Een kijkje in de keuken van TNT op het Microsoft 360 event

Door Mark Meerbeek van Microsoft Services - 29 juni 2010
Reacties gesloten

Recent was ik aanwezig op het Microsoft event ‘360° – Werkend in uw Wereld’. Het doel van dit evenement was om circa 300 klanten (profit- en non-profit) te ontvangen en gedurende de dag met elkaar in contact te brengen over het thema Het Nieuwe Werken.
Zo waren er diverse klantpresentaties over bedrijven die Het Nieuwe Werken aan het implementeren zijn (o.a. SNS REAAL, Rabobank, TNT en Philips). Eén van de sessies die ik daar heb bijgewoond was een presentatie van Karl Riesebosch & Anouk Holsboer van TNT. Via deze weg een kort verslag van deze presentatie.

In vogelvlucht

TNT bestaat uit een Post en een Express divisie. Simpel gezegd verplaatsen zij goederen van A naar B. Bij beide divisies merkt men dat de wereld om hun heen aan het veranderen is. De regels van het spel zijn veranderd. Zo heeft de huidige crisis een stevige impact op de bedrijfsvoering. Dit vraagt om een andere kijk op de bedrijfsvoering.

Laten we er niet omheen draaien…TNT heeft een negatief effect op onze planeet. Dit komt vooral door het effect wat zij hebben op het milieu middels hun wagen en vliegtuigenpark. TNT beseft dit zelf ook en heeft duurzaamheid dan ook als key strategy gekozen voor de organisatie. Dit uit zich in een term die ze zelf benoemen als ‘zero footprint ambition’. Samengevat betekent dit dat TNT als eerste transportbedrijf volledig emissievrij wil gaan opereren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Hoe gaat TNT die footprint managen?

  1. Count Carbon: door het constant meten en monitoren van de footprint
  2. Code Orange: Door het verbeteren van de CO2 efficiency van haar eigen operatie
  3. Choose Orange: door het aanhaken & bewustmaken van 160.000 medewerkers

Doel van TNT is om in 2020 45% Co2 reductie te bewerkstelligen. Momenteel hebben zij een CO2 uitstoot van 2.7 miljoen ton. Vijftig procent hiervan wordt veroorzaakt door hun wagenpark, 40 procent door vliegverkeer en 10 procent door hun gebouwen. Interventies op het gebied van de uitstoot van hun wagenpark & vliegverkeer zijn bijvoorbeeld het gebruik van biobrandstoffen & elektrische voertuigen. Interventies op het gebied van gebouwen hebben te maken met emissievrij bouwen, energiebesparing en Het Nieuwe Werken. Doel is om 70.000m2 aan ‘Green Offices’ te realiseren in de komende 5 jaar.

Middels een nieuwbouw pilot in Hoofddorp wil TNT aantonen inderdaad de groenste logistieke provider in Europa te zijn. Andere belangrijke doelen voor het gebouw zijn dat het mensen moet inspireren en met elkaar in contact moet brengen. Tevens moet het optimaal gebruik maken van de m2 en flexibel zijn ingericht. De wens om Green Offices neer te zetten vraagt om een aanpassing van hoe de markt nu werkt. Zo heeft TNT voor het pilot gebouw de koek onder een consortium van partijen (o.a. Tridios & OVG) verdeeld, maar wel met een contractpartij voor zowel ontwikkeling als beheer.

Wat zijn de feiten?

  • De main driver van TNT is het gebouw en het groene aspect daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Co2-neutraal, duurzame energievoorziening (zon, water, bio), een inspirerende werkomgeving, het duurzaamste kantoorgebouw & het bereiken van de hoogste green call score binnen Nederland.
  • Men gaat uit van een werkplekfactor van 0.8. dit betekent dat voor iedere 100 medewerkers er 80 werkplekken beschikbaar zijn.
  • Omdat ontmoeten steeds belangrijker zal worden in het nieuwe concept zijn er 2 keer zoveel overlegruimtes.
  • Ook kiest TNT voor een ‘one step at a time approach’. Bijvoorbeeld digitalisering is iets wat niet noodzakelijkerwijs volledig ingericht hoeft te zijn om de intrek in het nieuwe gebouw te nemen.

Conclusie

Al met al een zeer boeiende en inspirerende sessie, waarin zeer open werd gecommuniceerd over successen, valkuilen en uitdagingen. TNT is met haar aanpak vanuit een duurzaamheidsperspectief een unieke case binnen Het Nieuwe Werken. Als TNT de kanteling kan maken van een sterk ‘Plaats’ georiënteerde aanpak naar een meer integrale aanpak waar ook de componenten ‘Mens’ & ‘Technologie’ evenredig in vertegenwoordigd zijn, dan kan dit project wel eens hoge ogen gaan gooien binnen de beweging die nu gaande is rondom HNW.

Waar ik nieuwsgierig naar ben is wat zijn voor u de voorbeelden van Het Nieuwe Werken, waar duurzaamheid eveneens een belangrijke rol speelt?

Deel dit artikel met anderen
Mark Meerbeek - Senior Strategie Consultant Het Nieuwe Werken
Mark Meerbeek begeleidt diverse beursgenoteerde organisaties in hun transitie naar Het Nieuwe Werken. Hierbij staat toegevoegde waarde voor het bedrijfsresultaat, slimmer samenwerken en een verbeterde werk/privé balans centraal. Hij is daarnaast auteur van diverse boeken en artikelen over innovatief samenwerken.
Zie zijn linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten