De IQ, EQ en SQ van Het Nieuwe Werken

Door Pauline Huijzer van Hoofd&Letters - 28 mei 2013
Reacties gesloten

De ijsberg en Het Nieuwe WerkenLars Lutje Schipholt is een van de oprichters van HNW Gilde. Hij noemt zichzelf een enabler. Onder intuïtie verstaat hij een optelsom van drie zaken: denken en voelen en nog iets extra. ‘Dat extra kun je niet vastpakken, maar gebeurt in het onderbewuste.’

‘Intuïtie benutten betekent verder kijken dan het rationele. Dat is te beperkend om het grote geheel te zien en echt verbinding te kunnen maken. Ik gebruik de metafoor van de ijsberg waarbij ratio of IQ het zichtbare topje is. In veel organisaties wordt alleen IQ gebruikt, ofwel: meten is weten. EQ en SQ gaan dieper. EQ gaat onder meer over patroonherkenning en creativiteit die in de organisatie eerder geen plek had. SQ, spirituele intelligentie, beslaat het onbewuste. Dit gaat over waarnemen: een integrale, holistische kijk. We hebben geleerd om continu te filteren vanuit een rationeel perspectief.’

Hoe werkt dat perspectief in het bedrijfsleven?

‘In veel bedrijven worden mensen nog altijd gezien als verlengstuk van machines of procedures. Dat mensen zelf nadenken is een storende factor. Het huidige management beloont nog altijd rationeel gedrag. De meesten zijn boven komen drijven omdat ze slim zijn in hun hoofd, snel kunnen denken, analytisch zijn. Vanuit die positie oefenen ze controle uit. Deze mensen maken geen verbinding, maar willen dat medewerkers gewoon doen wat zij zeggen. De lijm in veel organisaties is angst. Zo houden organisaties hun medewerkers dom. Mensen worden blind gehouden voor wat er werkelijk gaande is.’

En wat betekent dat voor de medewerkers?

‘Door HNW komt hier verandering in. In de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstond er meer ruimte voor het ‘ik’. Maar dat blijkt nu ontoereikend. Ik merk dat er behoefte ontstaat aan een nieuw collectief bewustzijn. SQ gaat daarover. Omdat de wereld enorm aan complexiteit toeneemt, zie je dat de oude paradigma’s zijn uitgewerkt en geen antwoord meer hebben op de toekomst. Zoals Einstein zei: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’

Netwerk en Het Nieuwe WerkenWat voor persoon is een moderne leider?

‘Iemand die het command en control loslaat en echt durft te vertrouwen op anderen. Modern leiderschap gaat voor mij over de gids zijn en anderen faciliteren en richting geven, en vooral over context aanreiken waardoor de ander tot bloei komt. Dat vraagt om een eigen ontwikkeling die raakt aan spirituele ontwikkeling.’

Wat is voor jou de essentie van Het Nieuwe Werken?

‘Het is een illusie dat je HNW introduceert door mensen IT en een mooi kantoor te geven en dan te denken dat ze vanzelf op een andere manier gaan werken. Als je de context, het systeem niet wezenlijk verandert, gebeurt dat niet. Steeds meer organisaties zien in dat gedragsbeïnvloeding in plaats van middelen centraal moet staan. Als je mensen faciliteert en in hun kracht zet, kun je wel degelijk veranderingen bewerkstelligen. Hierdoor worden mensen flexibeler en nemen binnen de eigen regelruimte meer verantwoording.’

Hoe benader jij Het Nieuwe Werken?

‘Vanuit de gedragskant en niet vanuit de middelen. Ik creëer samen met andere professionals een 3.0-organisatie van waaruit we gezamenlijk het verschil kunnen maken. Door niet even blind te zijn als de klant en een stap verder te zijn in mijn ontwikkeling, bied ik toegevoegde waarde.’

Staan organisaties op dit moment nog wel open voor HNW?

‘Bedrijven die niet naar de lange termijn kijken, raken de goede mensen kwijt als ze medewerkers niet ondersteunen in hun behoeftes. Die mensen beginnen dan voor zichzelf en bundelen hun krachten in netwerkorganisaties. Er zijn schrikbarend veel organisaties die nu teruggaan naar nog meer command en control, en de zachte kant negeren. Die verkramping is het begin van het einde voor zo’n bedrijf.’

Wat vraagt Het Nieuwe Denken van leiders?

‘Veel oude leiders zijn blind. Het bestaande houvast glijdt weg, maar ze zullen hun macht zo lang mogelijk vasthouden. Het begint dus met zoeken naar leiders die inzien dat het anders moet. Deze mensen kun je dan goed faciliteren, zodat ze stappen durven te zetten op weg naar een nieuwe manier van werken. Ik zie mezelf hierin graag als gids. Mijn ambitie ligt in het creëren van context door mijn krachten te bundelen met anderen, momenteel de ekolonie. Met elkaar kunnen we het verschil maken en een inspiratiebron zijn.’

Dit interview is onderdeel van een serie van zes gesprekken van Pauline Huijzer over intuïtie en Het Nieuwe Werken. Het hele interview is hier te lezen. Het eerste en tweede deel waren eerder al te lezen op HNWBlog.

Deel dit artikel met anderen
Pauline Huijzer - Eigenaar en ondernemer
Pauline Huijzer doorgrondt als eigenaar van Hoofd&Letters de voor- en nadelen van HNW vanuit organisaties en medewerkers. Ze gelooft dat bedrijven beter functioneren wanneer ze de kracht van intuïtie onderkennen en deze ook benutten. Huijzer helpt organisaties dan ook graag bij het helder formuleren van een langetermijnvisie met daaraan gekoppeld concrete marketing- en communicatiedoelstellingen. Intuïtie en ratio zijn hierbij met elkaar in balans.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten