De werkvloer: spiegel van de organisatiecultuur

Reacties gesloten

De tools van Het Nieuwe WerkenEen bedrijf heeft om twee redenen een kantoor. Allereerst dient het als plek waar medewerkers kunnen samenwerken met collega’s, relaties kunnen ontvangen en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ten tweede ondersteunt het de cultuur van een organisatie. Ruimte geeft immers vorm aan gedrag, en gedrag staat na een bepaalde tijd gelijk aan cultuur. De meeste mensen – en helaas ook bedrijven – zijn zich hier (nog) niet altijd bewust van. Dat maakt het cultuuraspect niet minder belangrijk.

Cultuur is een van de essentiële factoren die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Cultuur is echter niet iets dat kan worden afgedwongen door de top van het bedrijf. Managers kunnen de cultuur sturen, maar ze moet samen met de werkvloer worden opgebouwd. Daarbij kan de manager zich afvragen: hoe werken mensen het best samen? Hoe groot is de behoefte aan samenwerking, ideeënuitwisseling en innovatie? Wordt het bedrijf aangestuurd door de leidinggevenden, of kent het een consensusstijl?

Een keuze?

De organisatiecultuur komt naar voren in de antwoorden op dit soort vragen, en blijkt uit de manier waarop medewerkers in de uitvoering van hun werk door de omgeving worden ondersteund. Hebben ze de keuze over hoe en waar ze werken? Als het voor de efficiëntie en effectiviteit wenselijk is dat er regelmatig wordt samengewerkt, zijn er dan ook voldoende ruimtes die dit ondersteunen?

Winston Churchill sprak ooit de beroemde woorden: ‘We geven vorm aan onze gebouwen en vervolgens geven de gebouwen ons weer vorm.’ En zo is het maar net: de doelstelling en aspiraties van een bedrijf komen voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de manier waarop het kantoor is ingedeeld en ingericht.

Het geheim zit hem in het uit handen durven geven, want cultuur creëert ruimte. Zo is het altijd geweest. Dit betekent de gebruikers laten meedenken over hoe hun werkomgeving eruit zou moeten zien. Veel bedrijven echter voorzien wel in werkplekken, maar geven medewerkers niet de ruimte om hun eigen plek te creëren; een plek die voortkomt uit de culturele en sociale standpunten van de gebruiker. Dergelijke bedrijven zouden er daarom goed aan doen om een doorsnede van medewerkers van verschillende afdelingen en hiërarchische niveaus bijeen te brengen om ze te laten brainstormen over de inrichting van het kantoor en de werkplekomgeving.

Kijkje in de keuken

In privésituaties gebeurt het namelijk net zo. Denk maar eens aan je eigen keuken: die is ingericht naar de wensen van degene die de keuken het meest gebruikt. Bepaalde ingrediënten en kookgerei liggen voor het grijpen, terwijl andere zaken die niet dagelijks worden gebruikt achter in het hoogste kastje liggen weggestopt. Een keuken kan uitnodigen tot samen koken, of juist het domein zijn van de vrouw – en gelukkig ook steeds vaker de man – des huizes.

De behoefte van de kenniswerker is in principe niet anders: hij wil een plek waar hij zich prettig kan voelen en goed kan werken, en waarbij de benodigde hulpmiddelen voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voorhanden zijn. Een plek die idealiter elk ogenblik eenvoudig kan worden aangepast, afhankelijk van de werkzaamheden die op een bepaald moment moeten worden uitgevoerd.

Strategie, merk en cultuur

Om de juiste werkomgeving te kunnen creëren, is het essentieel om de communicatiepatronen van een organisatie te begrijpen, en inzicht te hebben in hoe het creatieve proces werkt en waar informatie samenkomt, of juist wordt gescheiden. Al deze zaken ontmoeten elkaar in de werkomgeving en vormen de kritische elementen die mede de ruimte bepalen. Toonaangevende organisaties grijpen de mogelijkheid die ruimtes en hun gebruiksfunctie hen bieden aan om tot hun kern te komen: strategie, merk en cultuur.

Deel dit artikel met anderen
Bianca Krijgsman - Managing director
Bianca Krijgsman-van Gulik is managing director bij Steelcase Solutions Nederland, het nieuwe distributiekanaal van Steelcase. Steelcase Solutions bereikt door een integrale aanpak een totaaloplossing voor elk kantoor, inclusief de implementatie van Het Nieuwe Werken. Met haar kennis, achtergrond en praktijkervaring bij Gispen, Steelcase en Steelcase Solutions heeft Bianca Krijgsman een gedegen kennis opgebouwd rond om de daadwerkelijke impact en waarden van Het Nieuwe Werken. Voor meer informatie kijk op Steelcase Solutions.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
  • Trackbacks

  • Trackback van Saskia Langenberg De werkvloer: spiegel van de organisatiecultuur - Saskia Langenberg
    vrijdag, 4 januari, 2013

    […] Cultuur is een van de essentiële factoren die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Cultuur is echter niet iets dat kan worden afgedwongen door de top van het bedrijf. Managers kunnen de cultuur sturen, maar ze moet samen met de werkvloer worden opgebouwd. Daarbij kan de manager zich afvragen: hoe werken mensen het best samen? Hoe groot is de behoefte aan samenwerking, ideeënuitwisseling en innovatie? Wordt het bedrijf aangestuurd door de leidinggevenden, of kent het een consensusstijl? lees het hele artikel op hetnieuwewerkenblog.nl […]