Business Consumerization

Reacties gesloten

Onderdeel van HNW is werken op eigen apparatuur, het zogeheten Bring Your Own Device (BYOD). Het is bij BYOD belangrijk de medewerkers te beschouwen als business consument, zodat hun wensen en die van het bedrijf centraal worden gesteld. Om deze Business Consumerization succesvol te implementeren is een duidelijk beleid cruciaal.

Steeds meer medewerkers willen op het werk hun eigen hard- en software gebruiken om anytime, anyplace en anywhere bij gegevens en systemen te komen. Eigen apparatuur is namelijk volledig op de persoonlijke wensen ingericht om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. De fit tussen de medewerker en die apparatuur is hierdoor optimaal. Voordeel is dat er weinig tijd verloren gaat aan trainingen, handleidingen en ondersteuning van gebruikers. De efficiency en productiviteit van de werknemer zal toenemen – hij weet immers hoe de apparatuur werkt.

Vormen van Business Consumerization

Uit onderzoek van Gartner blijkt dat het gebruik van mobiele apparaten op de werkvloer snel toeneemt. Deze apparaten worden zowel door bedrijven beschikbaar gesteld als zelf door medewerkers meegenomen. In de praktijk onderscheiden we de volgende varianten:

 • Here’s Your Own
  De werkgever stelt apparatuur ter beschikking, zonder keuzevrijheid voor de medewerker.
 • Choose Your Own
  De werkgever biedt keuze uit voorgeselecteerde apparatuur.
 • Bring Your Own
  De medewerker schaft zelf apparatuur aan en kan deze zakelijk gebruiken, binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden van de organisatie.
 • On Your Own
  De medewerker schaft zelf apparatuur aan om deze zakelijk te gebruiken, zonder enige beperking vanuit de organisatie.

Uit recent onderzoek van onze collega’s blijkt dat het gebruik van mobiele apparaten primair is georganiseerd volgens Here’s Your Own (40,3 procent) en On Your Own (35,2 procent). De meeste gebruikers (47,4 procent) echter hebben een voorkeur voor het Choose Your Own-model.

Hoe ziet het beleid eruit?

Binnen de onderzochte organisaties heeft 30 procent beleid opgesteld rond om Business Consumerization, en iets meer dan de helft van de organisaties (55 procent) is bezig om dergelijk beleid te ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk inzicht te krijgen in uw doelstellingen.

Vraag u af waarom u wilt dat werknemers hun eigen apparatuur en applicaties gebruiken. Heeft het personeel erom gevraagd, is het al jaren vanzelfsprekend en/of moeten uw systemen worden vervangen, en staat u voor nieuwe keuzes? Ook dient u rekening te houden met overige technologische ontwikkelingen en trends die een raakvlak hebben met Business Consumerization, zoals Cloud Computing, Server Based Computing en Het Nieuwe Werken. Uw keuzes op dit vlak zijn immers van invloed op de (on)mogelijkheden van Business Consumerization.

Hoe ziet de praktijk eruit?

Om Business Consumerization te kunnen invoeren is het belangrijk dat de ICT-afdeling aansluit op de ICT-behoeften die de medewerkers hebben om hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Nadat er een afweging is gemaakt tussen potentiële productiviteitswinst voor de medewerkers en de kosten van invoering en onderhoud, kan worden gestart met het vertalen van de bedrijfs- en ICT-strategie naar de eerder genoemde varianten voor Business Consumerization.

Succes van Business ConsumerizationIn de praktijk blijken aandacht en awareness van de medewerkers cruciaal om Business Consumerization te laten slagen. Wanneer de controle van de ICT-afdeling kleiner wordt, moet de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers toenemen. Zij dienen verantwoord om te gaan met de soms zeer gevoelige bedrijfsinformatie. Meer vrijheid gaat hand in hand met meer verantwoordelijkheid. Awareness-sessies helpen het gevoel voor verantwoordelijkheid vergroten. Door naar de medewerkers en de nieuwe technologie te kijken vanuit een ‘willen’- en een ‘kunnen’-perspectief wordt de juiste interventie toegepast, bijvoorbeeld een training. De interventievorm is sterk afhankelijk van datgene waar de medewerker het meest bij gebaat is.

Succesvolle Business Consumerization

Business Consumerization levert organisaties veel op. Medewerkers krijgen meer vrijheid in de keuze van hun apparaten en applicaties, waardoor hun plezier en productiviteit in het werk toeneemt. Een samenvatting van de aspecten die Business Consumerization tot een succes voor uw organisatie maken:

 • Zorg voor een helder beleid (duidelijke doelstellingen)
 • Zoek naar de juiste balans tussen gewenste productiviteitswinst en kosten (zowel investering als onderhoudskosten)
 • Denk naast mobiele apparaten aan publieke internetapplicaties en apps
 • Betrek de ICT-afdeling vanaf het begin bij Business Consumerization
 • Besteed de nodige aandacht aan uw werknemers (uitvoeren van awareness-sessies)
Deel dit artikel met anderen
Klaas Betzema en Karin Winters - Adviseurs
Klaas Betzema (@betkla) en Karin Winters (@karinwinters / Karin blogt) werken beide bij KPN Consulting. Klaas richt zich op de menselijke aspecten omtrent ICT- mogelijkheden en Karin richt zich op Onderwijs en ICT.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten