Het Oude Werken – maar dan goed

Door Marianne Sturman van Moneypenny - 20 september 2011
5 Reacties

Het Nieuwe Werken: Het Oude Werken, maar dan goedIn hoeverre is een feitelijk onjuiste naam voor iets daadwerkelijk een issue als iedereen heel goed begrijpt wat ermee wordt bedoeld? Het is natuurlijk zo dat een ‘verkeerde’ naam onder critici kan leiden tot irritatie en onbegrip. Het gevaar dat hierachter schuilt, is dat er een discussie ontstaat over een term in plaats van over de daadwerkelijke inhoud. Het Nieuwe Werken is hier een goed voorbeeld van.

We weten allemaal wat ‘nieuw betekent’ en volgens Van Dale is dit: nog niet lang bestaand, pas gemaakt, pas verschenen, en ook: tot nog toe onbekend. Met deze definitie als uitgangspunt kunnen we niet anders dan de critici gelijk geven, want Het Nieuwe Werken bestaat in Nederland al zeker meer dan twintig jaar én een groot deel van werkend Nederland weet precies wat dit inhoudt.

Early adopters openen deuren Het Nieuwe Werken

Deze critici zijn veelal de early adopters, de groep mensen die vooruitloopt op de massa als het gaat om het in gebruik nemen van een nieuw product of dienst. Kort door de bocht zijn zij degenen die bepalen of iets wel of niet een blijvend succes gaat zijn. Dat een groot deel van werkend Nederland nu zweert bij Het Nieuwe Werken is dan ook aan hen te danken. Twintig jaar geleden werd Het Nieuwe Werken alleen nog niet Het Nieuwe Werken genoemd. We gebruikten termen als telewerken, flexibel werken en een enkeling noemde het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Marktmechanisme als vliegwieleffect

Hoe het komt dat deze werkwijze tegenwoordig in de volksmond dan toch Het Nieuwe Werken wordt genoemd? Dat heeft alles te maken met het marktmechanisme. Na de eerste bewezen successen dienden zich HNW-experts aan. Zij claimden een nieuwe manier van werken en verkochten hun kennis hierover aan bedrijven. De maatschappij kon er niet langer omheen en ziedaar, Het Nieuwe Werken was en is nog altijd het toverwoord dat velen brood op de plank brengt.

Daarnaast is er natuurlijk ook wel wat voor te zeggen dat de term wél juist wordt gebruikt. De early adopters waren weliswaar een van de eerste HNW’ers, maar hadden veelal geen (groot) bedrijf achter zich staan. Voor deze éénpitters of kleine MKB’ers was HNW met de komst van allerlei technologieën al snel een logische stap. Veel grote bedrijven echter ervoeren en ervaren deze stap als een stuk ingrijpender, waardoor zij pas veel later volg(d)en en het dus voor hen wel degelijk nieuw is.

Het Nieuwe Werken = Het Oude Werken, maar dan goed

Niet alleen door de praktische en technologische aanpassingen is de invoering voor dergelijke bedrijven verstrekkend. Dit is juist ook zo vanwege de ingeburgerde managementstijlen, waarbij controle toch nog altijd het sleutelbegrip is. Werken volgens een geheel ander principe, dat gericht is op het managen van output, is nieuw voor de meeste managers. Reden waarom de invoering heel wat tijd en geduld vergt. En dat terwijl een bedrijf alleen maar succesvol kan zijn met een uitstekende output. (Iets wat decennialang een ondergeschoven kindje is geweest, doordat er te veel nadruk is gelegd op de processen op de werkvloer.)

Met de toenemende druk vanuit de maatschappij kunnen ook de managers niet langer om flexibel werken heen. Het gevolg is dat met de invoering van Het Nieuwe Werken pijnpunten boven komen. Niet alle managers blijken, als ze letterlijk op afstand zijn, even goede leiders als altijd gedacht… Een gevoelige constatering, maar wel een die op termijn tot betere bedrijfsresultaten leidt.

Mijn voorstel voor een nieuwe terminologie voor Het Nieuwe Werken is dan ook: Het Oude Werken, maar dan goed! 

Deel dit artikel met anderen
Marianne Sturman - Directeur van Moneypenny
Marianne Sturman is oprichter en directeur van Moneypenny en sinds dit jaar ook van Cloudworkers. Ze behaalde haar BA-opleiding in de VS en haar MBA-diploma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar expertise ligt op het gebied van sales en marketing van hightechconcepten en -producten.
Zie haar linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

5 reacties


  Hendrik Deroo zegt:

  akkoord dat de term “Nieuw” ondertussen outdated is. maar goed als alternatief geeft een normatief oordeel, wat nog meer reactie van critici zal uitlokken.
  waarom niet de woorden gebruiken waar het tenslotte over gaat: plaats en tijdonafhankelijk kunnen werken, of nog beter: werken in verbinding met de organisatiecultuur.
  als het toch moet afgekort worden: PTO werk, OCB werk, AB Werken ‘activity based’, PB werken ‘performance based’, …

  Marianne Sturman zegt:

  @marketeer dank voor je reactie! Mijn boodschap is dat het nieuwe werken niet nieuw is (vandaar: “het oude werken, maar dan goed”), maar inmiddels wel een herkenbaar begrip. Juist vanuit marketingoogpunt lijkt het me daarom slim om de term ‘het nieuwe werken’ gewoon te behouden. De door jou voorgestelde termen zijn mijns inziens verbijzonderingen binnen hnw en daarmee ook zeer bruikbaar, maar dan op deelgebieden.
   

  Hiabseesko zegt:

   Het nieuwe werken is met name interessant voor degenen die het concept verkopen, er stukken over schrijven en er advies over geven. Die worden er (financieel) beter van. Voor degenen op de werkvloer is het gewoon een andere methodiek om het werk af te krijgen, daarin verandert niets wezenlijks.

   Marianne Sturman zegt:

   @hiabeseesko Dat adviseurs en anderen (financieel) belang hebben bij invoering van HNW staat vast 🙂 Maar kennelijk is er ook vraag naar adviesdiensten rondom HNW, omdat organsaties herkennen dat HNW een grote impact heeft op onder meer leiderschapsstijl, kennis- en informatiemanagement. Vooral in grote organisaties is bij invoering van HNW vaak sprake van een ingrijpend verandertraject omdat werken en samenwerken wezenlijk verandert.

    Hiabseesko zegt:

     Advies van mensen die een financieel belang hebben bij dat advies moet je per definitie wantrouwen. Voor voorbeelden hoef je alleen maar te kijken naar de financiele wereld.