HNW moet je zélf ervaren

Reacties gesloten

Toekomst ICT‘Geef medewerkers een tablet, een smartphone en een flexplek, en Het Nieuwe Werken kan beginnen.’ Het klinkt mooi, maar was het maar zo simpel. Mensen hebben behoefte aan ondersteuning bij het gebruik van nieuwe techniek. En misschien nog wel belangrijker: ze moeten zélf overtuigd zijn van de voordelen ervan. Opleiding en training kunnen uitkomst bieden, maar wat vaak ontbreekt is de link naar de dagelijkse praktijk.

‘Ik heb veel geleerd over nieuwe technologie en de toepassing ervan, maar wat kan ik er nu concreet mee?’ Een goede beantwoording van deze vraag is doorslaggevend voor het succes van HNW. Want als medewerkers het nut er niet van inzien, zullen ze het ook niet gaan doen. Laat medewerkers zélf ervaren welke mogelijkheden HNW biedt. Dan stimuleert u verandering in hun gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Door heel concreet in te gaan op wat medewerkers graag willen bereiken, gaan ze het geleerde ook echt toepassen en komt HNW beter van de grond.

Uit je comfortzone

Mensen leren het best door te doen. Daarbij speelt ervaring een grote rol. Ervaring is dat wat medewerkers meemaken met de nadruk op het leerproces en hun actieve rol daarin. Door te ervaren, creëren mensen kennis. Die kennis vertalen ze vanuit de leerervaring naar de praktijk. Leren werkt meestal het beste buiten de eigen comfortzone. Dan ontstaat er namelijk een confrontatie met de eigen grenzen en daarmee de drang om die te verleggen. In de praktijk gebeurt dit bijvoorbeeld als mensen worden geconfronteerd met flexibele werkplekken.

Nieuw perspectief, andere attitude

Bij de introductie van flexibele werkplekken is er altijd wel een aantal sceptische medewerkers. Het is nieuw, anders en zorgt dus voor onzekerheid. Door flexwerken zelf te ervaren in bijvoorbeeld een simulatie, kan bij deze medewerkers een nieuw perspectief ontstaan. De illustratie laat zien hoe de inzet van ervaringen bijdraagt aan het ontstaan van een nieuw perspectief en zo zorgt voor een gewijzigde attitude.

7 stappen

 

 

 

In 7 stappen van ervaren naar doen

Succeservaring motiveert

Alleen maar ervaringen opdoen is niet genoeg om tot een gewijzigde attitude te komen. Door systematisch terug te kijken op de opgedane ervaring – dus bijvoorbeeld door te reflecteren op het proefdraaien met HNW – ontwikkelen medewerkers pas een nieuw perspectief. Deze reflectie is bedoeld om ervaringen te herstructureren en zo het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen. Op die manier veranderen fundamentele attituden en komt er ruimte voor nieuwe leerontwikkelingen. Het ontstaan van een nieuw perspectief in de praktijk werkt verrassend motiverend. Als medewerkers zélf een succeservaring beleven, nemen hun zelfvertrouwen en zelflerend vermogen toe. En daarmee ook de kans dat medewerkers enthousiast met de nieuwe mogelijkheden aan de slag gaan!

In de praktijk

Er zijn verschillende middelen en leermethoden om medewerkers actief te laten wennen aan de nieuwe mogelijkheden en nieuwe technologie van HNW. Denk aan training of serious gaming, waarbij medewerkers deelnemen in simulaties en zo ervaring opdoen en kennis uitwisselen. Een mooi voorbeeld is het KPN Experience Center: hierin zijn belevingswerelden nagebootst, zoals thuis, op kantoor en onderweg. Medewerkers kunnen er HNW echt ‘beleven’.

HNW In De PraktijkMet een rollenspel of scenario, zoals een rollenspel waarin een medewerker moet samenwerken met collega’s op afstand, ervaren ze wat HNW betekent in hun dagelijkse praktijk. In simulaties kunnen ze de nieuwe mogelijkheden en nieuwe technologie uitproberen en zelf ervaren wat de voordelen hiervan zijn. Dat geeft hen concrete handvatten om HNW toe te passen in hun dagelijkse werk.

Tips om medewerkers te motiveren

  • Laat medewerkers zélf het nut ervaren van HNW. Pas dan staan ze er positief tegenover en zijn ze gemotiveerd om te leren;
  • Organiseer interventies waarin medewerkers een succesvolle leerervaring kunnen opdoen. Dat is cruciaal om het geleerde ook echt toe te passen in de praktijk;
  • Sluit zo dicht mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Des te groter is de motivatie en het leereffect.

 

 

Deel dit artikel met anderen
Klaas Betzema en Kirsten Barkmeijer - Consultant/Associate en Eigenaar
Klaas Betzema is Consultant en Associate People in Change (PinCh) bij KPN Consulting. Zijn talent ligt op het raakvlak van strategie, leiderschap en verandermanagement. Door de mens centraal te stellen weet Betzema resultaten te bereiken. Kirsten Barkmeijer, oprichter en eigenaar van INterACTIE Trainingen, is toegepast psycholoog en trainer. Vanuit INterACTIE Trainingen coacht en acteert ze en traint ze vele groepen mensen. Daarnaast ontwikkelt Barkmeijer als auteur trainingsmaterialen.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten