BHV of EHBO op de werkvloer? Dit zijn de regels

Door Sharon Niessen van - 18 juni 2019
Reacties gesloten

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het zal maar eens gebeuren, een werknemer die struikelt op de trap, verslikt zich of erger nog, wordt onwel en zakt in elkaar. Daarvoor heb je BHV’ers en EHBO’ers. Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn en wat de regels zijn.

BHV en EHBO: het verschil

BHV betekent Bedrijfshulpverlener. Het zijn gewone medewerkers die in het geval van ongelukken actie kunnen ondernemen. Het betreft dingen als eerste hulp, brand bestrijden en ontruimen. EHBO betekent letterlijk Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het betreft dus eerste hulp die kan worden geboden bij ongelukken. Wanneer iemand zo’n EHBO cursus heeft gevolgd is diegene in staat om overal op de goede wijze Eerste Hulp te verlenen. Snijdt iemand zich in zijn vinger, verslikt iemand zich, wordt er iemand onwel, dan kan een EHBO’er hulp verlenen.

BHV is verplicht, maar geen vast aantal

Vóór 2007 stond in de Arbowet beschreven dat het verplicht was voor bedrijven om ten minste één BHV’er in huis te hebben. Daarna werd de Arbowet aangepast en is deze regel komen te vervallen. Nu zijn organisaties in ieder geval verplicht maatregelen te nemen op  het gebied van bedrijfshulpverlening. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een bedrijf moet rekening houden met de grootte en gezondheidsrisico’s van het bedrijf. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) bepaalt dit. Het aantal BHV’ers is daarmee niet wettelijk vastgelegd.

Voldoende BHV’ers aanwezig

Hoewel het aantal BHV’ers niet wettelijk is vastgelegd moeten bedrijven wel voldoende BHV’ers in dienst hebben. Wanneer een bedrijf wil bepalen hoeveel BHV’ers er nodig zijn moet er rekening gehouden worden met ziekte, vakantie enzovoort. Of heb je werknemers met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan moet daar natuurlijk ook rekening mee gehouden worden. Dit vraagt tenslotte om een andere verdeling van de BHV taken. Tegenwoordig zijn er – met de opkomst van Het Nieuwe Werken – steeds meer open werkplekken, waardoor het voor BHV’ers makkelijker is anderen sneller te bereiken.

Opleidingseisen BHV’ers

Volgens de wet moeten BHV’ers snel en adequaat kunnen handelen bij ongevallen. Daar moeten ze dus ook voor opgeleid zijn. Ook moeten ze regelmatig bijscholing krijgen zodat hun kennis en vaardigheden wordt aangevuld en op peil blijven. Hoe organisaties dit invullen is niet wettelijk vastgelegd en is iets dat de werkgever zelf moet regelen. 

EHBO-koffer verplicht bij ieder bedrijf

Ehbo koffer

In ieder bedrijf is het wettelijk verplicht een EHBO-koffer te hebben. Voor de inhoud van de EHBO-koffers heeft het Oranje Kruis richtlijnen opgesteld. Het betreft slechts richtlijnen, dus niets is wettelijk vastgelegd over hoe de koffer eruit moet zien en wat erin moet zitten. Als bedrijf zul je er dus zelf voor moeten zorgen dat je een EHBO-koffer hebt en dat de juiste dingen erin zitten.

Een bedrijf is vaak opgedeeld in ‘units’. Dat kan een ruimte zijn of afdeling. Iedere unit moet een eigen EHBO-koffer hebben die binnen 30 seconden bereikbaar zijn. Deze koffers moeten op ooghoogte hangen zodat ze goed zichtbaar zijn. Ook mensen zonder EHBO kennis moeten de koffers kunnen gebruiken dus het moet ook gebruiksvriendelijk zijn.

Zorg er dus als bedrijf voor dat je voldoende BHV’ers in dienst hebt, én voldoende veilige en gebruiksvriendelijke EHBO koffers om te snel en adequaat te kunnen handelen in het geval van calamiteiten en ongevallen.

Deel dit artikel met anderen
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten