Interview: “ZZP BV, grootste bedrijf Amersfoort”

Door Sam van Buuren van Nederland Werkt Online.nl - 23 februari 2010
Reacties gesloten

Zelfstandige professionals die de koppen bij elkaar steken, de juiste technologie erbij kiezen en gáán! Dat is wat Het Nieuwe Werken ook is. Het beperkt zich niet enkel tot grote bedrijven, veel verder gaande voorbeelden zijn juist te vinden in het MKB. Denk hierbij aan samenwerkende vaklieden in team-, project- en netwerkorganisaties. Samenwerkingsverbanden tussen mensen en tussen organisaties. Niks geen Angelsaksische top-down implementaties van Het Nieuwe Werken door programmamanagers. Of ‘een nieuw hoofdkantoor’ als aanleiding. Maar lekker bottom-up met geïnspireerde mensen als startpunt. Zo is Het Nieuwe Werken toch ook bedoeld?

Op deze plek doe ik verslag van een aantal voorbeelden. Dit is deel 2. Een interview met Hans van Helden, organisator van de Roadshow van ZZP BV. Lees hoe hij is geboeid door verschuivend denken over werkomstandigheden: “Steeds meer ZZP’ers verlaten hun zolderkamers en beseffen het belang van toegang tot netwerken en informatie”.

Wat is ZZP BV?

“In Amersfoort werken tenminste 4.500 zelfstandige ondernemers. Tezamen vormen ze feitelijk het grootste bedrijf. Gemeente Amersfoort wil met het project ZZP BV deze ondernemers steunen. Met bedrijfsvoering en ontwikkeling van hun onderneming. Het project loopt van 2009 tot 2012 en geldt als landelijk voorbeeldproject. Er is door ‘Den Haag’ een miljoen euro subsidie verstrekt voor de looptijd van drie jaar. We hebben veel experimenteerruimte. Normaal gesproken liggen uitkomsten van een subsidieproject bij aanvang al vast. Dit keer gelukkig niet. Onze aanpak is expliciet anders: eerst luisteren naar de doelgroep en dan realiseren wat nodig blijkt. De roadshow waarin we ZZP’ers hebben opgezocht is onlangs afgerond, met wat dat heeft opgeleverd zijn we nu concreet aan de slag.”

Wat is jouw rol?

“Mijn bedrijf, Van Helden & Partners, organiseert de roadshow in opdracht van projectleider Rich Hooff van ZZP BV en van Wethouder dhr. Boeve van Economische Zaken. Per project stel ik altijd een passend team van freelancers samen. In dit geval een gelegenheidsalliantie van achttien zelfstandige ondernemers uit Amersfoort. Zodoende is ZZP BV een project voor èn door ZZP’ers. We merken daarom ook zelf hoe moeilijk die positie soms is, wat je allemaal zelf moet regelen en hoe kwetsbaar je bent in tijden van crisis.”

Concrete ZZP-behoeften?

“We willen de komende twee jaar uitvinden wat de succesfactoren van zelfstandige professionals zijn. En daar invulling aan geven. Gaat het erom wie je bent, wie je kent of wat je kunt? Overigens, dè ZZP’er bestaat niet. Het maakt nogal verschil of je in de Bouw werkt of in de Dienstverlening. Er zijn tijdens de roadshow drie belangrijke en generieke behoeften naar voren gebracht: deelname aan collectieve regelingen, beschikbaarheid van flexplekken en netwerken die bijdragen aan omzetvergroting.”

Collectieve regelingen

“Grote bedrijven kunnen door hun omvang voordelige collectieve contracten met dienstverleners afsluiten. Voor ziektekosten en het wagenpark bijvoorbeeld. Voor een zelfstandige is het afsluiten van één zo’n contract vaak al een hoofdpijndossier. Dat geldt voor zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar ook voor zoiets als een lease-auto. ZZP’ers zouden heel graag meeliften op collectieve contracten. En wat blijkt? Er is grote interesse bij dienstverleners in het bedienen van deze doelgroep. We zitten inmiddels in de laatste fase van offertetrajecten. De volgende stap is het daadwerkelijk aanbieden van diverse mantelovereenkomsten waarop ZZP’ers kunnen intekenen.”

Flexplekken

“Een tweede belangrijke wens is eenvoudig en flexibele toegang tot ruimte om te werken, presenteren en te ontmoeten. Zo’n 20% van de ZZP’ers heeft hieraan behoefte, anderen werken op locatie bij opdrachtgevers. Dit blijkt uit een wijkgerichte inventarisatie, uitgevoerd in samenwerking met coöperaties. Concrete invulling wordt gegeven met het project Discover! In het Oliemolenkwartier wordt een nieuw gebouw ontwikkeld. De hipste en meest aantrekkelijke plaats om te werken voor creatieve ondernemers. Het is een duurzaam en ‘mobiel’ gebouw. Een grensverleggend project voor Amersfoort. We willen daar onder andere voor 200 ZZP’ers een flexibele werkplek realiseren.”

Netwerken

“ZZP’ers zijn niet alleen, maar met velen. Die kracht komt echter alleen naar boven door goed met elkaar te netwerken. Sommige sectoren doen dit al van nature, andere minder, zoals de Bouw. Om dit proces te faciliteren worden nu concrete acties uitgevoerd. Zo is er 1 maart een netwerkborrel waar ondernemers van de 100 grootste Amersfoortse bedrijven ZZP’ers ontmoeten. Veel bedrijven werken nog graag met vast personeel en raamcontracten voor inhuurkrachten. Ondanks de voordelen van het werken met zelfstandige professionals hebben veel organisaties last van koudwatervrees. Daar helpen we ze graag vanaf. De bijeenkomst is een initiatief van wethouder Boeve en is in samenwerking met ondernemersverenigingen tot stand gekomen.”

Zijn deze behoeften nooit eerder onderzocht?

“Niet zo geografisch ingezoomd als nu. Daarnaast betrekken wij àlle ZZP’ers en niet alleen kenniswerkers. Er is wel al macro-economisch onderzoek gedaan. Arjan van den Born heeft een proefschrift geschreven over freelancers en de toekomstige uitdagingen van kennisorganisaties. Hij is inmiddels werkzaam aan de Universiteit van Antwerpen en binnenkort ook in Utrecht. We hebben met hem contact en maken dankbaar gebruik van zijn inzichten.”

Tot slot, welk verband zie je met Het Nieuwe Werken?

“Ik ben op het ogenblik erg geboeid door de verschuivingen in het denken over werkomstandigheden. Steeds meer ZZP’ers stellen het ideaal van het voornamelijk werken op hun zolderkamer ter discussie. Ze krijgen oog voor de kwetsbaarheid daarvan en beseffen dat je onderdeel moet zijn van netwerken, toegang moet hebben tot informatie. Hoe dat zich precies ontwikkelt is nog niet duidelijk: welke communicatie gaat via sociale media, waarvoor wil je elkaar in de ogen kunnen kijken, wat is de meerwaarde van bijeenkomsten? Hoeveel tijd trek je uit voor die verschillende manieren van communiceren? Ik denk dat we met elkaar de komende jaren toegroeien naar een aantal ‘slimme dagindelingen’ voor ZZP’ers. Natuurlijk zullen die per beroepsgroep verschillend zijn.”

Ben je zelf ZZP’er? Wat zijn jouw uitdagingen en succesfactoren?

Deel dit artikel met anderen
Sam van Buuren - Zelfstandig adviseur & internetondernemer
Sam van Buuren helpt (netwerk)organisaties tot 250 mensen met Het Nieuwe Werken. Zijn aanpak is pragmatisch en actiegericht. Hij geeft ook workshops en lezingen, is docent en auteur. Meest recente initiatief: Nederland Werkt Online.nl
Zie zijn site en linkedin profiel voor meer informatie. U kunt hem ook volgen via twitter.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten