Een werkomgeving die werkt! 

Door Jaap Kloos van Haagse Hogeschool - 7 december 2016
Reacties gesloten

Het klassieke beeld van een medewerker die in de vroege ochtend met een broodtrommeltje zijn werkkamer betreedt gaat verdwijnen. De technologische revolutie zorgt niet alleen voor een verrijking van het facilitair idioom maar geeft ook nieuwe dynamiek aan de werkplek van morgen. Het nodigt bovendien uit na te denken over de vraag hoe het kantoorgebouw van de toekomst eruit gaat zien.

Het fenomeen ‘werkplek’ staat in het brandpunt van de actualiteit. In de media worden we overspoeld met artikelen over veranderingen in de kantooromgeving en welke effecten deze hebben op de medewerker.

Het Nieuwe Werken in de kantoortuinWat drijft mensen nog naar het kantoorgebouw te komen?

Aan de boeiende serie verhalen wordt spoedig een nieuw thema toegevoegd: het begrijpen van de mens binnen de werkomgeving. Wat drijft mensen nog naar het kantoorgebouw te komen, welke type werk wordt er dan verricht en welke facilitaire voorzieningen horen daarbij?

Een andere windrichting nadat de focus jarenlang op de bedrijfskundige invalshoek lag. Het prijskaartje van de werkplek is bekend en de werkplekfactor heeft haar ondergrens bereikt wat de weg vrij maakt om nieuwe thema’s prominenter op de facilitaire agenda te plaatsen.

Geschiedenis van de werkplek

Een wandeling door de geschiedenis van de werkplek levert opvallende beelden op.

Wat ooit het privédomein vormde van de medewerker is uitgegroeid tot een facilitair verschijnsel dat niet langer een heilige status draagt. De werknemer als ‘eigenaar’ van een werkplek of exclusief bezitter van de sleutel van een luxe werkpaleis is verleden tijd.

De veilige omgeving van de werkkamer is ingeruild voor een variëteit aan werkplaatsen, afgestemd op het type activiteit.

Een spannende ontwikkeling waarbij we tempoverschillen zien per sector. Waar menig commerciële organisatie de ommezwaai al heeft gemaakt zien we zorg en onderwijs vooral in de achterhoede terug. De verwachting is dat in het komende decennium een inhaalslag zal plaatsvinden.

Binnen mijn hogeschool heeft de werkomgeving van meerdere opleidingen inmiddels een metamorfose ondergaan. Een boeiend proces waarin cultuur, communicatie en verandermanagement de rode draad vormen.

Een paradigma-wisseling lijkt aanstaande

De juiste mensen op de juiste plekParadigma-wisseling

Als het gaat om werken binnen het kantoorgebouw lijkt een paradigma-wisseling aanstaande.

De beschikbaarheid van apps, het succes van Skype en andere digitale gadgets betekenen feitelijk het afscheid van de traditionele werkplek.

Modernere opvattingen over werken binnen de samenleving doen de rest. Werken staat niet langer symbool voor het acteren op een vaste plaats in het kantoorgebouw. Werknemers kiezen steeds bewuster waar ze willen werken. De ene keer in een wegrestaurant en de andere keer in het kantoorgebouw.

Millennials

Tel hier de komst van generatie Z (de millenniums) bij op en een nieuwe werkelijkheid is geboren.

Tenslotte zien we een ontwikkeling waarbij de populatie binnen kantoorgebouwen steeds diverser wordt. Naast het vaste, eigen personeel wordt het kantoorgebouw van de toekomst bevolkt door zogenoemde ‘multiwerkers’. Het zijn ZZP’ers en andere groepen ‘grazende medewerkers’ die tijdelijk gebruik maken van het gebouw en na afronding van een project weer uitvliegen.

Een extra uitdaging dus voor de facility manager om te weten wie er in huis is en welke voorzieningen hierop aansluiten. Het zijn ontwikkelingen die de roep om krachtenbundeling met de collega’s van HRM en ICT versterken.

Het managen van de werkomgeving is uitgegroeid tot een multidisciplinair vraagstuk waarbij psychologie (mensenkennis), technologie en comfort hand in hand gaan.

Agile en Het Nieuwe WerkenEn met agile als nieuwe heilige graal is de toekomst van werken in Nederland in een nieuwe levensfase terecht gekomen. Meer projectmatig, meer in teams, meer resultaatgericht om daarmee bij te dragen aan het succes van de organisatie.

De traditionele rol van werkplekbeheerder verdampt

Een nieuwe rol van de facility manager lijkt geboren. De traditionele rol van werkplekbeheerder verdampt. Nieuw functies als manager werkbeleving of projectmanager werkvormen winnen terrein.

Met als belangrijkste missie: het ontwerpen en inrichten van een werkomgeving die werkt en aansluit op de behoeften van de medewerker van de toekomst!

Deel dit artikel met anderen
Jaap Kloos - Teamleider opleiding Facility Management
Jaap Kloos is teamleider aan de opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten