Heeft u al een flexibel HNW-supportovereenkomst?

Door Aad van den Kieboom van Pointer Networks - 30 mei 2013
Reacties gesloten

VuurbalDe inhoud van Het Nieuwe Werken is voor elke organisatie anders. De kracht van Het Nieuwe Werken zit in de vrije ruimte die het biedt. Ruimte voor maatwerk, invulling van de verschillende onderdelen passend op een specifieke organisatiecontext. Eigen doelstellingen en visie dienen idealiter voor de organisatie als vertrekpunt.

Het Nieuwe Werken is daarbij niet een nieuwe manier van werken die projectmatig kan worden ingevoerd, het is het constant zoeken naar de kansen die ontwikkelingen om en in de organisatie mogelijk maken om zich te onderscheiden en zo effectief en efficiënt mogelijk haar doelen na te streven. Het Nieuwe Werken als inspiratiebron voor veranderingsprocessen dus.

Het Nieuwe Werken is voor iedere organisatie uniek en dat maakt het dus ook lastig om bij de verandering naar een nieuwe manier van werken meer te doen dan flexplekken inrichten, en mobiele telefoons en laptops aanschaffen. Dit vraagt visie van het management op de nieuwe situatie, een duidelijke aanpak, cocreatie met de medewerkers waar mogelijk, en focus op interne integratie.

Focus op samenhang en integrale benadering
Het Nieuwe Werken - model Aad vd Kieboom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritisch nadenken over hoe werken er in de toekomst voor de organisatie gaat uitzien, biedt de mogelijkheid om in samenhang de organisatie te vernieuwen in aansluiting op de veranderende omgeving. Handelen vanuit een integrale visie is van belang. Doet men dit niet, dan is het risico groot dat er een onsamenhangend geheel ontstaat van matig geslaagde projecten, die weinig bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en waaraan onvoldoende effectief sturing is te geven.

Het Nieuwe Werken is meer dan medewerkers op elke willekeurige locatie laten werken, meer dan vierkante meters kantoorruimte besparen. Het Nieuwe Werken is een veranderingsproces, waarbij het voornamelijk gaat om mensen die meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen voor het uitvoeren van hun taken, die zelfstandig opereren zonder directe supervisie van managers. In hun communicatie naar klanten, relaties en andere medewerkers is het van belang dat men het “waarom” van hun werk en de organisatie begrijpt.

Ondersteuning bij implementatie Het Nieuwe Werken

Zoals eerder gesteld zal een Het Nieuwe Werken-traject voor elke organisatie verschillend zijn. In algemene zin hebben alle HNW-projecten het karakter van hollen of stilstaan. Een voorgekookt implementatieplan zal niet werken, hoewel vele ingrediënten zeker herkenbaar en toepasbaar zullen zijn. Externe expertise is zeer welkom, zo niet zeer noodzakelijk. Het is nu de kunst om deze ondersteuning af te stemmen op de balans tussen de voorliggende veranderingseisen en het vermogen van de organisatie om deze te herkennen en op te pakken voor implementatie.

Afspraken met externe ondersteuning dienen ook in het licht van het karakter en het vermogen van de organisatie voor veranderingen te worden afgesproken en dienen derhalve flexibel te zijn en dekkend vanaf het vertrekpunt tot het bereiken van het einddoel.

Daartoe zijn flexibele supportovereenkomsten, die aansluiten bij de praktijk van de onderneming, waar het gaat om de status van Het Nieuwe Werken en de stappen die nog dienen te worden genomen, noodzakelijk. Door hierbij het Pay as you go-principe te hanteren, gaat er geen geld verloren als een organisatie meer tijd nodig heeft om volgende stappen te nemen. Dit schept rust in het implementatietraject, biedt ruim kansen aan bijsturing en koerst af op een positief resultaat.

Deel dit artikel met anderen
Aad van den Kieboom - Eigenaar
Aad van den Kieboom is oprichter en eigenaar van Pointer Networks BV, dat zich richt op de prestatieverbetering van de bedrijfsvoering. Het ondersteunt haar klanten bij de implementatie van portals en applicaties voor interne en externe samenwerking op basis van bedrijfsmatige sociale software - terrein van Het Nieuwe Werken. Pointer Networks biedt flexibele supportovereenkomsten die aansluiten bij de praktijk van de onderneming, waar het gaat om de status van Het Nieuwe Werken en de stappen die moeten worden genomen.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten