Geld besparen met Het Nieuwe Werken

Reacties gesloten

Intussen hoorden we ze al verschillende keren, de voordelen verbonden aan het nieuwe werken. Een ervan is geld besparen. Het Nieuwe Werken zou voor een werkgever goedkoper zijn. Niet alleen op korte termijn, maar ook op structureel niveau. Die besparing zou kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Maar hoe zit dat nu in de praktijk, dat besparen door Het Nieuwe Werken? Waarom is het nieuwe werken eigenlijk goedkoper? Wij zochten het uit. Uiteraard haalden we ook onze kritische blik boven om een en ander te relativeren.

Geld besparen op reiskosten

Geld als drijfveer bij Het Nieuwe WerkenBij Het Nieuwe Werken neemt de mobiliteitsdruk af. Werknemers voeren opdrachten thuis uit of werken op een andere locatie. Ze hoeven zich niet altijd naar het bedrijfspand te verplaatsen met een afname van de reiskosten tot gevolg. In de praktijk laat zich dat vertalen door minder benzinekosten en minder treinkaartjes. Eventueel kan men de werknemer ook vragen om de bedrijfsauto vrijwillig in te leveren en de nog sporadische verplaatsingen met de eigen auto uit te voeren, uiteraard in ruil voor een aangename belastingvrije kilometervergoeding.

Toch is de besparing ook elders (en minder rechtstreeks) voelbaar. Denk maar aan de afname van boekhoudkundige verwerkingsduur van de aangehaalde kostenposten of eventuele gunstigere contracten die afgesloten kunnen worden met de lease- of verzekeringsmaatschappij. Overigens zal ook de auto minder snel vervangen worden. Ook dat opent perspectieven. Zo kunnen we bijvoorbeeld de lening oversluiten en op langere termijn terugbetalen, gelet op het feit dat de auto nu ook een langere levensduur kent. Uiteindelijk zal ook de totale kostprijs van het wagenpark gevoelig afnemen.

Besparen op werkingskosten

Een tweede veelgehoord argument vinden we terug bij de werkingskosten van de onderneming. Minder personeelsleden op de eigen locatie zou voor de onderneming in lagere werkingskosten resulteren.

Voor sommige kostenposten is dat zeker de waarheid. Onder andere voor de energiekosten is dat het geval, hoewel de grootste slokop (verwarming) ook hier weinig tot geen besparing zal opleveren. Ook andere kostenposten zullen weinig verandering kennen. Het schoonmaakbedrijf zal waarschijnlijk nog even vaak langskomen en heus niet goedkoper worden omdat er zich minder personeelsleden in het kantoorgebouw bevinden.

Overigens is er nog een tweede reden om deze besparing te relativeren. Enerzijds omdat we ook als werkgever eisen stellen aan de ‘waar dan ook werkplek’. Tegenover eisen staan dan ook vergoedingen. Bovendien voorzien ook een aantal cao’s in afspraken met betrekking tot wat een werkgever zoal moet vergoeden bij thuiswerken. Denk bijvoorbeeld aan internetabonnementen, telefoondiensten, vergoedingen voor het gebruik van de persoonlijke computer, een vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek… Dergelijke kosten doen eventuele besparingen op de eigen locatie teniet. De echte besparing schuilt wat ons betreft dan ook bij het bedrijfsvastgoed.

Het Nieuwe Werken en besparen op vastgoedkosten

geld4_2Indien er zich minder personeel op de bedrijfslocatie bevindt, heeft de onderneming meer groeimarge. De onderneming kan sneller nieuwe personeelsleden aantrekken en de beschikbare ruimte optimaal benutten. Dat geeft de onderneming de tijd om op eigen tempo te groeien, zonder dat het bedrijfsvastgoed op korte termijn grenzen hoeft op te leggen.

Wie een kantoorgebouw huurt, hoeft met andere woorden minder snel naar een nieuw en groter gebouw op zoek te gaan. Voor zij die over eigen bedrijfsvastgoed beschikken, geldt hetzelfde. Overigens kunnen zij ook hun hypotheek oversluiten. Door te kiezen voor een langere looptijd die beter aansluit bij de werkelijke situatie kunnen ook zij een fikse jaarlijkse besparing bekomen.

Besparen op wervings- en selectiekosten

Het Nieuwe Werken is hot. Het sluit beter aan bij onze hedendaagse samenleving en de wensen en noden van jonge talenten. Indien een onderneming het nieuwe werken ondersteunt, heeft die onderneming een strategisch voordeel. Het is voor die onderneming dan ook eenvoudiger om nieuwe werkkrachten aan te trekken. Op praktisch niveau resulteert dat niet alleen in tijdswinst maar ook in een besparing op de wervings- en selectiekosten.

Overigens geven werkzoekenden aan veel belang te hechten aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Het Nieuwe Werken en thuiswerken in het bijzonder wint het volgens onderzoek eenvoudig van andere voordelen. Ook op vlak van arbeidsvoorwaarden kan de werkgever dus flink besparen, gelet op de ruimere onderhandelingsmarge.

Tot slot zal Het Nieuwe Werken resulteren in een eenvoudiger personeelsbehoud. Opleidingskosten gaan niet verloren, expertise blijft aanwezig en andermaal zullen ook de kosten ten gevolge van de retentie afnemen.

Dat Het Nieuwe Werken in lagere kosten resulteert, staat vast. Alleen is de besparing soms minder duidelijk dan we wel eens denken.

Deel dit artikel met anderen
Sander Wijdemans - Online marketeer en ondernemer
Sander Wijdemans is freelance online marketeer en online ondernemer. Door de jaren heen heeft hij verschillende platforms, blogs en webshops opgezet, waaronder de succesvolle internationale webshop www.woodiful.com. Sander Wijdemans werkt als freelance marketeer onder de bedrijfsnaam SW Online Marketing & Media.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten