Effectief werken stelt eisen aan informatievoorziening (2)

Door Paul Ruijgrok van InforU - 26 januari 2012
1 Reactie

Overwinningen met je omgevingIn mijn vorige blog schreef ik over de eisen die Het Nieuwe Werken stelt aan de persoonlijke effectiviteit van medewerkers. Aan de hand van de zeven eigenschappen van effectieve mensen van Steven Covey kwam naar voren dat aan al deze eigenschappen hogere eisen worden gesteld indien medewerkers met HNW in aanraking komen. Het Nieuwe Werken vereist, om met Covey te spreken, ‘overwinningen op jezelf, overwinningen met je omgeving en vernieuwing’.

De conclusie van die blog was dat niet alleen de individuen zelf aan effectiviteit moeten werken, maar dat dit ook eisen stelt aan de organisatiecultuur en de informatievoorziening – mijn vakgebied. Reden waarom ik daar nu nader op wil inzoomen.

Overwinning op jezelf

Proactiviteit is de eerste eigenschap die Covey noemt. De meeste mensen opereren echter voor een groot deel van hun tijd reactief. Ze reageren op verzoeken van anderen. Het beste voorbeeld daarvan is de hoeveelheid tijd die mensen besteden aan het beantwoorden van e-mails, merendeels verzoeken van anderen. Dit zorgt ervoor dat we onze tijd besteden aan prioriteiten van anderen. Nu zullen sommige van die e-mails ook binnen onze eigen prioriteiten passen, maar een heel bewust onderscheid wordt daar meestal niet tussen gemaakt. 

Om goede prioriteiten te kunnen stellen, moeten we dus heel kritisch naar binnenkomende informatiestromen kijken. Ook zullen we expliciet tijd moeten inplannen voor de proactieve acties die voortkomen uit onze eigen doelen en prioriteiten. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar om dit te organiseren, meestal persoonlijke productiviteitstools genoemd. Echter, lang niet iedereen gebruikt ze. Deze middelen echt gaan gebruiken, kan voor een overwinning op jezelf zorgen.

Overwinningen met je omgeving

Je inleven in de ander is een noodzakelijke randvoorwaarde om binnen een netwerk met elkaar te kunnen samenwerken. Steeds nieuwe samenwerkingen zorgen ervoor dat het aantal mensen waarmee je werkt steeds groter wordt. Waar je voorheen vooral met de eigen afdeling en een paar interne klanten samenwerkte, doe je dat nu in potentie met iedereen binnen de organisatie. Weten waarmee anderen bezig zijn en wat er bij je collega’s speelt wordt dus belangrijker. En lastiger.

Gelukkig hebben we de social media. Bijna iedereen gebruikt deze wel om in contact te blijven met mensen die ze ooit hebben ontmoet, maar social media kunnen ook binnen de organisatie veel voordelen bieden – áls we ze echt gaan gebruiken. En dus niet alleen berichten lezen, maar ook jouw ideeën, uitdagingen en relaties met je collega’s delen. Het toepassen van social media kan zorgen voor overwinningen met je omgeving.

Vernieuwing en Het Nieuwe WerkenVernieuwing

Ook om jezelf blijvend te vernieuwen is kennis nodig. Een deel van deze kennis is in de vorm van informatie binnen de organisatie of op internet beschikbaar. Het verwerken hiervan leidt tot nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden. We zullen deze informatie met elkaar moeten delen. Het beschikbaar stellen ervan aan anderen, is echter pas een eerste stap. De informatie van context voorzien, zorgt ervoor dat deze ook toepasbaar wordt buiten de context waarbinnen ze is ontstaan. Het maakt de informatie bovendien vindbaar voor anderen. Daarvoor zullen we wel de slag moeten maken van ‘dom’ kopiëren naar intelligent delen.

Gelukkig hebben we ook hiervoor de technologie beschikbaar. Samenwerkingsportalen, met SharePoint ongetwijfeld als meest bekende, bieden de benodigde functionaliteit om het intelligent delen van informatie mogelijk te maken. Wanneer je echter naar de wijze van implementatie en gebruik van deze samenwerkingsportalen binnen de organisatie kijkt, worden deze middelen nog lang niet optimaal ingezet (zie dit voorbeeld). Alleen wanneer deze middelen zodanig worden ingezet dat de informatie voor iedereen toegankelijk, vindbaar en van context voorzien is, zal de vernieuwing door het delen van kennis echt van de grond komen.

Organisatorische implementatie en gedragsverandering

De conclusie is dat er technologische hulpmiddelen beschikbaar zijn om de effectiviteit van medewerkers binnen organisaties te vergroten. Het effect van de hulpmiddelen valt of staat echter met de implementatie. Ze zullen alleen van waarde zijn wanneer er op een intelligente manier mee wordt omgegaan, iedereen er echt mee gaat werken en ook daadwerkelijk bereid is de informatie van context te voorzien. De focus van de implementatie van deze hulpmiddelen zal veeleer op de organisatorische implementatie en gedragsverandering moeten liggen, dan op de techniek.

Lees ook het eerste deel: Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

Deel dit artikel met anderen
Paul Ruijgrok - Eigenaar en oprichter
Paul is eigenaar/oprichter at InforU Informatiemanagement en -advies. InforU bouwt samen met u en uw collega's aan de productiviteit van de kennis- en informatiewerkers binnen uw organisatie. Dat doen wij op organisatie-, afdelings- en persoonlijk niveau.
Zie zijn blog en linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

1 reactie


    Jos v.d. Voort v.d. Kleij zegt:

    Ik ben geen specialist op het terrein van Sharepoint maar na het lezen van het artikel “Productiviteit van de kenniswerker” (waarnaar in bovenstaand artikel verwezen wordt), deel ik de mening van Paul hierover. Alles staat of valt met de implementatie. Collaboratietools (zoals Sharepoint) moeten laagdrempelig zijn en gemakkelijk te overzien, op alle niveaus in de organisatie.

    Op dit moment is er een trend om medewerkers meer “sociaal” met elkaar te laten samenwerken. Kijk maar eens naar een app als Yammer. Dit is een soort van besloten Twitter omgeving waar medewerkers allerlei informatie op een redelijk ongestructureerde manier met elkaar delen. Als je op de site van Yammer kijkt dan zie dat er meer dan 100.000 bedrijven Yammer al in de organisatie hebben geïntroduceerd, waaronder Ford en LG (o.a. televisies). De basis van Yammer is gratis en zal voor de meeste bedrijven in elk geval een lage drempel betekenen om met Yammer te experimenteren. De betaalde versies hebben in hoofdzaak allerlei extra security functies.

    Ook Asana en sinds deze week Wunderkit zijn platforms waar met elkaar samengewerkt kan worden. Het grote voordeel van deze twee applicaties is dat zij een combinatie zijn van een persoonlijk getting Things Done systeem en een app waarin met collega’s in werkgroepen en projecten samengewerkt kan worden. Slimmer werken voor teams dus.

    Terug naar het artikel hierboven: ook voor Asana en Wunderkit geldt dat de implementatie goed begeleid moet worden. Daar houdt het echter niet op: nazorg en begeleiding zijn een absolute must. Al deze applicaties, of het nou Asana, Wunderkit of Sharepoint is, vereisen dat de gebruikers nieuwe gewoontes aan moeten leren. Het leren van een nieuwe gewoonte kost minimaal 6 weken; duurzaam in het gedrag verankeren duurt minstens 6 maanden. Als je daar geen rekening mee houdt, dan vervallen de gebruikers al snel in vertrouwd gedrag en mislukt het implementatieproject. Dus inderdaad gedragsverandering zoals Paul hierboven terecht opmerkt.