Wat betekent Het Nieuwe Werken voor Uw organisatie?

Het Nieuwe Werken is momenteel een veel gehoord begrip. Wat is het? Wat kan het voor uw bedrijf betekenen? Welke voordelen heeft het?

Het Nieuwe Werken heeft  invloed op alle disciplines in een organisatie: ICT, Organisatie, Finance, Administratie, Huisvesting, Legal, HR, etc. Een veel gebruikte invalshoek voor Het Nieuwe Werken is slimmer en efficiënter werken door gebruik technologie. Waarom in de file naar kantoor komen, als je elkaar via webconference kunt spreken en op afstand met elkaar kunt samenwerken?

Toch is het Nieuwe Werken veel meer dan dat. Het biedt de mogelijkheden om krachtige veranderingen op diverse vlakken in uw organisatie door te voeren.

Nieuwe mogelijkheden

De organisatiestructuur waarbij we acht uur per dag met zijn allen in hetzelfde gebouw werken, lijkt achterhaald door de technologische mogelijkheden die internet biedt.

Door deze mogelijkheden, maar ook door nieuwe werkmethodes, nieuwe generatie werknemers zal kenniswerk ingrijpend veranderen. Daar komt bij dat bedrijven meer dan ooit met elkaar moeten concurreren om de beste werknemers binnen te halen.

Eisen werknemer veranderen

Nieuwe Professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever dan vorige generaties. Steeds meer mensen willen werk combineren met privé. Waarom een uurtje vrij nemen, in overleg met de baas, om naar de tandarts of dokter te gaan, terwijl dezelfde tijd in de avonduren kan worden ingehaald door werk thuis af te handelen?

Aansturen op resultaat

Het is als directeur, ondernemer of manager zinvol om na te denken over de gevolgen die de vraag naar Het Nieuwe Werken betekent. Deze manier van werken vereist een behoorlijke verandering op aansturing en denkwijze. Als manager stuurt u niet meer op aanwezigheid, maar op productiviteit en output. Het vereist het ‘loslaten’ van constante controle van de werknemers. Immers, u maakt afspraken over de resultaten. Hoe en wanneer die behaald worden, is voor u niet van belang. Het Nieuwe Werken is gebaseerd op vertrouwen en professionaliteit.

Diverse bedrijven hebben al ervaring opgedaan met de nieuwe vormen van werken. Door slimmer met tijd om te gaan, kan er aanzienlijk worden bespaard. Doordat mensen flexibel werken zijn er minder werkplekken nodig, worden er minder reiskosten gemaakt en is er een verhoging van arbeidsproductiveit. Daarnaast zien bedrijven die Het Nieuwe Werken toepassen een lager ziekteverzuim, minder ‘grijs ‘ verzuim en minder verloren uren in de file.

Heeft u al onderzocht of werk in uw organisatie efficiënter en effectiever kan worden ingericht?

Deel dit artikel met anderen
Arjan Hooiveld - Contentmanager en medeoprichter van HNWBlog
Arjan Hooiveld is medeoprichter van Het Nieuwe Werken Blog en de man achter Werken20.nl. Hij is adviseur digitale media, contentmanager en projectcoördinator en heeft diverse lezingen en presentaties gegeven over Het Nieuwe Werken.
Meer informatie vindt u op zijn website, zijn linkedin profiel en zijn twitter pagina.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

9 reacties


    Leo Dietvorst zegt:

    Klinkt allemaal zeer positief maar ‘het nieuwe werken’ is niet voor eenieder of voor elke funktie en/of organisatie weggelegd. Organisaties en/of leidinggevenden welke gewend zijn aan een grote mate van controle varen niet bij een dergelijke aanpak. Ook moeten de voorwaarden om het telewerken te vergemakkelijken duidelijk zijn; ergonomische thuiswerkplek, hulpmiddelen, ICT ondersteuning en regelmatig contact met de collega’s verdienen alle aandacht. Het is leuk om ‘thuis’ te werken zolang je maar niet op een eiland komt te zitten.

    Leo Dietvorst zegt:

    Klinkt allemaal zeer positief maar 'het nieuwe werken' is niet voor eenieder of voor elke funktie en/of organisatie weggelegd. Organisaties en/of leidinggevenden welke gewend zijn aan een grote mate van controle varen niet bij een dergelijke aanpak. Ook moeten de voorwaarden om het telewerken te vergemakkelijken duidelijk zijn; ergonomische thuiswerkplek, hulpmiddelen, ICT ondersteuning en regelmatig contact met de collega's verdienen alle aandacht. Het is leuk om 'thuis' te werken zolang je maar niet op een eiland komt te zitten.