De grote verschillen tussen de oude en nieuwe VCA

Door Danny Bijl van DB Online Marketing - 9 september 2019
Reacties gesloten

Het is al even geleden dat de nieuwe stijl VCA examens werden ingevoerd. In 2018 werd nog melding gemaakt dat veel aanbieders verouderd lesmateriaal aanbieden. Toch is het erg belangrijk dat de nieuwe stijl wordt aangeboden, want er zijn grote verschillen tussen beide examens. We geven je graag meer uitleg! 

Wat zijn de verschillen tussen VCA examen nieuwe stijl en oude stijl?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze checklist ontstond zo’n 25 jaar geleden, om vakmensen bewust veiliger te laten werken om ongelukken te voorkomen. Inmiddels is dit een programma waar diverse branches kennis en ervaring in hebben gebundeld. Anno 2019 is VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken – wist je dat er ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals zijn? En maar liefst 15 000 gecertificeerde bedrijven? Het belang van VCA is dus niet te onderschatten. 

Sinds 1 september 2017 zijn er nieuwe toetstermen en eindtermen die voor alle VCA examens gelden. Hierbij draait het niet meer alleen om inhoudelijke kennis van risico’s met betrekking tot veiligheid. De nadruk ligt op de toepassing van die kennis in de praktijk. Hoe uiten deze verschillen zich in de verschillende VCA examens?

Verschillen Basis VCA examen

Het Basisveiligheid VCA (B-VCA) bestaat net als voorheen uit 40 vragen. In de oude stijl waren al deze vragen meerkeuze. In de nieuwe stijl zijn diverse vraagvormen terug te vinden, zoals een meervoudig antwoord vraag, matching-vraag, stellingen, sorteervragen en vragen met afbeeldingen.

Het B-VCA duurt net als voorheen maximaal 60 minuten. In de oude vorm slaagde een kandidaat bij 28 of meer goed beantwoordde vragen. Dat is nu bij een minimum van 2.600 punten (een kandidaat kan maximaal 100 punten per vraag behalen).

VOL VCA examen nieuwe stijl

Ook bij het VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) VCA examen is het aantal vragen gelijk gebleven. Voor dit examen moeten 70 vragen worden beantwoord, waarover maximaal 75 minuten gedaan mag worden. Ook het VOL VCA examen is meer gericht op de praktijk en bestaat uit diverse vraagvormen. Voorheen was een deelnemer geslaagd bij 49 of meer goed beantwoordde vragen. Bij het VOL VCA examen nieuwe stijl moeten 4.900 punten worden behaald.

Cursus VCA

VIL-VCU nieuwe stijl

De Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCA (of VIL-VCU) bestaat net als het VCA VOL examen uit 70 vragen. Dit was in de oude stijl ook al zo. Voor het uitvoeren van dit examen heeft een kandidaat ook 75 minuten en moet eenzelfde puntenaantal behaald worden om te slagen.

De structuur van examens in nieuwe stijl

Het nieuwe examen toetst kandidaten op 4 onderdelen:

  • Deel A: Vragen over het voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden. Dit houdt in dat de kandidaat vragen moet beantwoorden over de regelgeving en veiligheidsregels en veilig werken. Natuurlijk komen ook vragen over preventie van ongevallen en overleg en inspecties aan bod.
  • Deel B: Vragen over het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit houdt in dat de kandidaat vragen krijgt over de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), arbeidsmiddelen, specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
  • Deel C: Vragen over de beheersing van specifieke gevaren. De kandidaat moet met andere woorden weten wat te doen met gevaarlijke stoffen, elektriciteit en straling of de to do’s kennen bij brand en explosie. 
  • Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties. Hiermee toont de kandidaat aan dat hij of zij weet wat er moet worden gedaan bij deze situaties. 

Geldigheid VCA diploma nieuwe stijl

Enige tijd was er sprake dat het diploma nieuwe stijl slechts 5 jaar geldig zou zijn. Dat is echter niet waar. Het VCA diploma is net als bij de oude stijl 10 jaar geldig. Indien het diploma vervalt, kan een herhalingscursus en nieuw vca examen worden gedaan.

Zelf VCA examen doen?

Wil je eerst jouw kennis testen, voordat je een VCA cursus of VCA examen gaat volgen? Dan is het mogelijk een gratis VCA proefexamen af te nemen. Het proefexamen is inclusief antwoorden en voldoet volledig aan de nieuwe stijl.

Deel dit artikel met anderen
Danny Bijl - Online Marketeer
Danny Bijl is werkzaam als freelance online marketeer waarbij de focus ligt op SEO en content trajecten. Hij is er heilig van overtuigd dat het creëren van goede content een must is voor ieder bedrijf die iets met online wil doen. Naast de online marketing werkzaamheden voor zijn klanten is Danny ook een enthousiaste blogger.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten