Bouwen aan de toekomst met duurzame oplossingen voor nu

Reacties gesloten

Aan de valavond van de twintigste eeuw schreef de toen negenentachtigjarige Peter Drucker dat de grootste uitdaging voor de eenentwintigste eeuw de productiviteitsverbetering van de kenniswerker zou zijn. Een volledige andere manier van werken en een andere denkmethode zou noodzakelijk blijken.

De weg naar Het Nieuwe Werken is echter ellenlang en zit boordevol obstakels waarover we minstens moeten reflecteren. De klimaatverandering en de uitputting van onze voornaamste energiebronnen zullen onoverkomelijk zijn en zullen de nieuwe context vormgeven waarin we in de toekomst zullen (moeten) werken.

Duurzaamheid kan opbrengsten verhogen en kosten verlagen

Het Nieuwe Werken gebeurt in een groen kantoorAls we de productiviteit van de kenniseconomie willen verhogen, moeten we eveneens nadenken over opbrengsten en kosten. Besparen op huisvesting, ongewenst verloop en reiskosten zijn belangrijke aspecten van Het Nieuwe Werken. Deze besparingen moeten de kosten van de kenniswerkers verlagen en hun productiviteit helpen te verhogen. Aan de andere kant staan dan weer de zogenaamde opbrengstverhogers. Een verbeterde samenwerking, een voortdurende bijscholing en het verhogen van de klanttevredenheid zijn belangrijke aspecten daarvan. Toch plaatst men meestal ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid bij deze stimulatoren, zo ook in het onderzoek naar het nieuwe werken door de Stichting Managementstudies. Klimaatneutraalheid zal volgens hen op lange termijn, indien het de nadelige effecten van klassieke energiebronnen weet te counteren, resulteren in een afname van de structurele kosten. Het nieuwe werken krijgt vorm en duurzaamheid blijft een essentieel kenmerk ervan.

Het Nieuwe Werken is duurzaam werken

Er zijn ook andere beweegredenen om het duurzaam werken en het nieuwe werken met elkaar te verbinden. Zo sluit duurzaamheid steeds beter aan bij de visie van klanten en personeelsleden. Het helpt om een optimaal werkklimaat te creëren en toont aan dat de onderneming wel degelijk betrokken is bij de interne en externe omgeving. Bovendien creëert het eveneens een klimaat waarin we het nieuwe werken vorm willen laten krijgen: minder kilometers op de weg impliceert thuiswerken, dat op zijn beurt nieuwe samenwerkingstechnieken en aangepaste ICT vergt. Investeren in duurzaamheid is altijd een beetje investeren in het nieuwe werken. De uitdagingen voor het nieuwe werken behelzen verschillende domeinen en duurzaamheid is er alvast een onlosmakelijk onderdeel van.

Hoe geven bedrijven die duurzaamheid vorm?

Het Nieuwe Werken en het groene werkenHet reduceren van de CO2-uitstoot en het nastreven van klimaatneutraalheid vergen structurele aanpassingen aan de manier waarop we werken en het werk organiseren. Zo kunnen we kiezen voor een groene leasevloot met elektrische wagens of plug-in hybrides, thuiswerk aanmoedigen of openbaar vervoer stimuleren. Vergaderingen op afstand moeten onnodige wagens uit het verkeer houden zonder aan de efficiëntie te toornen. Toch blijft het kantoorgebouw en de productieruimte verbonden met de werksfeer. Daar moeten we dan ook kiezen voor duurzame energie. In de praktijk blijkt meestal dat er stugge structurele aanpassingen noodzakelijk zijn. Aanpassingen die veel verder gaan dan het kiezen voor een groene energieleverancier. Een eigen opwekstation, een eigen smart grid met hoog- en middenspanningsnet, energieopslagoplossingen en eigen transformatorstations: in een duurzame ideaaloplossingen worden ondernemingen opwekkers van hun eigen (bio-, wind- en/of zonne-)energie. Alle energie die ze nodig hebben, wekken ze ook zelf op. CO2-neutraalheid noemen we dat dan. In die context zal het nieuwe werken kunnen floreren.

De weg is ingezet

Ook de overheid doet het nodige om duurzaamheid te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld de financiële ondersteuning voor elektrisch rijden, een fiscale en financiële regeling die bedrijven moet prikkelen om elektrische vervoersmiddelen aan te schaffen. Dat beleid lijkt ook zijn vruchten af te werpen: waar begin 2012 slechts 1.500 elektrische voertuigen over de Nederlandse wegen toefden, zou dat aantal intussen opgelopen zijn tot 21.115 volledig elektrische wagens en 98.217 plug-in hybrides. De cijfergegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tonen hier een duidelijke opgaande tendens. De weg naar duurzaamheid lijkt ingezet. Nu nog de vergrijzing, de diversiteit, netwerkproblemen en mentaliteitsproblemen wegwerken. Is dan de weg naar het nieuwe werken definitief ingeslagen? Laten we toch maar even afwachten vooraleer we zo’n boude uitspraken doen.

Deel dit artikel met anderen
Sander Wijdemans - Online marketeer en ondernemer
Sander Wijdemans is freelance online marketeer en online ondernemer. Door de jaren heen heeft hij verschillende platforms, blogs en webshops opgezet, waaronder de succesvolle internationale webshop www.woodiful.com. Sander Wijdemans werkt als freelance marketeer onder de bedrijfsnaam SW Online Marketing & Media.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten