De Cloud is blind voor eindgebruikers

Door Maurice van der Woude van - 4 januari 2012
1 Reactie

De cloud: zakelijke gebruiker of consumentBij Cloud Computing hebben we het vaak over ‘de’ eindgebruikers. Maar over welke eindgebruiker gaat het eigenlijk? Zijn de behoeftes en ideeën van die verschillende groepen eindgebruikers wel gelijk aan elkaar? Genieten ze dezelfde rechten of zitten ook daarin nog verschillen? Als voor een dienst getekend wordt, kan de cloud niet zien met wat voor type gebruiker hij te maken heeft.

​Grofweg zijn cloud-gebruikers op te delen in twee hoofdcategorieën: de consument en de zakelijke gebruiker. En alhoewel beide groepen veelal gebruik kunnen maken van dezelfde cloud-oplossingen, zijn de geboden functionaliteiten en gebruiksrechten vaak verschillend. Ook de industrie heeft dit onderkend en maakt verschil tussen de zakelijke gebruiker en de consument.

​Algemene gebruiksovereenkomst

Als een consument gebruik wil maken van een cloud-oplossing wordt hij vaak geconfronteerd met een algemene gebruiksovereenkomst. In het beste geval bestaat deze uit een aantal pagina’s waarop de rechten en plichten van ‘de’ eindgebruiker staan vermeld.

In het slechtste geval krijgt deze eindgebruiker een document van 45-plus pagina’s voorgeschoteld en kan hij na het doorscrollen op [OK] klikken om aan te geven dat hij de overeenkomst heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. In verreweg de meeste gevallen leest hij de overeenkomst niet in zijn geheel door en klikt op [OK] om maar te kunnen doorgaan en de gewenste functionaliteit te kunnen gebruiken.

Regelgeving land van herkomst

Cloud Computing regelgeving per landDe rechten van eindgebruikers/consumenten worden vaak ook vanuit overheidswege beschermd, maar zijn niet uniform per land of geografisch gebied. Een eindgebruiker in Engeland bijvoorbeeld heeft andere rechten dan een eindgebruiker in Nederland. De overeenkomsten worden vaak opgesteld op basis van de regelgeving van het land van herkomst van de dienst.

Dit maakt dat gebruiksovereenkomsten voor de consument nagenoeg onleesbaar worden. Niet zozeer vanwege de complexiteit van de dienst, maar vanwege de benodigde uniformiteit van de overeenkomst in alle landen waar men de dienst kan afnemen. Het is niet zo dat iedere leverancier per land een aparte overeenkomst opstelt. ​

Aan of uit

Voor de zakelijke gebruiker liggen de zaken vaak anders. Hier wordt de dienst afgenomen voor een complete groep van eindgebruikers en zijn de rechten geregeld via een overkoepelende overeenkomst vanuit het bedrijf naar de zakelijke eindgebruiker. Deze overkoepelende overeenkomst wordt uitgebreid met een service level agreement en de zakelijke eindgebruiker hoeft de dienst alleen nog maar aan of uit te (laten) zetten.

Omdat overkoepelende overeenkomsten voor elk bedrijf apart kunnen worden afgesloten, is het bedrijf in bepaalde mate in staat om het contract toe te spitsen op de behoeftes van het bedrijf zelf. Dat de zakelijke eindgebruiker de dienst ook privé kan benutten, is daarbij een extra voordeel.

​Zakelijke eindgebruiker = consument

Uiteraard zijn er ook gebruikersbehoeftes die niet door middel van een bedrijfsovereenkomst afgesloten kunnen worden, maar wel door de twee groepen gebruikt worden. Een voorbeeld daarvan zijn sociale media. Hier vervaagt het begrip zakelijke eindgebruiker en consument.

Alhoewel de consument op een andere manier omgaat met deze sociale media dan de zakelijke gebruiker dat doet, zijn de gebruikersovereenkomsten wel hetzelfde. Tenzij het bedrijf nadrukkelijk verzoekt om een speciale ruimte, gelden weer andere voorwaarden en condities. Daar moet dan wel (meer) voor betaald worden.

De cloud is blind​De cloud is blind

Overheden maken een duidelijk onderscheid tussen consumenten als eindgebruikers en de zakelijke eindgebruiker, waarbij de rechten van de consumenteindgebruikers nadrukkelijk beschermd worden. Voor de zakelijke eindgebruiker wordt vaak geleund op het feit dat de (cloud) industrie door middel van contracten en service level agreements de rechten van de eindgebruikersorganisaties regelt.

​Waar echter gebruik van zakelijk naar privé overloopt, of vice versa, kan men lastig de rechten vaststellen en moet men (toch weer) vaak terugvallen op de algemene gebruikersvoorwaarden. De cloud is blind hiervoor, juristen buigen zich over deze materie en vooralsnog is hiervoor niet zo één, twee, drie een oplossing voorhanden.

Deel dit artikel met anderen
Maurice van der Woude -
Maurice van der Woude is General Director van Eurocloud Europa en vice-voorzitter van de Nederlandse tak. Van der Woude is tevens strategisch adviseur op het gebied van Cloud Computing.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

1 reactie


    Alexander Brinkman zegt:

    Voor het MKB blijkt vaak dat de cloud ook geen onderscheid zal maken tussen hen en particulieren. Je hebt een overeenkomst van grote spelers als Google, Microsoft, Amazon, etc. gewoon te accepteren of niet. Mogelijkheden om onder aangepast voorwaarden gebruik te maken van deze cloud diensten zijn niet realistisch.