De 10 van HNW: Het Nieuwe Werken maakt je Agile! [#HNWDJZ]

Door Arie van Bennekum van PMtD - 15 november 2012
Reacties gesloten

Agile en Het Nieuwe WerkenDe inhoud van mijn werk draait om Agile, een methodisch onderbouwd interactiemodel dat letterlijk wendbaar betekent. Hiermee maak je je organisatie ‘more responsive to change’ door de oplossingen die je ontwikkelt meer te laten aansluiten op wat een organisatie werkelijk nodig heeft in de omgeving en markt van dat moment. Het laat zich vertalen in methoden als DSDM, Scrum, EXtreme Programming, et cetera. Hierdoor is de Return on Investment beter, en daar worden we blij van.

Succes is natuurlijk niet gegarandeerd. Het zijn nog altijd de mensen die het moeten doen – het is immers een interactiemodel. En soms zijn mensen of organisaties (nog) niet zo ver, of niet meer zo ver. De crisis laat hier en daar helaas haar sporen na… Maar met zestien anderen heb ik in 2001 het Agile Manifesto geschreven, en zowel bij hun klanten als bij mij heeft het tot veel successen geleid. Agile biedt heel veel mogelijkheden!

Zelf ben ik sinds 1994 op de Agile-wijze actief. Het schrijven van het manifesto in februari 2001 brengt het nodige met zich mee. Ik zal mijn huidige kader schetsen, om aan te geven wat mijn perspectief; van waaruit ik het leven als professional zie: mijn werkzaamheden zijn geografisch serieus gefragmenteerd. Kantoor PMtD in Rotterdam. De Hogeschool in Rotterdam waar ik docent ben. Spreken op congressen in Berlijn, Londen, Amsterdam, Cluj. Besprekingen, assessments, trainingen en klantevents in Nederland en in Europees verband. Thuis in Hardinxveld-Giessendam… En dat thuis heeft recent een extra dimensie gekregen. Mijn moeder was ernstig ziek en ik wilde tussendoor graag kort of lang bij haar zijn. En werk stopt niet. Zeker als ik langer bij haar was en ze sliep, deed ik toch graag wat werk.

Imagoprobleem

Nu weer terug naar Agile. Ondanks dat het al jaren actief door heel omvangrijke communities wordt gebruikt, wordt Agile vaak ervaren als een trend of hype. Voor mij wat moeilijk te accepteren, omdat ik het al zo lang doe, maar het is niet anders. Een andere trend is Het Nieuwe Werken. En net als Agile heeft HNW last van een imagoprobleem. Ten eerste zijn er nogal wat definities in omloop en ten tweede zien veel mensen (vooral managers) hierbij ongewassen medewerkers voor zich in vettige badjassen achter hun toetsenbord vol kruimels en koffievlekken.

Voor mij is Het Nieuwe Werken gebaseerd op de laatste technologie, die mij in staat stelt op elke willekeurige plaats te werken, omdat ik kan beschikken over al mijn informatie en contacten. Dat is wat ik momenteel absoluut nodig heb, gegeven het vele reizen en de verschillende locaties waar ik verblijf. Omdat het plaatsonafhankelijk is, is het ook tijdonafhankelijk: ik heb niet langer te maken met sluiting van panden, of het al dan niet bereikbaar zijn van mensen.

Het Nieuwe Werken kan overal: Agile!Zeker met tijd- en plaatsonafhankelijk werken, ben ik met HNW letterlijk Agile: HNW maakt mij wendbaar als professional. Ongeacht waar ik ben, kan ik werken en communiceren. Mail, Skype, the Cloud, smartphones, ze faciliteren mij in mijn werkzaamheden. Ik kan mij nu veroorloven te reizen naar elke willekeurige bestemming. Het enige moment waarop ik beperkt kan werken, is het moment waarop ik geen verbinding heb: alleen nog in een vliegtuig.

Mensen maken het verschil

Ik opereer niet zelfstandig, maar werk in een samenwerkingsverband met People Make the Difference (PMtD). Mijn contacten met en op kantoor zijn beperkt, omdat ik vaak weg ben. In zo’n verband heb ik dan ook meer nodig dan enkel technologie. De volgende stap is daarom het afstemmen met PMtD. Handig immers dat de werkzaamheden wel gesynchroniseerd blijven.

De digitale platformen garanderen de uitwisseling, en wat blijft is werken op basis van afspraken en resultaten. Die stap, resultaatgericht werken, is ingericht, en de communicatie en het digitale platform stellen ons in staat aan elkaar te leveren, of te schakelen als plannen moeten wijzigen – over wendbaar gesproken. Alles wat met HNW te maken heeft, faciliteert mij om buitengewoon wendbaar door de werkweek (en -weekenden) te gaan. Buitengewoon Agile dus… Heerlijk dat Nieuwe Werken!

Near shoring

Nog eens terug naar de kern van Agile: zelfsturende teams die op basis van duidelijke doelstellingen van de opdrachtgever voor een eindgebruikersgemeenschap oplossingen maken in zeer nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van diezelfde eindgebruikersgemeenschap. Dit vinden we anno 2012 met name terug in de software-industrie, waar het bovendien samenvalt met een andere trend, near shoring.

De daadwerkelijke bouw van oplossingen vindt plaats in Roemenië, Polen, de Oekraïne, et cetera. Hoe faciliteer je de nauwe interactie en uitwisseling van (half)producten voor review, test en controle als je niet op basis van co-locatie werkt – een nadrukkelijke succesfactor van Agile? Het antwoord laat zich raden: de digitale ontwikkelingen als the Cloud, video conference, et cetera, faciliteren bij uitstek wat daarbij nodig is. Met andere woorden: HNW maakt mij Agile en faciliteert Agile (voor wie het nog kan volgen).

Nu nog de culturele brug, want die wordt natuurlijk niet mogelijk gemaakt door de technologie. Aanleiding voor een volgende blog…

Lees ook deel 3 van De 10 van HNW: Lars Lutje Schiphol over de IESberg. Morgen deel 5.

Deel dit artikel met anderen
Arie van Bennekum - Thoughtleader@PMtD/ auteur Agile Manifesto
Arie van Bennekum is werkzaam bij PMtD en co-auteur van het Agile Manifesto uit 2001. Ook stond hij mede aan de basis van de oprichting van het Agile Consortium. Sinds april 2012 is hij voorzitter van het Agile Consortium International. Daarnaast is Van Bennekum actief als assessor op het gebied van facilitation binnen de International Association for Facilitators (IAF). Hij is gespecialiseerd op het gebied van team-performance, gebruikersbetrokkenheid en draagvlak. Met teams werkt Van Bennekum onder meer aan onderwerpen als efficiency, effectiviteit, culturele verschillen, racisme en het hanteren van de werkbelasting.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!