Belangen in balans

Reacties gesloten

BalansBij discussies over Het Nieuwe Werken zien we vaak dat de belangen van werknemers centraal worden gesteld. Het Nieuwe Werken biedt hen immers meer vrijheid, ruimte en verantwoordelijkheid. Zo kun je als werknemer bijvoorbeeld werk en privé beter in balans brengen. Het is echter niet zo – in onze visie – dat het alleen om de belangen van werknemers draait.

Bij Het Nieuwe Werken ga je niet langer per definitie “naar je werk” op vaste kantoordagen tijdens vaste kantoortijden. De kaders van werktijd en werklocatie worden opgerekt zodat je “aan het werk” gaat als dat effectief en efficiënt is. Waar en wanneer dat is hangt af van de balans tussen een viertal factoren: klant, werk, organisatie en medewerker.

Klant

In discussies over Het Nieuwe Werken verdwijnt de klant nog wel eens uit beeld. Dat is niet alleen jammer, maar ook ongewenst. Uiteindelijk is de (interne of externe) klant toch degene voor wie je werkt. De wensen van de klant bepalen voor een belangrijk deel hoeveel vrijheidsgraden managers en medewerkers hebben bij het invullen van hun “Nieuwe Werken” oplossing. Overigens biedt juist Het Nieuwe Werken ook veel aanknopingspunten om de dienstverlening naar klanten toe te verbeteren. Bijvoorbeeld door verruiming van openingstijden, het uitbreiden van het aantal locaties voor klantcontacten en het opnieuw stroomlijnen van processen als de “9 tot 5” kaders worden losgelaten.

Werk

Uiteraard bepaalt ook het werk dat je doet voor een deel waar en wanneer je dat het meest effectief kunt uitvoeren. “Handen aan het bed” in de zorg zijn en blijven “handen aan het bed” bijvoorbeeld. Daar is dus niet veel ruimte om te spelen met arbeidslocatie, maar wellicht zijn er wel mogelijkheden op de tijdsas. Zelfroostering is in Zweden bijvoorbeeld al voor vele ziekenhuizen een effectieve vorm van Het Nieuwe Werken gebleken waar medewerkers, organisatie en patiënten wel bij varen. Ook pleiten we er altijd voor om niet alleen in functies te denken maar juist ook te kijken naar onderliggende taken. Niet al het werk hoeft op dezelfde locatie te gebeuren en in onderling overleg kan een afdeling vaak prima zorgen dat er altijd iemand “live” beschikbaar is voor locatie gebonden taken.

Organisatie

Vanuit de organisatie als entiteit spelen natuurlijk ook specifieke belangen, die vertaald kunnen worden in uitgangspunten en randvoorwaarden voor Het Nieuwe Werken beleid. Hierbij gaat het om de totale organisatie maar ook de afdeling of het team waartoe je behoort. Zo is het voor de meeste organisaties van belang om voldoende tijd met elkaar door te brengen om te zorgen dat er binding is en blijft. Dat kan bijvoorbeeld door teammeetings of bedrijfsactiviteiten te organiseren waarbij iedereen (verplicht) verwacht wordt. Ook helpt het om spelregels af te spreken over wat wel en niet kan bij Het Nieuwe Werken. Het maakt duidelijk wat je van elkaar verwacht en voorkomt nare discussies of opmerkingen onderling. Een voorbeeld: structureel thuiswerken en gelijktijdig op je kinderen passen kan niet, maar incidenteel een dag thuiswerken als een kind ziek is mag wel. En natuurlijk biedt een organisatie een palet aan ondersteunende middelen voor Het Nieuwe Werken. Daarbij spelen naast de behoeften van medewerkers, onder andere beveiliging, kosten en bestaande infrastructuur een rol.

Medewerker

Last, but not least spelen ook de belangen van de medewerker een rol. Hij / zij krijgt immers meer ruimte en kan op Het Nieuwe Werken speelveld een individueel arbeidsarrangement vormgeven dat past in zijn of haar totale leven. Dat geeft mensen invloed op hun eigen planning en biedt de mogelijkheid om privé en werk domeinen veel beter op elkaar te laten aansluiten. Of het nu gaat om de combinatie werk en gezin, het oppakken van mantelzorg taken of het uitoefenen van een hobby. Per definitie gaat dit om individuele belangen en afwegingen. Voor sommige mensen is thuiswerken het ei van Columbus, terwijl het voor anderen een nachtmerrie scenario is. Bijvoorbeeld omdat ze kinderen thuis hebben, klein behuisd zijn of behoefte hebben aan een fysieke scheiding van werk en privé leven. En ook qua werktijden zijn er verschillen. De een is ’s ochtends op zijn best, terwijl een ander juist graag ’s avonds nog even doordieselt.

Bij het zoeken naar een passend Nieuwe Werken scenario is het voor iedere organisatie van belang om al deze vier elementen expliciet te maken. Het biedt medewerkers en managers houvast en maakt inzichtelijk welke (lastige) afwegingen er soms gemaakt moeten worden. Bovenden maakt het benoemen van alle belangen duidelijk dat Het Nieuwe Werken niet alleen gaat over meer ruimte voor medewerkers maar ook over betere prestaties naar klanten. En dat vertaalt zich dan weer in betere bedrijfsresultaten…

Deel dit artikel met anderen
Susan Smulders - Partner bij Moneypenny
Susan is partner bij Moneypenny Advies & Implementatie. Gespecialiseerde consultants helpen organisaties op weg met Het Nieuwe Werken op basis van 10 jaar praktijkervaring met focus op mens, organisatie en werkprocessen.
Bekijk haar Twitterpagina en haar linkedin profiel, voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!