Hoe digitalisering in diverse branches Het Nieuwe Werken vormgeeft

Reacties gesloten

Het Nieuwe Werken: verbied Social Media nietHet Nieuwe Werken behelst verschillende domeinen. De digitalisering speelt echter steeds opnieuw een stuwende rol. Niet alleen heeft die digitalisering het nieuwe werken mee vormgegeven, bovendien heeft het bij weten te dragen aan de toegankelijkheid, de efficiëntie en de veiligheid van de dienstverlening.

Dat zien we terugkomen in verschillende sectoren, gaande van de vastgoedsector tot de dienstverlening bij de overheid. Aan de hand van drie voorbeelden tonen we aan hoe digitalisering en het nieuwe werken in verschillende branches uitwerking krijgen en zich ook in voordelen laten vertalen.

Digitalisering en Het Nieuwe Werken bij de overheid

Digitaal lerenEen eerste voorbeeld focust voornamelijk op de efficiëntie van de dienstverlening: de overheid en haar digitale loketten. Zelf noemt de overheid haar digitale agenda “slimmer, toegankelijker en persoonlijker”. Burgers kunnen hierbij immers voortdurend in contact staan met de overheidsdiensten, het opvragen van documenten verloopt eenvoudiger en uiteraard blijven de fysieke loketten nog steeds raad en daad verlenen.

De voordelen zijn zelfs zo groot dat het kabinet midden augustus besliste om nogmaals 165 miljoen te investeren in haar agenda digitale overheid. Hierbij gaat men de voordelen van de digitale overheid breder uitwerken, onder andere door de digitale loketten ook toegankelijk te maken voor mindervaliden. MijnOverheid krijgt hiernaast een vernieuwde berichtenvoorziening en er komt extra aandacht voor veiligheid, mede dankzij nieuwe ontwikkelingen binnen het nieuwe authenticatiestelsel eID.

Digitalisering en Het Nieuwe Werken in de vastgoedsector

Ook in de vastgoedsector is de digitalisering al langer merkbaar. Nog voor een kandidaat-koper op huisbezoek gaat, kan hij de woning in al zijn details bestuderen. Foto’s, 3D-visualisaties en dronebeelden dragen daaraan bij. De kans op een geslaagde transactie neemt bij een fysiek bezoek toe, waardoor de werklast van de vastgoedmakelaar afneemt.

De laatste jaren winnen om gelijkaardige redenen ook de zogenoemde Virtual Vaults aan belang. Hierbij maakt men gebruik van een vastgoed dataroom waarin men snel en ongehinderd kan werken, documenten kan uploaden, beheerrechten kan toekennen en volledige rapporten kan raadplegen en dit alles binnen een beveiligde omgeving. Ook hier is er sprake van een toegenomen efficiëntie, terwijl ook bewijsrechtelijke voordelen te noemen zijn. Zo kan de vastgoedmakelaar steeds aantonen wie welke documenten geraadpleegd heeft en dus wel degelijk op de hoogte was van een bepaald gegeven.

Het Nieuwe Werken en digitalisering voor M&A-specialisten

De wetgeving rond cloud computingFusies en overnames waren voor M&A-specialisten lange tijd een logistieke uitdaging. Documenten moesten worden overgemaakt en van vestiging naar vestiging verplaatst worden, hierbij moest het bovendien duidelijk zijn wie welke documenten had geraadpleegd en uiteraard was dat allesbehalve kostenefficiënt.

Ook hier heeft men de vruchten van de digitalisering weten te plukken. Vooral de m&a data room wist dat te bewerkstelligen: een digitale omgeving waar de verschillende partijen de nodige documenten in kunnen kijken en waarbij het steeds duidelijk is wie welk document al dan niet heeft ingezien. Via allerhande checklists weet men echter zeker dat men niets over het hoofd ziet en bovendien verloopt alles ook nog eens 100% veilig. Dat alles stelt de M&A-specialist in staat om te focussen op wat er echt toe doet: de fusie of overname vormgeven binnen de beperkte tijdspanne die daarvoor bestaat.

Vooral in het kader van internationale overnames spelen digitale omgevingen een cruciale rol.

Deel dit artikel met anderen
Sander Wijdemans - Online marketeer en ondernemer
Sander Wijdemans is freelance online marketeer en online ondernemer. Door de jaren heen heeft hij verschillende platforms, blogs en webshops opgezet, waaronder de succesvolle internationale webshop www.woodiful.com. Sander Wijdemans werkt als freelance marketeer onder de bedrijfsnaam SW Online Marketing & Media.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten