Interview: “Ik wil graag meehelpen om Nederland naar een hoger niveau te brengen”

Wie het heeft over Het Nieuwe Werken bij de overheid komt al snel uit bij Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar voor de Toekomst. Eén van de drijvende krachten achter deze initiatieven is de
27-jarige Kim Spinder. Zij organiseerde in december 2009 het Open Innovatie Festival Amsterdam en droeg recentelijk het Open Innovatie  stokje over aan Enschede. Van 29 november tot en met 3 december organiseert ze Open Innovation Worldwide. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met het programma Dutch Connection 2028, een initiatief om krachten bedrijfsleven en overheid te bundelen.

Arjan Hooiveld van HNWBlog sprak op een regenachtige zondagmiddag met Kim bij Vertigo in het Vondelpark en zag een bevlogen en inspirerende dame: “Heel vaak gebeurt er niets als er geen geld is. Mensen wachten totdat er budget is geregeld. Dat slaat heel veel initiatieven dood. Maar vaak kun je ook zonder groot budget aan de slag. “

Waarom is Ambtenaar voor de Toekomst gestopt? Jullie waren goed aan de weg aan het timmeren!

“Het project Ambtenaar voor de Toekomst is per 31 mei afgerond. Het was onderdeel van het programma Vernieuwing Rijksdienst dat viel onder Secretaris Generaal Roel Bekker. De afgelopen twee jaar heeft een projectteam onder leiding van Marloes Pomp de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken bij de overheid op diverse manieren onder de aandacht gebracht, zoals conferenties, workshops, presentaties en sociale media.” 

De doelstellingen die vooraf waren gesteld zijn bereikt. Bovendien worden onderdelen van het project voortgezet bij andere overheidsonderdelen zoals de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en een onderdeel van Binnenlandse Zaken. Door het projectteam is een visie ontwikkeld op Het Nieuwe Werken bij de Rijksoverheid. Veel ambtenaren hebben er ondertussen kennis mee gemaakt. Het begrip ‘Het Nieuwe Werken’ is daardoor gemeengoed geworden bij het Rijk”.

Wat betekent dat voor jezelf en voor je projectcollega’s?

“De meeste collega’s zijn op nieuwe plekken binnen ministeries terecht gekomen. Ikzelf wilde niet ‘geïmplementeerd’ worden, maar wil voor de gehele overheid blijven werken. Marloes Pomp en ik zullen vanaf nu als ‘Free Government Agents’ werken. Dat betekent dat we als ZP’er aan de slag gaan om het werk dat we de afgelopen jaren hebben opgezet, door te zetten. Daarbij richten we ons niet meer speciaal op Het Rijk, maar ook op gemeenten en andere overheidsinstanties. Er is nog voldoende werk te doen om Het Nieuwe Werken te promoten en in te voeren binnen de overheid.”

Kun je iets meer vertellen over Dutch Connection 2028?

 “Om Het Nieuwe Werken in de praktijk te brengen hebben Marloes en ik onlangs Dutch Connection 2028 gelanceerd. We hebben als richtpunt  en thema voor de Olympische Spelen 2028 gekozen. Een ideale manier om op Olympisch niveau de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te promoten. Hierbij werken overheden, bedrijfsleven, zelfstandige professionals, maatschappelijke organisaties fysiek en online samen aan belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals onderwijs, bewonersparticipatie en mobiliteit. Deelnemers ervaren zelf hoe het is om vanuit thema’s over grenzen heen samen te werken, waarbij zij tevens digitale vaardigheden leren om dit naast fysiek ook online te doen. De aftrap hiervoor is onlangs gegeven en er zijn al veel participerende partijen.”

Waar komt jouw passie voor Het Nieuwe Werken vandaan?

 “Er is nog zoveel te bereiken. Ik wil graag meehelpen om Nederland naar een hoger niveau te tillen. Ik wil graag helpen met het creëren van mentaliteitsverandering, een situatie te scheppen waarbij mensen ingezet kunnen worden op hun talenten. Het is toch veel leuker om dingen te doen waar je talent ligt en met mensen te werken die je leuk vindt? Het zou toch veel effectiever zijn als mensen afspraken maken op basis van resultaat in plaats van aantal aanwezige uren?”

Dat lijkt me bij de overheid best een opgave, zo’n cultuurverandering!

 “Overal werken mensen die vooruit willen en dingen willen bereiken. Zeker ook bij de overheid. Ook op het gebied van procedures, regels en praktische zaken valt er genoeg te bereiken. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat als je voor de overheid werkt, je lang niet overal terecht kunt om te werken. Er wordt gewerkt aan een rijkspas, zodat je als rijksambtenaar op meerdere ministeries terecht kunt. Helaas is er een flinke vertraging bij de invoering ervan.”

“Via Seats2Share wordt nu in samenwerking met het bedrijfsleven gekeken hoe op basis van een beproefd reserveringssysteem de panden voor overheidsmedewerkers kunnen worden opengesteld. En later ook voor anderen. De panden en de ruimten zijn toch al betaald. Het is toch zonde dat je overdag en tijdens de avonduren of in de weekenden geen gebruik kunt maken van de ruimtes voor samenwerking, overleg of ontmoetingen?”

Heb je, naast de genoemde projecten, nog andere uitdagingen?

 “Ja, ik zit altijd vol plannen. Momenteel werk ik met anderen aan een Digital Academy voor de overheid om ambtenaren op te leiden om de kansen die de kennis- en netwerksamenleving biedt, te gaan benutten. Veel ambtenaren beschikken nog niet over de digitale vaardigheden om optimaal over grenzen heen samen te kunnen werken, kennis te delen en informatie te filteren. Hiervoor geven we training in digitale vaardigheden. Aan de hand van een interactief lesprogramma en voorbeelden kunnen cursisten spelenderwijs kennis maken met nieuwe tools. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om met alle technologie om te kunnen gaan.”

“Afgezien daarvan gaat het om het aanleren van nieuwe werkwijzen. Zo gebruik ik zelf nauwelijks meer e-mail, dat zorgt alleen maar voor extra werk en belasting. Mijn eerste vraag bij een nieuw project is dan ook altijd hoe we gaan communiceren. Slimmer werken is immers ook ophouden om elkaar de hele dag mails te sturen …”

Deel dit artikel met anderen
Arjan Hooiveld - Contentmanager en medeoprichter van HNWBlog
Arjan Hooiveld is medeoprichter van Het Nieuwe Werken Blog en de man achter Werken20.nl. Hij is adviseur digitale media, contentmanager en projectcoördinator en heeft diverse lezingen en presentaties gegeven over Het Nieuwe Werken.
Meer informatie vindt u op zijn website, zijn linkedin profiel en zijn twitter pagina.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

4 reacties


  Davied zegt:

  Een paar foutjes in het artikel:
  – VSG moet zijn VGS
  – Seat2Share moet zijn Seats2Share

  pattygolsteijn zegt:

  Zijn er ook al dergelijke projecten gaande voor het onderwijs? Vooral dit gedeelte is iets waaraan in het onderwijs iets moet gaan gebeuren:
  “Veel ambtenaren beschikken nog niet over de digitale vaardigheden om optimaal over grenzen heen samen te kunnen werken, kennis te delen en informatie te filteren.”

  Jazzy Brigdes zegt:

  de ambetaan van de toekomst bestaat niet. Een ambtenaar is een type mens die van 9 tot 5 werkt. Niet te veel uivreet en niet te veel opvalt. Termen als 2,o lijken mij niet geschikt

   mac johnson zegt:

   wat een onzin