Het Nieuwe Werken grote blinde vlek politici

Door Fietje Vaas van NCSI - 7 juni 2010
10 Reacties

HNW kan een waardevolle bijdrage leveren aan een aantal uitdagingen waarvoor Nederland de komende decennia staat. Dit is met name het geval bij het verbeteren van de nationale economische concurrentiepositie op de wereldmarkt en bij het oplossen van de fileproblematiek. Toch is het onderwerp nauwelijks terug te vinden in de verschillende verkiezingsprogramma´s en komt het al helemaal niet aan bod in de debatten en interviews die de media deze dagen beheersen. Iets wat ik niet alleen een gemiste kans vind, maar waarover ik me ook in sterke mate verbaas en zorgen maak. HNW biedt juist zoveel mogelijkheden.

HNW maakt het makkelijker om arbeid met privé-taken te combineren. Dit kenmerk maakt het bijvoorbeeld mogelijk om werkende ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kinderen het aantal werkuren te laten variëren. HNW kan hiermee dus  het ‘opplussen’ van deeltijdbanen stimuleren.

Ook voor het ´binnen boord houden´ van oudere werknemers biedt HNW mogelijkheden. Veel ouderen willen wel tot 65 of zelfs tot 67 doorwerken als ze maar vrij zijn in het kiezen van hun arbeidstijden en vrij zijn van controledruk.

Voor veel jongere werknemers geldt dat ze überhaupt pas aan het arbeidsproces willen deelnemen als ze hun digitale competenties kunnen inzetten en zij het vertrouwen krijgen dat zij hun bijdrage leveren in de door henzelf gekozen werktijd. Voor hen dus geen beperkte toegang tot internet en bloktijden waarbinnen ze moeten presteren. Zonder HNW ontbreekt het organisaties dus gewoonweg om een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor de nieuwe generatie medewerkers.

Kortom: HNW kan bijdragen aan diverse punten van de nationale beleidsagenda. Dat geldt zeker als je bedenkt dat HNW kan bijdragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit in bedrijven en instellingen. Er zijn berekeningen van het CPB en Eurostat dat ‘innovatie’ op macro-niveau gezien tot 0,6% economische groei kan bijdragen. De helft daarvan, dus 0,3%, is toe te schrijven aan innovaties in marketing en aan organisatorische  innovaties, een deel daarvan waarschijnlijk aan HNW.

Er is helaas nauwelijks aandacht voor HNW, sociale of organisatorische innovatie of arbeidsproductiviteit in verkiezingsprogramma’s of in de debatten. Ja, soms wordt ‘slimmer werken’ misbruikt als eufemisme voor meer doen met minder mensen. Naar mijn mening mist de politiek hier een serieuze kans. Een kans die juist nu zo cruciaal is, nu bedrijven, instellingen en vakorganisaties juist veel over HNW praten met een positieve grondhouding en er diverse goede voorbeelden zijn.

Deel dit artikel met anderen
Fietje Vaas - Programmamanager bij het NCSI
Dr. Fietje Vaas is programmamanager bij het NCSI. Zij is bij NCSI gedetacheerd vanuit TNO. Bij NCSI houdt ze zich– behalve met HNW – bezig met ‘Innovatie van onderop’ en ‘Organiseren van innovatie’. Bij TNO is zij programmamanager van het kennisprogramma: Innovatie die werkt.
Meer informatie vindt u op haar linkedin profiel en haar Facebook pagina.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

10 reacties


  Arjan Hooiveld zegt:

  Hai Fietje, sterk artikel! Wie een aantal jaar vooruit kijkt, ziet dat juist de Nederlandse concurrentiepositie, arbeidsparticipatie en kenniswerk belangrijke vraagstukken zijn voor de Nederlandse economie. Het Nieuwe Werken speelt daarin op vele facetten een belangrijke rol. Helaas blijkt telkens weer dat politiek gericht is op de korte termijn en niet op de lange termijn …
  Wat mij betreft gaan we net zolang door met informeren over en promoten van HNW totdat de voordelen en mogelijkheden van Het Nieuwe Werken ook in de Haagse kaasstolp zijn doorgedrongen 😉

  Katrien de Graaf zegt:

  Misschien dat de overheid eerst eens kan werken aan een betere wetgeving voor het thuiswerken. Het is momenteel bijna onmogelijk om aan alle verplichtingen als werkgever te voldoen om het thuiswerken goed in te voeren en zonder al te veel risico. De werkgever heeft zo veel verplichten met betrekking tot de inrichting van de thuiswerkplek, het werkplekadvies inclusief het toezien op het correct gebruiken van deze werkplek. Het lijkt wel een ontmoedigingsbeleid.

  Gerard Jans zegt:

  Mooi artikel! Helemaal eens. Heb dezelfde mening: http://www.gerardjans.nl/?p=42

  Emile Voogt zegt:

  Helemaal mee eens! De groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit moet omhoog en HNW is een (deel-)oplossing.

  Peter Kuipers zegt:

  Tja, zoals de stoommachine heeft gezorgd voor de industriele revolutie kan het internet zorgen voor een (r)evolutie van werk. Dat we leven in tijdperk van door technologie gedreven fundamentele veranderingen (in werk, onderwijs, gezondheidszorg etc.) vergelijkbaar met bijv. de uitvinding van de boekdrukkunst moet eerst door de politiek erkend worden. Internet in partijprogramma's zie: http://tiny.cc/x5jxe betreft bijna uitsluitend bedreigingen en rechten. Deze punten zijn gerelateerd aan de bekende thema's over veiligheid, daar scoren politieke partijen mee.

  Strategy on Demand zegt:

  Goed artikel! Helaas zijn de mogelijkheden van internet en het slimmer inrichten van werkprocessen nog heel beperkt doorgedrongen bij de politieke partijen, laat staan in hun verkiezingsprogramma. Hieraan hebben we een aantal blog artikelen gewijd op http://www.strategyondemand.nl/weblog/

  Maar ook daar waar gemakkelijk een link gelegd kan worden tussen het nieuwe werken en een politiek dossier gebeurd het nauwelijks. Denk in dit geval aan mobiliteit!
  http://www.strategyondemand.nl/weblog/mobilitei

  Hopelijk vinden jullie dit nuttige aanvullingen!

  Bas van de Haterd zegt:

  Er zit nog veel meer in zelfs. Immers, als je door gaat met rekenen zie je dat de productiviteit zo extreem kan stijgen dat je helemaal niet naar 67 WAO leeftijd hoeft te gaan. Mits we deze productiviteitsstijgingen (van tientallen procenten) niet opmaken aan loon of winst, maar een deel investeren in pensioen.

  Tevens kan je door 'HNW' ook zorgen dat je als Nederland veel verder voorop gaat lopen in de wereld. Door kleinere organisaties, die veel efficiënter werken. Ook de overheid zou daarin het goede voorbeeld kunnen geven, maar die stimuleren helaas vooral nog steeds de grote partijen.

  joop kools zegt:

  Ik ben groot voorstander van het nieuwe werken, maar ik zou willen zien wat je dan van de politiek verwacht. Wat zijn belemmeringen voor organisaties om nu te starten met het nieuwe werken die door de politiek opgeruimd zouden moeten worden. Het nieuwe werken staat voor mij ook voor hoge mate van autonomie, pro-activiteit, kansen zien en benutten, vertrouwen, rijkdomdenken….
  Allemaal zaken die er in de politiek anno 2010 in Nederland niet zo goed voor staan. Ik denk dat organisaties niet moeten afwachten voor de politiek iets met het nieuwe werken gaat doen. Gewoon nu zelf beginnen, ik zie niet zoveel belemmeringen. Joop Kools

   Dirktiman zegt:

   Te beginnen bij de ministeries zelf?

  joop kools zegt:

  Ik ben groot voorstander van het nieuwe werken, maar ik zou willen zien wat je dan van de politiek verwacht. Wat zijn belemmeringen voor organisaties om nu te starten met het nieuwe werken die door de politiek opgeruimd zouden moeten worden. Het nieuwe werken staat voor mij ook voor hoge mate van autonomie, pro-activiteit, kansen zien en benutten, vertrouwen, rijkdomdenken….
  Allemaal zaken die er in de politiek anno 2010 in Nederland niet zo goed voor staan. Ik denk dat organisaties niet moeten afwachten voor de politiek iets met het nieuwe werken gaat doen. Gewoon nu zelf beginnen, ik zie niet zoveel belemmeringen. Joop Kools