Het Slimme Werken: het kantoor is en blijft belangrijk

Door Jasper van t Wout van - 9 juni 2011
6 Reacties

Kantoor en Het Nieuwe WerkenWe werken met z’n allen steeds vaker en steeds meer in en via netwerken. We willen een betere balans tussen werk en privé en vooral niet meer ’s morgens in de file staan. Wie wat dieper over Het Nieuwe Werken nadenkt, realiseert zich echter dat het niet alleen om flexibele werktijden voor medewerkers en de thuiswerkmogelijkheid draait, maar eerder om oplossingen die ons helpen slímmer te werken. Bovendien: zelfs met alle mogelijkheden waarover we inmiddels beschikken om overal en altijd productief te zijn, is het toch vaak nog het beste werken op een kantoor.

Misschien niet meer allemaal tegelijkertijd op dezelfde, vaste tijden en niet meer volgens vastgeroeste patronen, maar toch op een locatie waar we efficiënter en effectiever zijn. Een zakelijke omgeving waar we ons prettig voelen en die alle faciliteiten biedt die we nodig hebben. Daarnaast werken mensen nog altijd graag met collega’s om zich heen, voor het uitwisselen van ideeën en de natuurlijk voor sociale interactie. Dit vraagt om een nieuwe benadering van facilitaire oplossingen en diensten op de fysieke werkplekomgeving van de organisatie: het kantoor.

Doelen realiseren

Alle beroering rond HNW heeft zijn uitwerking niet gemist. Tal van organisaties willen het concept omarmen en storten zich volop op de vrijheid en de beloofde productiviteitsverbeteringen. Maar gaat dat allemaal wel zo gemakkelijk? Het werken op zich is immers niet zo ‘nieuw’, we willen het alleen slimmer aanpakken om zo te komen tot productiviteitsverbeteringen en meer tevredenheid onder werknemers. En daar komen veel meer aspecten bij kijken dan alleen de vrijheid van medewerkers om zelf te bepalen wanneer ze wel of niet werken. Kern van de zaak: in plaats van Het Nieuwe Werken zouden organisaties meer moeten gaan nadenken over Het Slimme Werken (HSW).

Het concept achter HSW is dus veel meer een herziening van de manier waarop de waarde van arbeid wordt gemeten. In plaats van uit te gaan van de bekende processen waaraan nu vaak wordt ‘gemeten’ hoe productief een medewerker is (uren schrijven, vergaderen, van 9 tot 5 aanwezig zijn, et cetera) worden in HSW de klant en vooral de voor hem behaalde resultaten centraal gesteld. Hóé die resultaten vervolgens worden behaald, is onbelangrijk.

Wanneer dit concept is geaccepteerd, vloeien daaruit direct de diverse kenmerken van HSW die we intussen kennen. Als een medewerker betere resultaten behaalt wanneer hij of zij thuis werkt, biedt dan de faciliteiten die dit daar mogelijk maken. Als medewerkers liefst in kleine flexibele teams werken in plaats van op vaste afdelingen met eindeloze vergaderingen, maak dit dan mogelijk. Zorg ervoor dat zowel op kantoor als via allerlei telewerkoplossingen informele interactie mogelijk is tussen teams en medewerkers, en stimuleer zo de uitwisseling van ideeën en kennis. En zorg voor een gezonde werkomgeving waarin werknemers zich prettig voelen en waar ze beschikken over de faciliteiten die ze nodig hebben om optimaal te presteren.

Het Nieuwe Werken, Het Nieuwe Kantoor

Wil een bedrijf Het Slimme Werken op een goede manier inzetten, dan zal ook de werkomgeving dit op alle mogelijke manieren moeten ondersteunen. Want zelfs wanneer medewerkers de mogelijkheid hebben om thuis te werken, blijkt dat het meeste werk nog altijd op kantoor gedaan zal worden, vanwege de eerder beschreven redenen. Daarom zijn ook de facilitaire voorzieningen op een kantoor belangrijke factoren in een succesvolle adoptie van HSW. Zaken zoals een goede klimaatbeheersing, duurzame materialen voor meer comfort op de werkplek, geluidsisolatie, voldoende licht, ruimte en toegankelijkheid zijn essentieel. Het wordt dan ook tijd voor Het Nieuwe Kantoor.

Ook andere facilitaire aspecten van Het Nieuwe Kantoor hebben relatie tot HSW, zowel direct als indirect. Een kantoor dat de ecologische footprint van een bedrijf reduceert via innovaties op het gebied van isolatie, energiebesparende maatregelen en technieken om zuiniger om te springen met water, zorgt niet alleen voor flinke kostenbesparingen. Het zal ook bijdragen aan een verbetering van het bedrijfsimago als een maatschappelijk verantwoorde onderneming, zowel richting het publiek en de klanten als richting de huidige en potentiële medewerkers.

Gastvrijheid, gezondheid, duurzaamheid

Inmiddels zijn kantoorgebouwen die dit alles bieden ook daadwerkelijk beschikbaar, compleet met een volledig geïntegreerde ICT-infrastructuur die, net als gas, water en licht, op basis van het gebruik ‘uit de muur’ kan worden afgenomen. Ook de overige facilitaire voorzieningen, tot en met schoonmaakdiensten en gezonde lunches, kunnen desgewenst in een integraal pakket worden afgenomen. Zo krijgt het bedrijf de beschikking over een solide fundament voor een succesvolle transitie naar Het Nieuwe Werken, ofwel Het Slimme Werken, waarin factoren als gastvrijheid, gezondheid en duurzaamheid centraal staan.

Deel dit artikel met anderen
Jasper van t Wout -
Jasper van 't Wout is directeur van BAM Techniek - ICT, dat de communicatiestructuur van organisaties optimaliseert op basis van innovatieve en creatieve telecommunicatieoplossingen. Van 't Wout heeft ruime ervaring met netwerkinfrastructuren.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

6 reacties


  Herman Steijger zegt:

  Een goede werkplek (buro + kantoorstoel) met dezelfde faciliteiten (ICT infrastructuur) zoals bij je werkgever zijn belangrijk. Maar het is niet noodzakelijk deze te vinden op het kantoor van je werkgever. Mensen hebben behoefte aan contact met anderen om kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen. Dit kan op kantoor maar ook op een locatie waar andere werknemers bij elkaar komen zoals dit nu al in veel plaatsen aangeboden wordt: @Work-Inn, Seats2meet en Igluu. Bedrijven zouden het gebruik van deze locaties (dichtbij huis) moeten stimuleren. Bedrijven die HNW stimuleren zouden ook een aantal flexwerkplekken kunnen aanbieden aan niet medewerkers. Op deze manier halen ze nieuw kennis en ervaring gratis in huis.

   Jasper van 't Wout zegt:

   De sociale kant van HSW is zeker
   een belangrijk aspect, vooral het gebrek aan sociale contacten op de werkvloer.
   Centrale, flexibele werklocaties zouden daar inderdaad een rol in kunnen
   spelen, maar daar zal je dan waarschijnlijk toch al snel alleen die mensen
   tegenkomen die in de buurt wonen. De ‘sociale isolatie’ (beetje sterk) van
   thuiswerkers kan ook doorbroken worden met bijvoorbeeld een videoverbinding,
   liefst in HD. Een collega kunnen zien zorgt al voor een veel betere sociale
   ‘beleving’ dan alleen een telefoongesprek. Maar echt face-to-face met iemand
   praten blijft natuurlijk het beste.

  Jeannine van der Linden zegt:

  Spijker en kop.  Er zijn er ook, zoals Herman Steijger aangeeft, meerdere ontwikkelingen in de wereld van bedrijfshuisvesting, die naadloos de gat overbruggen tussen een centrale kantoor en de medewerkers, freelancers, en cliënten die zich elders anders bevinden.  Zo komt een bedrijf uit de toren en draait mee in de maatschappij, door tastbare aanwezigheid.  Meerdere van de flexwerk/slimmer werken/ cowerk ruimte bieden precies zulke arrangementen als jij voorschrijft, met alles van beveiligd ICT structuur tot schoonmaakdienst inbegrepen en op gebruik gebaseerd.  Swung House, InOffice, de alweer benoemde Igluu, en natuurlijk Kamer52, richten zich op een gezonde combinatie van bedrijfsleven, professionals, en stichtingen om de kracht van cowerken te bevorderen.

  Jeannine van der Linden

  Tjerk Potma zegt:

  Ja, helemaal mee eens Herman en Jeannine. Dit aspect miste ik ook in het, verder uitstekende, bovenstaande verhaal van Jasper. Het opzetten van professionele werkomgevingen, nieuwe werk(en)plekken, in de woonomgeving van de medewerker is volgens mij van groot belang. De samenwerking binnen de hele vastgoedketen, inrichting en deelnemende organisaties is hierbij denk ik van belang.Het biedt ook interessante transformaties voor de vastgoed. Ik heb hierover onlangs een event georganiseerd. Op de volgende site staan nog een aantal presa’s hierover: http://bit.ly/msecyi

  Michel Mooij zegt:

  Beste Jasper,

  Goed verhaal! Leuk dat je constateert, dat het tijd is voor het Nieuwe Kantoor, terwijl het Nieuwe Werken 15 jaar geleden begonnen is als Kantoorinnovatie.

  Jasper van 't Wout zegt:

  De sociale kant van HSW is zeker
  een belangrijk aspect, vooral het gebrek aan sociale contacten op de werkvloer.
  Centrale, flexibele werklocaties zouden daar inderdaad een rol in kunnen
  spelen, maar daar zal je dan waarschijnlijk toch al snel alleen die mensen
  tegenkomen die in de buurt wonen. De ‘sociale isolatie’ (beetje sterk) van
  thuiswerkers kan ook doorbroken worden met bijvoorbeeld een videoverbinding,
  liefst in HD. Een collega kunnen zien zorgt al voor een veel betere sociale
  ‘beleving’ dan alleen een telefoongesprek. Maar echt face-to-face met iemand
  praten blijft natuurlijk het beste.