan leert. Wij hebben in de afgelopen 10 jaar onze wijze van organiseren continue bijgesteld. Want andere mensen, nieuwe manieren van samenwerken, andere technologie doen de verschillende radertjes in een organisatie draaien en dan moet je meedraaien aan de HNW variabelen. Datzelfde geldt voor onze klanten die heel verschillend van aard zijn met totaal verschillende bedrijfsprocessen, culturen en systemen.  

Integraal benaderen

Mijn slogan is “Ik ben altijd mezelf, doelgericht en met oog voor het grotere geheel”. Dat geldt bij HNW ook. Kijk hoe je als mens gebruik kan maken van HNW maar verlies daarbij de organisatiedoelstellingen niet uit het oog. En als je als organisatie aan de slag gaat met HNW kijk dan vooral ook integraal naar dit thema. Als je wilt weten welke onderwerpen allemaal een rol kunnen spelen bij HNW ga dan naar de HNW kompas en vul de vragenlijst in. Maar denk bij de uitvoering van HNW vooral aan groot denken en klein doen. Het hoeft niet allemaal in een keer; u doet waarschijnlijk al veel goed en kunt met kleine stappen verdere voortgang boeken.

Deel dit artikel met anderen
Dries Krens - Strategisch adviseur HNW Proven Workspace en Proven Partners
Dries is medeoprichter van Proven Workspace en Proven Partners. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in adviseren, veranderen en implementeren van digitale en fysieke werkomgevingen. Zijn integrale benadering en de mens- en organisatiegerichtheid staan hierbij altijd centraal.
Zie zijn linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten