Het Nieuwe Werken introduceren in uw organisatie? Niet doen!

Door Hans Doorenspleet van CP Factory - 5 december 2011
3 Reacties

Het Nieuwe Werken: verandering op komstEen merkwaardig geluid in deze tijd, maar oprecht gemeend. Het lijkt wel alsof iedereen bezig is met het onderzoeken of implementeren van Het Nieuwe Werken. En als iets zo’n hype is, hoe kun je er dan tegen zijn?

Dat is heel eenvoudig. Het Nieuwe Werken bestaat niet. Iedereen verstaat er iets anders onder. De aankondiging van de introductie van Het Nieuwe Werken zal dus heel verschillende reacties oproepen in je organisatie. Niet enkel omdat er een verandering komt, maar vooral omdat iedereen daar een eigen beeld bij heeft.

HNW kent vele verschijningsvormen, van een veredelde manier van thuiswerkfaciliteiten tot een bijzonder ingrijpende wijziging in de cultuur, de wijze van werken, van managen, et cetera. Zodra je dus iets zegt over de invoering van Het Nieuwe Werken, creëer je al het eerste probleem. Verschillende verwachtingen, die ervoor gaan zorgen dat de communicatie heel moeizaam zal verlopen. Ook zullen tijdens het proces mensen gefrustreerd afhaken, omdat ze ontdekken dat er iets anders ontstaat dan hetgeen ze hadden verwacht of gehoopt.

Veranderproces

Betrokkenheid en HNWIn vrijwel alle vormen van HNW is er sprake van een veranderproces. En veranderprocessen zijn over het algemeen niet zo succesvol. Essentieel bij een verandering is de betrokkenheid van de medewerkers. Betrokkenheid bij het doel, bij de noodzaak tot verandering, bij de manier waarop die verandering vorm krijgt. Maar welke noodzaak laat een organisatie overgaan op Het Nieuwe Werken?

In veel gevallen is de noodzaak niet aanwezig of wordt die niet vastgesteld. Er wordt simpelweg een projectorganisatie opgezet. Die mag de technische-, facilitaire- en HR-kanten van HNW uitwerken. Op basis van een vorm van Het Nieuwe Werken die het management heeft gekozen. Implementatie van HNW is dan vergelijkbaar met de implementatie van een nieuw softwareproduct.

En we maken een behoorlijk valse start als we een veranderproces starten zonder een duidelijke aanleiding tot die verandering en zonder betrokkenheid van de medewerkers. De eerste twee (cruciale) stappen voor een succesvol verandertraject zijn al overgeslagen, de kansen op een succes nagenoeg tot nul gereduceerd.

Projectaanpak

Dan kan de invoering van HNW ook nog als een project beschouwd worden. Dit lijkt zeker mogelijk, als de gebruikte definitie van Het Nieuwe Werken zeer beperkt is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er slechts een beperkte vorm van thuiswerken wordt ingevoerd of als een kantoor alleen voorzien wordt van flexplekken. Alle elementen die hierbij komen kijken, lijken prima invulbaar door de projectorganisatie.

Maar: ook bij deze relatief kleine veranderingen gebeuren veel dingen in de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers, tussen medewerkers en management, en waarschijnlijk zelfs binnen het managementteam. Vooral op het gebied van communicatie, maar ook in de wijze waarop leiding wordt gegeven, waarop medewerkers hun werk inrichten, et cetera. Zelfs deze kleine veranderingen zijn qua impact behoorlijk ingrijpend.

Verbluffende resultaten met Het Nieuwe WerkenHoe dan wel?

Een onvolledige veranderaanpak of een projectaanpak zijn dus niet de weg naar een succesvolle implementatie. Wat is dat dan wel: een combinatie van een volledig veranderproces met daaraan gekoppeld een projectteam. Het projectteam kan werken aan de randvoorwaarden, terwijl intussen het veranderproces loopt. Goede afstemming tussen beide stromen is daarbij cruciaal, omdat de projectaanpak min of meer vanuit een vaststaand doel vertrekt, waar de veranderaanpak dat doel nog moet stellen en tijdens de rit nog kan bijstellen. Voorkomen moet worden dat het projectteam hierdoor feitelijk toch weer de verandering bepaalt.

Ga aan de slag met die cruciale eerste stappen van het veranderproces. Wees daarbij bereid om als manager zelf ook open te staan voor verandering. Neem je medewerkers volwaardig mee in dit traject. En laat je verrassen door de verbluffende resultaten. Omdat er veel meer in je mensen zit dan er tot nu toe is uitgekomen!

Lees ook deel 1 Het Nieuwe Werken ontraadseld: de zzp’er en deel 2 Het Nieuwe Werken ontraadseld: vertrouwen van de blogreeks van Hans Doorenspleet.

Deel dit artikel met anderen
Hans Doorenspleet - Adviseur en verandermanager
Adviseur en verandermanager met zijn wortels in de accountancy, met een ruime en gedegen kennis van bedrijfskundige onderwerpen. Coach van bedrijven, teams en individuen. Kenmerk daarbij is het creëren van daadwerkelijke, duurzame beweging.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

3 reacties


  Esther Janssen zegt:

  Iedereen verstaat iets anders onder Het Nieuwe Werken. Dat is de essentie waar het bij HNW om gaat. De vraag is namelijk: ‘wat heb jij nodig om je werk goed en met plezier te kunnen doen en hoe kun je dat zo efficient mogelijk doen’?. En het antwoord op die vraag, kan voor iedereen anders zijn.
  Het gaat erom de omslag van proces georienteerd naar individu georienteerd te maken.
  Het faciliteren van zo’n omslag kan alleen van binnenuit en niet van boven naar beneden worden geinitieerd. Alleen deze stap is al een enorme cultuurverandering en zorgt daarmee voor onbekendheid en ongemak. Het gaat er niet om je medewerkers volwaardig mee te nemen, maar ervan uit te gaan dat ze volwaardig zijn. En daarom het antwoord te hebben en vinden op bovenstaande vragen.

  Hans Doorenspleet zegt:

  Esther,
  Als ik schrijf volwaardig meenemen, dan zit daar de gedachte dat ze volwaardig zijn onder. Fijn dat je dit nog even expliciet maakt.

  andrekicker zegt:

  Leuk artikel …..Erg goed om te lezen