Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

Door Paul Ruijgrok van InforU - 19 januari 2012
5 Reacties

Het Nieuwe Werken vraagt persoonlijke effectiviteitDe invoering van het Nieuwe Werken veroorzaakt binnen organisaties grote veranderingen. Veranderingen in de wijze waarop mensen samenwerken, waarop met kennis wordt omgegaan, waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, met welke hulpmiddelen wordt gewerkt, et cetera. Dit betekent dat ook de eisen die aan medewerkers worden gesteld veranderen. Vooral de persoonlijke effectiviteit van medewerkers moet hoger worden. En dat heeft belangrijke consequenties voor de implementatie van Het Nieuwe Werken.

Wat is persoonlijke effectiviteit eigenlijk? Effectiviteit is een functie van productie en productiecapaciteit. Nu gaat het om persoonlijke effectiviteit en daarmee is de productiecapaciteit, de hoeveelheid tijd en energie die jij beschikbaar hebt, constant. Het gaat er dus om daar de maximale productie mee te behalen.

Wat bepaalt nu de persoonlijke effectiviteit?

De meest bekende principes zijn Steven Coveys Seven Habits of highly effective people:

  • Overwinningen op jezelf
   • Gewoonte 1: Wees proactief (principes van persoonlijk inzicht)
   • Gewoonte 2: Begin met het einde in gedachten (principes van persoonlijk leiderschap)
   • Gewoonte 3: Belangrijke dingen eerst (principes van persoonlijk management)
  • Overwinningen met de omgeving
   • Gewoonte 4: Denk in termen van win/win (principes van interpersoonlijk leiderschap)
   • Gewoonte 5: Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden (principes van empathische communicatie)
   • Gewoonte 6: Werk synergetisch (principes van creatieve samenwerking)
  • Vernieuwing
   • Gewoonte 7: Hou de zaag scherp (principes van evenwichtige zelfvernieuwing)

Deze eigenschappen zijn waargenomen bij effectieve personen in allerlei soorten organisaties, organisatieculturen en -structuren, en dus zowel van toepassing op organisaties die nog niet ‘nieuw’ werken als bij degene die dat wel doen.

Vergroten bevoegdheden

Bij de introductie van Het Nieuwe Werken wordt de wijze waarop mensen samenwerken en worden aangestuurd opnieuw ingericht. Er komt meer verantwoordelijkheid bij het individu te liggen. Ook de vrijheidsgraden voor medewerkers om hun eigen werk in te richten nemen toe. Het gaat dus ook om het vergroten van de bevoegdheden van medewerkers. Er wordt meer gestuurd op resultaten en minder op de wijze waarop deze tot stand komen.

Het Nieuwe Werken: geen actielijstEen consequentie daarvan is dat medewerkers geen actielijstje krijgen waarop staat wat ze moeten doen. Dat bedenken ze zelf. Nu ligt het te bereiken resultaat altijd verder weg in de tijd dan de acties die nodig zijn om het resultaat te bereiken. In de tussentijd moet de medewerker zelf in actie komen en nadenken welke acties nodig zijn. Hij moet dus proactiever worden.

Ook de tweede gewoonte, werken met het einde in gedachten, moet nadrukkelijker bij medewerkers aanwezig zijn. Goede projectmanagers herkennen dit. Zij krijgen een (project)opdracht om een resultaat neer te zetten en definiëren welke tussenresultaten en -acties nodig zijn om dit te bereiken. Mensen, die ‘nieuw’ gaan werken, moeten dus deze (projectmanagement)vaardigheden bezitten.

Het derde principe gaat over het stellen van prioriteiten. Bij het Nieuwe Werken worden medewerkers gevraagd een resultaat te bereiken. Hoe ze dat moeten doen, wordt aan henzelf overgelaten. Dat betekent dus dat ze meer zelfstandig prioriteiten moeten stellen.

Nieuwe vormen van samenwerking

Het Nieuwe Werken gaat ook over nieuwe vormen van samenwerking. Je moet een netwerk opbouwen waarmee je samenwerkt om jouw doelstellingen te verwezenlijken. De meeste medewerkers hebben geen zeggenschap over die andere mensen en moeten zelf zoeken naar de voordelen van de samenwerking voor die ander. Er moeten win-winsituaties gezocht worden. Als dat lukt, is de samenwerking effectiever dan wanneer de ander de samenwerking als verplichting ziet.

Het zoeken van een win-winsituatie lukt alleen wanneer men begrijpt welke belangen, zorgen en ambities de ander heeft. Medewerkers moeten zich dus inleven om een effectieve samenwerking te bewerkstelligen, en dus bijvoorbeeld meer naar synergie moeten zoeken. Dat geldt ook voor het delegeren van werkzaamheden. Medewerkers moet geleerd worden om activiteiten, die door anderen efficiënter kunnen worden uitgevoerd of leerzaam zijn, uit te besteden. 

Het Nieuwe Werken behoeft vernieuwingEen evenwichtige keuze tussen zelf doen en delegeren leidt bovendien tot een inspirerende werkomgeving, waarin medewerkers zich kunnen richten op zaken die de grenzen van hun kennis en ervaring raken of zelfs te buiten gaan. Om dit aan te kunnen, moeten zij zich continu willen verbeteren en vernieuwen – uiteraard in overleg met hun omgeving. Zoals de medewerkers anderen werk moeten gunnen, moeten zij ook werk gegund krijgen. Ze moeten dus blijvend onderscheidend zijn en continue vernieuwing hoort daarbij.

De conclusie van de koppeling van de zeven eigenschappen van Covey aan het Nieuwe Werken is dat persoonlijke effectiviteit cruciaal is om het Nieuwe Werken te laten slagen. Persoonlijke effectiviteit is niet alleen een vaardigheid die van individu tot individu verbeterd moet worden. In de organisatiecultuur moet verweven worden die vaardigheden continu te ontwikkelen. Ook moeten de middelen beschikbaar zijn om effectief te kunnen zijn. Zonder goede informatievoorziening is ook een effectieve medewerker immers een zoekende in de woestijn.

Lees hier het vervolg op dit artikel: Effectief werken stelt eisen aan informatievoorziening

Deel dit artikel met anderen
Paul Ruijgrok - Eigenaar en oprichter
Paul is eigenaar/oprichter at InforU Informatiemanagement en -advies. InforU bouwt samen met u en uw collega's aan de productiviteit van de kennis- en informatiewerkers binnen uw organisatie. Dat doen wij op organisatie-, afdelings- en persoonlijk niveau.
Zie zijn blog en linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

5 reacties


  Jos v.d. Voort v.d. Kleij zegt:

  Inspirerend artikel over de raakvlakken tussen Covey, Het Nieuwe Werken en productiviteit. Op het persoonlijke niveau is het vaak wel voor elkaar of redelijk eenvoudig te corrigeren. 

  Samenwerken is een ander verhaal. Inventief samenwerken is zorgen dat de juiste informatie altijd op de juiste plek is. Daar is een goede ICT infrastructuur voor nodig zodat alle cruciale apps ook decentraal (voor thuiswerkers) beschikbaar zijn.

  Voor team productiviteit komen steeds meer goede applicaties in de cloud beschikbaar. Zo is er het bekende Yammer (een soort twitter binnen een gesloten (bedrijfs)omgeving). Sinds een poosje is er Asana waarbij een team op een GTD-achtige wijze met elkaar samen kan werken en sinds een paar dagen is er Wunderkit, het collaboratie platform van de makers van Wunderlist.

  Verwar deze laatste apps niet met projectmanagement systemen: ook daarin wordt samengewerkt maar binnen een planning met vaak heel stricte deadlines. Bovenstaande apps zijn uitstekend geschikt om op resultaat te kunnen sturen en binnen een team de voortgang van jezelf en van anderen te kunnen volgen.

  Kijk anders ook eens op: http://www.dagaz-coaching.nl/slimmer-werken-voor-teams-asana/

   Paul Ruijgrok zegt:

   Dag Jos,
   Dank voor je compliment. Lees mijn vervolg op deze blog (staat sinds vandaag live) en je zult zien dat ik vind dat het niet alleen om de juiste apps gaat.

   Overigens is mijn ervaring dat ook op het persoonlijke niveau nog heel wat te winnen is. Veel mensen zijn toch vooral de hele dag aan het reageren op anderen, i.p.v. proactief te werken. Verder hebben veel mensen onvoldoende overzicht op de afspraken die ze gemaakt hebben, waardoor ze die afspraken lang niet altijd nakomen.

   Paul

    Jos v.d. Voort v.d. Kleij zegt:

    De methode Getting Things Done (David Allen) leert je om alle verplichtingen aan jezelf en aan anderen in een vertrouwd systeem onder te brengen. Diegenen die de methode goed toepassen krijgen vanzelf overzicht en regie. Twee factoren die rust in het hoofd brengen en er voor kunnen zorgen dat stress van de werkplek wegblijft.

    Als je regie en overzicht hebt wordt je vanzelf proactief…

  Eva | effectiviteit zegt:

  Dat de effectiviteit van het nieuwe werken afhankelijk is van de persoonlijke effectiviteit is nogal wiedes. Het addertje onder het gras is hier de personen in kwestie. In hoeverre is hun effectiiteit te meten? En dan nog moeilijker: in hoeverre gaat hun bereidheid om de effectiviteit ven het nieuwe werken te verzorgen? Alleen al de aversie tegen veranderingen kan al voldoende zijn om de effectiviteit een stuk naar beneden te halen. Bovendien zal er een tijd overheen gaan eer men tot de ontdekking komt waar het schoentje knelt: Wie heeft er te weinig bereidheid om de effectiviteit te optimaliseren? Eva Joos.http://www.goaltrainingen.nl

  john zegt:

   Profeet Walter verwelkomen u het hele in mijn wereldMijn naam is Walter profeet en ik ben een professioneleTraditionele Spells Healer, gespecialiseerd op het gebied vanLiefde, geld, macht, succes, geluk en hekserij. Ik kan je helpen met eventueleprobleem of wens dat u zou kunnen hebben.Ik heb meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van SpellGieten / Geestelijke Genezing. In de loop der jaren heb ik gewerkt voorduizenden klanten in meer dan 50 landen over de helewereld. Mijn diensten zijn enorm populair, dat het bewijs van desucces Ik ben het bereiken op een dagelijkse basis.Hou je van problemen / kwesties die je nodig hebt uitgezocht?We hebben een verscheidenheid van liefde spreuken die je leven zal veranderenvoor altijd. Heb je een dierbare verloren? Ben je verliefdiemand die niet lijken te geven over jou? Is uw geliefdeverliefd op iemand anders? Nu contact met mij en ik zal een beroep op allemijn macht ligt om uw dromen waar te maken.Heeft u moeite om rond te komen? Ervaar eenfinanciële crisis en je niet kunt betalen uw facturen? ik weethoe het voelt. Laat me je helpen door het gieten van een van mijn veel gezochtNa Geld spreuken. Ik kan u helpen verhogen van uw inkomen, gronden dat baan die je wilt, kun je het behalen van succes in velevelden, het verbeteren van uw geluk, en veel meer …Woon je in voortdurende angst? Heeft u behoefte aan een beschermingGames? Nu contact met mij op (prophetbaz@gmail.com) en ik zalwierp een zeer krachtige bescherming spreuk die zal beschermenen uw dierbaren van het kwade. Wacht niet tot het teNU late.Contact ons.Ik ben gespecialiseerd in verschillende gebieden van Spell Casting. Ik kan je helpenu met eventuele problemen die u zou kunnen worden geconfronteerd. Nu e-mail meprophetbaz@gmail.com