Het Nieuwe Werken: Fictie of werkelijkheid?

Kort geleden volgde ik het programma Tegenlicht waarin een interview tussen Ray Kurzweil, uitvinder en zakenman, en Raoul Heertje te zien en te beluisteren was. Een van de onderwerpen was singulariteit. Bij het zien en horen maakte mijn brein overuren. Dat  kwam door de associaties die ik beleefde bij het voorstellen van toekomstige mogelijkheden en welke impact dat zou kunnen hebben op mens en organisaties.

Singulariteit

Het gaat te ver om in deze posting het begrip singulariteit uitvoerig te beschrijven. In het kort komt het op het volgende neer: Aanhangers van het transhumanisme gaan ervan uit dat de wet van Moore, die voorspelt dat elk twee jaar een verdubbeling van de processorcapaciteit plaats vindt, ook geldt voor het tempo waarin wetenschap en techniek zich ontwikkelen. Als dat het geval is dan volgt in opgaande lijn in technische vooruitgang een trend die in de toekomst zal leiden tot een technologische singulariteit. De technologische singulariteit is een punt in de tijd waarop de technologische vooruitgang zo snel gaat dat deze naar oneindig schiet. Dit is door de wiskundige en sciencefictionschrijver Vernor Vinge in 1993 beschreven in zijn essay “Singularity”. Ik raad u zeker aan om van dit essay kennis te nemen!

Voor de gemiddelde hedendaagse mens is de toekomstige nieuwe technologie – en de daarmee te vormen werkelijkheid, ook in organisaties – steeds minder begrijpelijk. Het gaat het voorstellingsvermogen te boven. Of niet?

HNW en technologische singulariteit

U zult zich afvragen welke vergelijking tussen HNW en technologische singulariteit te maken is. Voor een aantal leden van bestuur, directies, hoger management, stafmedewerkers en medewerkers op de werkvloer is het concept van HNW tot nu toe, nog een ver van hun bed show. Het gaat, weliswaar gechargeerd, net zoals bij de resultaten van de technologische singulariteit, hun voorstellingsvermogen te boven. Hierbij wil ik aangeven dat als het gaat om HNW nog heel veel te winnen valt. Nu is dat niet ongewoon. Om de eenvoudige reden dat theorieën over organiseren en organisatiemodellen op een later tijdstip in de praktijk worden toegepast.

HNW als schijnwerkelijkheid?

Het world wide web, sinds jaren ’90 vorige eeuw beschikbaar, heeft het werken in organisaties in een hoog tempo en impact veranderd. ICT als hefboom voor het verhogen van de efficiency en effectiviteit van mensen en organisaties waarin zij werken. Van te voren hebben velen niet de impact daarvan kunnen voorzien.

Datzelfde geldt in het concept HNW. Technologische hulpmiddelen, mits slim toegepast en gebruikt, stellen ons in staat om onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen werken. Waarbij de voordelen duidelijk opwegen tegen de nadelen. De mogelijkheden bieden soelaas voor een aantal uitdagingen waarvoor de huidige managers en medewerkers voor staan. Bijvoorbeeld: balans tussen werk en privé, minder woon-werkverkeer, vermindering van stress en een hogere arbeidsproductiviteit.  Maar nog niet voor een ieder zichtbaar en helder. En als het dan zichtbaar is, luidt de vraag hoe tot HNW te komen. Is HNW anno 2010 fictie of werkelijkheid? Wie zal het zeggen.

HNW = organiseren van werk

Mijn opvatting luidt, zonder te simplificeren, dat HNW niets meer en minder is dan het werk op een andere manier te organiseren. Organiseren met behulp van bewezen methodieken en modellen. Bijvoorbeeld het 7-S model en het invullen van PIOFACH taken. Waarbij duidelijk inhoudelijke accentverschuivingen zijn waar te nemen als het gaat om HNW ten opzichte van HOW, Het Oude Werken.

Het veranderen van de organisatie van het werk vindt niet plaats op een namiddag in het nieuwe voorjaar in 2010. De weg ernaar toe is een van geleidelijkheid. Concrete verantwoorde stappen,  die logisch opeenvolgend zijn brengt organisaties naar nieuwe vormen. In de korte achterliggende en komende periode geldt dat voor nu HNW.

HNW anno 2015 fictie of werkelijkheid?

Niets is zo veranderlijk als de verandering zelf!  Echter, ben ik van mening dat in 2015 HNW meer werkelijkheid is geworden. Werkelijkheid, in de zin dat HNW verspreid is in meer organisaties dan nu het geval is. En als algemeen goed en als vanzelfsprekend beschouwd wordt. Zowel in de profit als de non profit sector. Indien dat niet geval is stel ik u op 1 januari 2016 de vraag op welk speelveld u en ik tussen 2010 en 2015 gemanoeuvreerd hebben.

Wat is uw mening?

Zijn er organisaties in 2015 die Het Nieuwe Werken nog niet omarmd hebben? Hoe zal het misschien nu nog onvoorstelbare werkelijkheid worden? Ik ben benieuwd naar uw visie!

Deel dit artikel met anderen
Geert-Jan Zingstra - Oprichter van Zingstra Interim & Projectmanagement
Geert Jan Zingstra biedt bestuurders en managers ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van veranderingsstrategieën. In het bijzonder bij organisatievraagstukken waarin de relatie tussen processen, ICT en HR een rol spelen.
Zie zijn linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

10 reacties


  Anonymous zegt:

  Beste mensen, prima verhaal hierboven. Mijn associaties? Hoezo HET, hoezo NIEUW, hoezo WERKEN, Elke marktpartij probeert HNW te claimen, dát claimen is pas echt oude economie en oud denken! Ook gaat het begrip “wergever” een andere dimensie krijgen. De Zelfstandige Professional geeft/verkoopt of ruilt zijn werk/expertise/toegevoegde waarde aan de Organisatie die dit werk ‘neemt’ (of koopt, of ruilt). De ZP-er bepaalt ook zelf of hij dit wel wil – een machtsverschuiving traditionele werkgever naar de nieuwe werknemer
  In combinatie met andere factoren van de flexibilisering van de arbeid kan dit betekenen dat beroepsgroepen van projectmanagers en interimmanager zich aanpast of verdwijnt. Mijn derde en laatste associatie is dat ik een
  argwaan begin te ontwikkelen naar degenen die HNW als een nieuw model presenteren! gr ron

  Anonymous zegt:

  Duidelijk geschreven verhaal hierboven.

  Het nieuwe werken is in mijn optiek een middel om een bepaald doel te bereiken. Dit doel kan per organisatie verschillend zijn. Interne collaboratie, efficientie in werkzaamheden en verantwoordelijkheid geven en nemen kunnen doelen zijn die HNW verantwoorden. Binnen veel organisaties zijn dit, naast vele andere, doelen die gesteld kunnen en mogen worden.

  Bij andere organistaties zijn dit soort doelen niet te stellen, en is HNW niet het juiste middel. Deze organisaties zullen dus niet nu, en ook over 5 jaar niet, het nieuwe werken omarmen. Oftewel, is de doelgroep (organisatie) geschikt voor het inzetten van HNW? Is dit niet zo, dan is het gedoemd te mislukken.

  Het middel mag nooit het doel worden, maar het doel moet het middel heiligen. ICT is, zoals dhr. Zingstra hierboven beschrijft een randvoorwaarde, ondersteunend aan het middel HNW. Het mag dus ook nooit zo zijn dat de ICT-mogelijkheden het inzetten van HNW versnelt.

  En de toekomst? Die is immer onzeker. De tijd waarin we nu leven omarmt in groter mate de mogelijkheden van het nieuwe werken. Een aantal jaren geleden waren enorme kantoortuinen ‘the way to go’. Deze visie is ook achterhaald. Over 5 jaar kan HNW ook zomaar achterhaald zijn

  Anonymous zegt:

  Ron, bedankt voor je reactie. Argwaan naar degenen die HNW als een nieuw model presenteren?
  HNW leidt mijn inziens niet vanzelfsprekend tot nieuwe organisatiemodellen. Waarbij model als structuur van een organisatie gezien wordt. Ik heb niet de verwachting dat de S van Structuur uit het 7-S model snel van accent zal verschuiven.
  Wat maakt het dat je argwaan ontwikkeld wordt? Geert-Jan

  Anonymous zegt:

  2015 en HNW achterhaald? De tijd waarin wij nu leven maakt het noodzakelijk om op een andere manier te kijken naar het organiseren van werk. Waarin optimaal gebruik maken van ICT-toepassingen die het werk vergemakkelijken en ondersteunen. Een onomkeerbaar proces. En de sense of urgency om werk op een andere manier te organiseren is mijn inziens aanwezig. Geert-Jan

  Arjen Jelsma zegt:

  Absoluut mee eens. Op dit moment is hnw een prachtig middel, en heeft het de ‘flow’ mee. De sense of urgancy is meer dan aanwezig.

  Wat ik trachtte aan te geven is dat de toekomst onvoorspelbaar is. Vorige methoden van werk inrichten waren in hun tijd ook heiligmakend, maar niemand die nu bijvoorbeeld nog ‘cubicals’ gebruikt. 5 jaar lijkt niet heel lang, maar efficiencyslagen in structuren van werk worden nu gemaakt ivm o.a. economische crisis. Is deze over 5 jaar afgewend, is die slag dan nog nodig? Hebben mensen over 5 jaar niet juist behoefte aan meer of andere structuur? Zijn buitendienstmedewerkers nog nodig doordat de techniek hen vervangt? Vragen die ik niet kan beantwoorden, en die ik ook niet wil beantwoorden.

  Laat voorop staan dat ik voorstander ben van het anders inrichten van het werk, en dat dergelijke discussies en blogs mij hierin sterken om onze organisatie gereed te maken voor onze transitie.

  Edwin Lambregts zegt:

  Haalt Het Nieuwe Werken 2015? Als marketingterm ongetwijfeld niet, maar ik maak me sterk dat we in 2015 weer nieuwe manieren vinden om ons werk te organiseren. Onzekerheid in de omgeving dwingen organisaties zich steeds weer opnieuw aan te passen. Business modellen zijn voortdurend aan verandering onderhevig en daarmee blijft de vraag naar effectieve en efficiente vormen van organiseren immer actueel. Duurzaamheid, flexibiliteit en de ‘war for talent’ zullen ook in 2015 nog steeds belangrijke issues zijn, evenals de technologische vooruitgang (waar die ons ook zal brengen). ’t Blijft innovatief organiseren. Gelukkig wel.

  Anonymous zegt:

  Edwin, Bedankt voor je reactie. Ik ben het met je eens. Het is en blijft (innovatief) organiseren van werk. Dat blijft mensenwerk. Geert-Jan

  Anonymous zegt:

  Het bovenstaande gelezen hebbend kun je niet anders dan concluderen dat het nieuwe werken forever is…immers de technologische vorderingen blijven ons dwingen tot vooruit kijken naar nieuwe organisatievormen en gebruik leren maken van nieuwe organisatie middelen…
  Op deze manier is het een blijvende zoektocht naar nieuwe middelen met prettiger bijverschijnselen om ons bedrijfsmatig doel mee te bereiken…niets mis mee zou ik zeggen.

  De praktijk om mij heen leert me echter dat er nog helemaal niet zoveel ondernemers “onderweg” zijn. Ze nemen niet deel aan het avontuur van de permanente zoektocht…veel veranderingen of andere wegen worden vooral als lastig ervaren en leiden de ondernemer van het doel af, nl geld verdienen…nu!
  Het is alles behalve innovatief: we grazen de weide af en als het gras op is zoeken we een nieuw stukkie…helaas nog schering en inslag bij de nederlandse ondernemingsgeest…het nieuwe werk aan de winkel!

  Anonymous zegt:

  aan Ron: Is het idee: het begrip Het Nieuwe Werken heeft de beste tijd nu wel gehad? Iedereen heeft het erover, dus het nieuwtje is er af. Nu aan de slag ermee! Dat lijkt me goed, anders blijft het hangen en gebeurt er te weinig, ook al omdat er nog vele vragen zijn: hoe geef je HNW het beste vorm? wat zijn de (eindeloze) mogelijkheden? Hoe kan het veilig? enz. Het wordt nu tijd om het gebruik van HNW te laten zien, de voor- en nadelen. Voor mij: gebruik van de mogelijkheden roept vraag op naar andere/nieuwe mogelijkheden, vraagt aan mij ook te leren omgaan met verschillende mogelijkheden, wat tijd vraagt en die wil ik niet altijd maken.

  Anonymous zegt:

  Helemaal eens met het artikel en de reakties, al vraag ik me wel af wat we ons moeten voorstellen bij singularity in organisatieontwerp?

  Als ik singularity in de ‘organisatie’ context goed begrijp betekent dit dat we ons moeten voorbereiden op een veelvoud aan modellen en structuren die in de wereld van morgen van toepassing kunnen zijn. Waar we ons nu nog organiseren in comfortabele en vertrouwde hierarchien, matrics of ‘lean en mean’ organisaties, hebben we straks de keuze uit oneindig veel meer manieren om ons rond ‘de klant’ te organiseren.

  HNW lijkt binnen die redenering een term die we in 2010 gebruiken om (het begin van?) organisatorische singulariteit in een begrip te vatten. Ik ben het eens met de stelling dat HNW in 2015 zal zijn verworden tot HW. De organisatie van ‘werken’ zal tegen die tijd (al) weer heel wat evolutie hebben doorgemaakt, met nog meer nieuwe mogelijkheden en uitingsvormen.

  Kortom: Een heel inspirerende gedachtengang. Ik ben benieuwd wat de organisatie consultancy wereld hiermee gaat doen om hun klanten te blijven helpen zich aan te passen aan een exponentieel complexer wordende omgeving…

 • Trackbacks

 • Trackback van Linkblog Slimmer Werken, 5 feb 2010 « Arjan Zuidhof
  vrijdag, 5 februari, 2010

  […] Het Nieuwe Werken: Fictie of werkelijkheid? – Het Nieuwe Werken Blog – Verruimt uw inzicht in He… Wat hebben Het Nieuwe Werken en futurist met elkaar van doen? Lees het hier […]