Houd grip op de implementatie van HNW

Door Erik Overdick van Forward Company - 29 november 2012
Reacties gesloten

Helikopter view bij Het Nieuwe WerkenHet Nieuwe Werken invoeren mag niet worden onderschat, want dit is zeker niet vrijblijvend. Efficiënter werken, lagere kosten, toenemende medewerkerstevredenheid en duurzaamheid zijn topics. Bereik deze doelen door te meten op de succesfactoren vertrouwen en autonomie!

De implementatie van HNW is een complex veranderingstraject; veranderen van gedrag, overwinnen van weerstanden en onzekerheden, op zoek gaan naar oplossingen voor uitdagingen op de BBB-gebieden: Bricks, Bytes en Behavior. Allemaal hard nodig, en ook goed, maar in de praktijk vervallen we in veel algemeenheden, verliezen we ons in details, of vallen we terug in ‘het oude werken’. Gevolg is dat door alle lagen van de organisatie medewerkers niet precies weten wat er van hen wordt verwacht en hoe ze HNW moeten ‘doen’. Want hoe werk je op afstand samen; hoe gaat dat nou, zo’n zelfsturend team; hoe stuur je eigenlijk op resultaat? En dan moet je ook nog eens de verantwoordelijkheid nemen over de indeling van je eigen werktijden.

Als reactie hierop gaan we nog meer overleggen en worden er nog meer trainingen en begeleidingstrajecten georganiseerd. Maar wat levert dat vervolgens op? Naast meer weerstand en kritiek, toont onderzoek aan dat het rendement hiervan varieert tussen de 5 tot 20 procent. En dat terwijl de opleidingsbranche een miljardenbusiness is…

Helicopterview

Willen we binnen het complexe implementatieproces de gestelde doelen bereiken, dan dienen we vooral de júíste maatregelen te nemen. Om dat te kunnen, is overzicht en inzicht nodig in de succesfactoren, en dienen we feedback te krijgen over de effecten van de toegepaste interventies.

De kunst is om het proces zo eenvoudig, transparant en begrijpelijk mogelijk te maken, waarbij de gehele organisatie dezelfde taal spreekt. Maak samen duidelijk welke (juiste) zaken ertoe doen – de succesfactoren – en zorg dat deze makkelijk te onthouden zijn. Klinkt makkelijk, maar hoe pak je dat aan?

Moeten, Willen, Kunnen

Inmiddels toont onderzoek aan dat binnen HNW vertrouwen en autonomie de belangrijkste succesfactoren zijn. We kunnen deze factoren in belangrijke mate vangen en concreet maken middels de bewezen aanpak: Moeten – Willen – Kunnen.

  • Moeten is de beleidsurgentie: waarom en met welk doel implementeren wij HNW?
  • Willen heeft te maken met ambitie: in welke mate wil de medewerker mee in deze verandering?
  • Kunnen geeft informatie over de condities en competenties: is de medewerker voldoende gefaciliteerd?

Niet alleen is ‘Moeten – Willen – Kunnen’ eenvoudig en makkelijk te onthouden, we kunnen tevens de zaken die ertoe doen prima hieronder ordenen, zoals: ‘Ons management laat actief zien dat zij HNW ondersteunt’, ‘Ik werk efficiënter nu HNW is ingevoerd’, en ‘Ik heb de juiste- en voldoende training ontvangen’.

Meet… en neem actie!

Wanneer we de perceptie over ‘zaken die ertoe doen’ zichtbaar maken, ontstaat er een totaalbeeld. Wanneer er aansluitend wordt geacteerd naar de verkregen inzichten en er regelmatige metingen worden verricht, krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de implementatie. En nu wordt het echt interessant, want wat betekent het voorbeeldgedrag van de leiding en het management op de implementatie? ‘Werkt’ het gebouw en de systemen wel? In welke mate werkt de samenwerking op afstand? Welke invloed hebben de diverse trainingen?

Soms bereikt mij de vraag: ‘Wat voegt deze aanpak toe? Onze managers praten veel met hun medewerkers, dus die weten wat er speelt. Zij zijn dus de ogen en oren, en kunnen daarop inspelen’. Het antwoord komt van ervaringsdeskundigen: ‘Door de verkregen inzichten krijgen we een objectief beeld van de status van de implementatie en wordt het mogelijk om zeer gericht te interveniëren.’ Oftewel: het onbespreekbare wordt bespreekbaar gemaakt, en er ontstaat meer vertrouwen en betrokkenheid. En dat is toch waarom het draait bij de implementatie van HNW. En als dan ook nog eens vooraf kan worden voorspeld of doelen worden behaald, kan het zo zijn dat deze implementatie heel succesvol wordt.

Deel dit artikel met anderen
Erik Overdick - Performance Manager
Erik Overdick ondersteunt organisaties in het managen van het gehele veranderproces, waarbij HNW een belangrijk thema is. Al meer dan twintig jaar houdt hij zich bezig met prestatieverbetering en organisatieontwikkeling. Overdicks onderneming, Forward Company, is verbonden aan de Paphos Group.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten