De Nieuwsgierige Mens @De Nieuwe Organisatie

Door Rosan Gompers van NewCompany Creations™ - 23 juni 2011
Reacties gesloten

Nieuwsgierigheid en het nieuwe werken… ‘Nieuwsgierigheid is een natuurlijk onderzoekend gedrag dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten. Het is het emotionele aspect van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek en leren. Tegenovergesteld aan nieuwsgierigheid is neofobie, ofwel angst voor alles wat nieuw of onbekend is’…

Organisatievernieuwing is waardegedreven

De visie dat Het Nieuwe Werken om veel meer gaat dan aantrekkelijk werkgeverschap, huisvesting en ICT wordt inmiddels breed gedragen. Tijdens het congres De Kunst van Het Nieuwe Werken (31 mei) werd Het Nieuwe Werken gepositioneerd als een waardegedreven shift in anders werken, organiseren en positioneren. Een kans op organisatievernieuwing. In een brainstorm met workshopdeelnemers zochten we de basisingrediënten om te komen tot een Nieuwe Organisatie en verlegden we de focus naar een aantal thema’s die bij HNW om vernieuwing vragen. De cultuur blijkt het sterkst de vernieuwingskracht van een organisatie te beïnvloeden. Deze blog is het resultaat van deze cocreatie, waarin nieuwsgierigheid centraal stond.

Cultuur & Management

Het gedrag van het management en de waarden in de organisatie zijn sterk met elkaar verweven. Met hun doen en laten zetten oprichters en beslissers in organisaties de toon voor de cultuur, juist bij de invoering van HNW. In De Nieuwe Organisatie maken leiders verbinding met professionals en klanten door zich open te stellen, te luisteren en iets van zichzelf te laten zien.

Cultuur & Aantrekkelijkheid van het merk

De cultuur is in De Nieuwe Organisatie dan ook bepalend voor het succes van samenwerkingen met bijvoorbeeld ZP’ers, de openheid en transparantie, maatschappelijke bijdragen en de voorwaarden waaronder diensten geleverd worden. De cultuur bepaalt daarbij niet alleen de gekozen strategie, maar ook hoe het merk beleefd wordt. Als marketinguitingen en de geleefde waarden overeenkomen is het merk geloofwaardig en dat is key in dit Social Media-tijdperk: willen klanten en professionals zich identificeren met het merk?

Cultuur & Samenwerken met professionals

De organisatiecultuur is van invloed op de professionals die De Nieuwe Organisatie aantrekt en de samenwerkingsvormen en ruilprincipes die worden gehanteerd. Van groot belang voor het succes van HNW. Via zichtbaar gedrag van mensen die met en voor de organisatie werken worden de verwachtingen naar nieuwkomers gecommuniceerd en de cultuur versterkt. Als iedereen zich hiervan bewust is, komt een krachtig proces van vernieuwing tot stand!

Cultuur & Kenniscreatie

De mate waarin en de manier waarop kennis wordt gedeeld en de wijze waarop innovaties ontstaan, wordt tevens door de cultuur bepaald. In De Nieuwe Organisatie en bij Het Nieuwe Werken gaat het niet langer over intellectueel eigendom, mijn-dijn en ‘not invented here’. Kennismaken, mengen en cocreëren, al dan niet via Social Media, staan centraal.

Cultuur & Werkcontext

De werkcontext, zowel het fysieke kantoor als de virtuele omgeving, is een uiting van de cultuur. Een kantoor wordt gezien als een visitekaartje. Naar klanten, maar ook naar de professionals waarmee men wil werken. Dit geldt eveneens voor de ICT-middelen die worden gebruikt. De werkcontext is de infrastructuur die De Nieuwe Organisatie moet verleiden tot gewenst gedrag en samenwerking. Het is een krachtig element van vernieuwing als het in functie staat van de organisatie- of HNW-doelstellingen.

Cultuur & Regels en structuren

De organisatiewaarden zijn bepalend voor gekozen samenwerkingsvormen, manieren waarop afspraken worden gemaakt en vastgelegd, regels en procedures, de openheid of geslotenheid van het systeem. Andersom zijn structuren uitingen van de organisatiecultuur: de hiërarchie, de wijze van besluitvorming, belangrijke prestatieindicatoren, overleg- en beloningsstructuren vertellen ons iets over de waarden in de organisatie. De Nieuwe Organisatie is een open systeem waar niet langer waarde wordt gehecht aan hiërarchie en status op basis van positie en het aantal aan te sturen medewerkers.

Alle organisatievernieuwing – waaronder het succesvol doorvoeren van Het Nieuwe Werken – is waardegedreven. Maar welke waarden zijn nodig om vernieuwing op gang te brengen? Nieuwsgierigheid als grondhouding lijkt de motor en drijvende kracht.

De Nieuwe Organisatie vereist nieuwsgierigheid

Om vernieuwing in organisaties op gang te brengen moeten managers en professionals een beroep doen op hun reflectievermogen. Zonder die kwaliteit wordt het lastig om beweging op bovengenoemde thema’s te realiseren, verandering door te maken en een nieuwe taal met elkaar te leren spreken. Uiteindelijk kunnen organisaties pas echt vernieuwen als ingesleten patronen worden doorbroken en ruimte ontstaat voor een nieuwe werkelijkheid. Dit bereik je onder meer door het stellen van andere vragen aan andere mensen dan ‘the usual suspects’ of aan mensen ‘buiten’ de organisatie. Vernieuwing van dienstverlening door crowdsourcing is hier een mooi voorbeeld van. Zonder een nieuwsgierige houding zal dit niet lukken.

Nieuwsgierigheid rekent af met zelfgenoegzaamheid en een gesloten houding, gedrag dat nogal eens voorkomt in organisaties of teams. Een nieuwsgierige houding aannemen is een basis voor vertrouwen geven, ondernemen, angst overwinnen, kwetsbaar opstellen, fouten maken, kwaliteitsverbetering, passie en vrolijkheid, en geeft energie.

Zonder reflectievermogen en nieuwsgierigheid blijf je zitten waar je zit, als individu, zelfstandig ondernemer en als organisatie. ‘What you see is what you get!’ Maar wat is er nog meer te zien?

Deze blog is een cocreatie van Jacques Pelles (Van Aetsveld), Sanneke Kats (e-office), Marcel Huygens (Huygens-ICT), Stephanie van Heusen (Leeuwendaal), Marijke van der Geest (Twynstra Gudde), Viviane Rose (Inspiring performances & coaching), Reinier Willems (BlueCurve Media) en Rosan Gompers (NewCompany Creations™ & coauteur van De Kunst van Het Nieuwe Werken).

Over Organisatievernieuwing, Nieuwsgierigheid en De Acht Elementen van Vernieuwing is meer te lezen in De Kunst van Het Nieuwe Werken | Ervaringen @deWerkpraktijk

Deel dit artikel met anderen
Rosan Gompers - Initiatiefnemer NewCompany Creations™
Rosan Gompers is organisatieadviseur, managementcoach en expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding in organisaties. Zij werkt met de 8 Elementen van Vernieuwing, waarmee ze richting geeft aan organisatievernieuwing. Gompers is onder meer oprichter van het label NewCompany Creations™ van waaruit zij werkt aan creatieve en praktische oplossingen voor het vernieuwen van organisaties en sociale innovatie. Gompers is co-auteur van De Kunst van Het Nieuwe Werken | Ervaringen @ deWerkpraktijk.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten