HNW: Meer uitdagingen in het werk en creatievere medewerkers? [#HNWPoll]

Door Bas Krikke van e-office - 27 juni 2012
Reacties gesloten

Elke maand wordt op HNW Blog een poll geplaatst die gerelateerd is aan nieuwe manieren van werken en organiseren. De stelling van de poll van afgelopen maand was: “Het Nieuwe Werken biedt mij meer uitdaging in mijn werk waardoor ik creatiever word”. Ongeveer 60% van de bezoekers was het ermee eens; ze zagen meer uitdaging en werden creatiever. 16% zag eigenlijk geen verschil en 24% gaf aan dat Het Nieuwe Werken leidt tot meer stress zodat creativiteit zelfs in gevaar komt. Tijd voor wat nuancering.

Resultaat voorop

Uitslag poll "Het Nieuwe Werken biedt mij meer uitdaging in mijn werk waardoor ik creatiever word"Eén van de aspecten van HNW is resultaatgericht werken: Duidelijk maken wat het resultaat (of de waarde) is van jouw inspanningen om vervolgens de manier waarop dit tot stand komt vrij te laten aan je medewerker. Maar waarom ervaren we dan toch stress? Of zijn we aan de andere kant blij met meer creativiteit dan vroeger?

Yellow & Blue

Laten we eens kijken op welke wijze dit resultaat tot stand gebracht kan worden. Roland Hameeteman (oprichter e-office, partner in work21) schetste in zijn boek Yellow & Blue al twee werelden: De wereld van de voorspelbaarheid en de structuur, de blauwe wereld. En een wereld van de creativiteit en de unieke oplossingen, de gele wereld.

Stress in blauw

Wat gebeurt er als we creativiteit gaan toepassen in de blauwe wereld? Sommige mensen werken in een sterk procesgerichte omgeving. Het proces is de baas. Je zou echter kunnen stellen dat mensen eigenlijk helemaal niet zo geschikt zijn als onderdeel van het proces. Ze maken foutjes, zijn soms wat slordig, vergeten wel eens wat. Vanuit sturing zien we vaak de command en control methode: meten en straffen bij afwijking. Hoe kan creativiteit hier groeien?

Twee conclusies. De combinatie van sterk procesgericht werken (dus veel richtlijnen over HOE het werk uitgevoerd moet worden) en de wens om alleen nog maar op resultaat te sturen met eigen vrijheid in het HOE, staat op gespannen voet. Je loopt al snel tegen de kaders aan. Misschien verklaart dit de 24% “stress-uitkomsten” uit de poll. Daarnaast zijn de krachten die optreden om de vereiste voorspelbaarheid te behouden erg groot. Creativiteit in het proces (zelfs binnen de kaders) wordt op z’n zachts gezegd niet gestimuleerd. En dus voel je niet dat er iets verandert. Mogelijk is dit het geval voor de 16% van de bezoekers die geen verschil bemerkt.

Kansen in geel

Als de inhoud van je werk bestaat uit het bedenken van creatieve oplossingen voor unieke problemen, dan past het sturen op resultaat ineens veel beter. Er zijn volgens mij geen richtlijnen te bedenken voor hoeveel tijd het mag kosten om een geniaal idee te bedenken. Wanneer zou dit dan plaats moeten vinden? En wat heb je daar nou precies voor nodig? Laat staan dat het allemaal ‘op de fabriek’ moet gebeuren.

Op hoofdlijnen is iedereen wel een onderdeel van het proces, maar als je werk zelf creatief is, zijn de kaders niet eng, maar juist erg ruim. De gele wereld kan heel goed omgaan met minder richtlijnen voor het HOE van het werk. Hier komt de kracht van mensen, het creëren, het bedenken en het inspireren, goed tot zijn recht. En dat verklaart dan wellicht de 60%.

Samen sterker

In Het Nieuwe Werken zit de kunst van het organiseren in het benutten van de creativiteit van mensen en toch voorspelbaar kunnen leveren aan je klant. Zorg ervoor dat er binnen de processen ook creativiteit mogelijk is die ruimte krijgt binnen de proces-stappen. Dan zien we dat in je organisatie, waar geel en blauw altijd gezamenlijk aanwezig is, de kracht van mensen weer volledig benut kan worden. Organisatie blij en jij blij. Aan de slag dus!

Deel je mening

Elke maand plaatst de redactie van HNW Blog in samenwerking met partner e-office een poll die gerelateerd is aan nieuwe manieren van werken en organiseren. De stelling voor deze maand is: Het Nieuwe Werken vraagt om een interactief en sociaal intranet dat samenwerken en kennisdelen faciliteert. Deel je mening en vul de poll in!

Het Nieuwe Werken vraagt om een interactief en sociaal intranet dat samenwerken en kennisdelen faciliteert.

  • Eens. De wens is er, maar we hebben het nog niet. (47%, 26 stemmen)
  • Eens. En wij maken actief gebruik van zo'n interactief en sociaal intranet. (38%, 21 stemmen)
  • Oneens. Een intranet is vooral leesvoer en wordt dan ook gestuurd vanuit onze afdeling Communicatie (11%, 6 stemmen)
  • Oneens. We hebben het wel, maar het wordt niet gebruikt. (4%, 2 stemmen)

Bekijk poll archief

Laden ... Laden ...

Deel dit artikel met anderen
Bas Krikke - Consultant op het gebied van Mens, Organisatie en Technologie
Bas Krikke helpt zijn klanten om een goed beeld van hun visie op werk te formuleren en te visualiseren. Hij vertaalt vervolgens Het Nieuwe Werken in hanteerbare projecten met een duurzaam resultaat. Hij legt de nadruk op de acceptatie van technologische hulpmiddelen door eindgebruikers. Een praktische aanpak met scenario's en een gezonde dosis enthousiasme en overtuigingskracht zijn essentieel in zijn samenwerking met klanten.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten