Het Nieuwe Werken: Stoppen met Verstoppen

Reacties gesloten

Het Nieuwe Werken: Stop met Verstoppen… en doen wat jij belangrijk vindt.

De afgelopen jaren waren voor veel organisaties magere jaren, waardoor veel aandacht uitgaat naar het beheersen van kosten en managers nog meer tijd dan voorheen besteden aan het opleveren van rapportages. Maandrapportages, tweewekelijkse rapportages, weekrapportages, highlight reports, dashboards, scorecards en cockpits. Steeds meer en vaker rapporteren, zodat je baas nog meer inzicht krijgt in hoe jij en jouw mensen hun werk doen. Na honderd jaar nog steeds Taylorisme en Scientific Management ten top.

Hoe voelt dat? Ben je nog geïnspireerd? Voel je vertrouwen? Word je geholpen met jouw verantwoordelijkheden?

Wellicht zie je mogelijkheden om binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied verbeteringen door te voeren, maar blijft de geldkraan dicht en mag je niets ondernemen. Zelfs kostenverlagende ideeën, zoals het stroomlijnen van processen, efficiënter werken of de implementatie van Het Nieuwe Werken, worden niet gehonoreerd. Je ziet ook de ontevredenheid bij je medewerkers toenemen. Daar wil je wat aan doen, maar daar is geen ruimte voor. Het devies was en is:

Blijf zitten waar je zit en verroer je niet, houd je adem in en stik niet!

Het Nieuwe Werken: geen verstoppertje spelenTerwijl jij tal van mogelijkheden ziet, mag je niet bewegen. Langzaam, maar zeker krijg je een verstikkend gevoel. Je wilt uit je schuilplaats komen, maar durft niet. Want stel je wordt gezien en je wordt gebuut. Dan ben je af en doe je niet meer mee met verstoppertje.

Herkenbaar?

Bovenstaande was de uitnodigingstekst van een rond-de-tafel die in maart dit jaar is gehouden. Managers uit diverse branches onderzochten met elkaar in welke mate zij zich verstoppen in hun werk en bespraken wat ze in de toekomst anders, beter of niet meer moeten doen. Hoe ze uit de squeeze konden komen die ze voelden!

Wat opviel, is dat alle managers aangaven dat de belangrijkste taak de zorg voor hun mensen is en dat ze daar door de waan van de dag veel te weinig tijd aan besteden. De wil om goed voor mensen te zorgen is er, de tijd blijkbaar niet. Nu is geen tijd hebben synoniem voor prioriteit bepalen, dus wat is de achterliggende oorzaak?

De belangrijkste reden bleek de omgeving. Veel van de aanwezige managers werken in een sterk hiërarchische omgeving met bijbehorende sturing. De activiteiten van het management worden er bepaald door maatregelen van de directie / RvB rond om (schijnbare) grip en zekerheid, die door de organisatie naar beneden druppelen. Veel vergaderen, rapportages, verklaren, vooral veel met andere managers praten en geen tijd voor de eigen mensen. Ook hebben veel managers het gevoel dat als ze er al de tijd voor zouden hebben, een andere, meer coachende leiderschapstijl niet geaccepteerd wordt in een omgeving waar macht vanuit positie overheerst en macht vanuit kracht niet of nauwelijks aanwezig is.

Kracht, geen macht

De zorg voor hun mensen vinden managers een van hun belangrijkste taken. Als je het gevoel hebt dat je een (politiek) spel moet meespelen waarbij je niet meer de zorg kunt geven die je wilt, moet je zoeken naar een manier die bij jou past én die door de omgeving wordt geaccepteerd. Of ermee stoppen.

Een aantal deelnemers had al voor een andere baan gekozen. De omgeving waarin ze werkten vond schijnbaar andere zaken belangrijk dan zij en daarmee konden ze zich niet langer verenigen. Opvallend was dat ze onafhankelijk van elkaar op zoek gingen naar een transparante (open, authentiek, platte en integere) omgeving, waar niet op basis van macht, maar op basis van kracht wordt gewerkt.

Achter de boom

De belangrijkste conclusie was dat de grootste boom waarachter je je verschuilt jijzelf bent. Je eigen angsten en onzekerheid zijn de grootste redenen om niet de dingen te doen die je belangrijk vindt. Dus niet de schuld bij de omgeving leggen (‘zo gaat het hier nu eenmaal’, ‘dat werkt hier niet’), maar vooral naar jezelf kijken. Voor de meesten geldt dat we continu zoeken naar een balans, zowel in privé- als op zakelijk vlak en in beide.

Wat helpt om die balans te vinden en te houden, is loslaten waarop we graag controle hebben, delegeren waarin anderen beter zijn en energie richten naar waar je talent, ambitie en waarden liggen. Kies je eigen weg, maar met respect voor de situatie en personen, en stel je daarbij kwetsbaar op. Zo creëer en handhaaf je een positieve energie bij jezelf en de mensen om je heen en kun je focussen op het gewenste resultaat. Ook wat betreft de zorg voor je mensen.

Relatie met Het Nieuwe Werken

Uit vele onderzoeken (en ook regelmatig te lezen op deze blog) blijkt commitment aan de top een zeer belangrijke succesfactor voor HNW te zijn. Daar waar de realisatie van nieuwe werkconcepten vanuit kostenbesparing vaak geen issue is, verandert er weinig als het gaat om een nieuwe werkstijl/ dynamiek (zie ook mijn vorige blog). De kern van Het Nieuwe Werken is mensen helpen in hun kracht te komen, wat ook door veel managers als hun belangrijkste taak wordt gezien. Als managers van een organisatie waar HNW wordt ingevoerd Stoppen met Verstoppen, zal ook de invoering van die nieuwe dynamiek veel soepeler en sneller verlopen.

Mocht je hierover graag met andere managers in gesprek gaan, dan kan dit in de volgende rond-de-tafel rond dit thema op 24 november a.s.

Deel dit artikel met anderen
Alwin Notenboom - Medeoprichter PMtD en Adviseur Het Nieuwe Werken
Alwin Notenboom is mede-oprichter van PMtD, People Make the Difference. Als adviseur Het Nieuwe Werken en als vader van 3 kinderen is hij altijd geïnteresseerd in hoe je het beste uit mensen haalt. Hij werkt nu bijna 25 jaar in mensgerichte organisaties zoals BSO (Eckart Wintzen), The Vision Web (Ricardo Semler) en PMtD (People Make the Difference). Deze ervaring is tevens zijn inspiratiebron voor Het Nieuwe Werken.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!