Kamerhuurders verdrongen uit Amsterdam

Door Marcel van Hooijdonk van - 12 maart 2020
Reacties gesloten

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Niet alleen als het gaat om hoe we werken en hoe we zaken organiseren. Maar ook bijvoorbeeld als gekeken wordt naar de woningmarkt. De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld, de HVV 2020. Ze hopen hiermee onder andere het woningtekort in de stad op te lossen. Of het effectief zal zijn? Marcel van Hooijdonk geeft zijn visie op de nieuwe maatregelen.

Meer over de nieuwe HVV van Amsterdam

De nieuwe huisvestingsverordening zou oorspronkelijk 1 januari 2020 ingaan. Vlak voor dit  moment is de ingangsdatum echter verplaatst naar 1 april 2020. Van Hooijdonk: “Nergens meer in ons land dan in Amsterdam is sprake van een oververhitte huizenmarkt. Er is veel meer vraag naar woningen dan dat deze beschikbaar zijn. Het huren van een kamer voor kortere of langere tijd is voor veel mensen nu de enige optie. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen woonruimte vinden. Ze zouden kamerverhuur dus niet willen tegengaan.”

“De nieuwe maatregelen laten echter een ander beeld zien.” vervolgt hij. “Kamerverhuur zou namelijk ook negatieve gevolgen hebben. Zo zou de leefbaarheid in het gedrang komen. De verschillende leefritmes bij intensievere bewoning zouden in een pand en de omgeving zorgen voor meer overlast. Daarnaast zou de woningvoorraad afnemen, waardoor de prijzen van koopwoningen zouden stijgen.”

Wat staat er eigenlijk in de HVV 2020?

De HVV 2020 bevat allerlei maatregelen, maar vooral twee nieuwe quota zijn erg opvallend. Van Hooijdonk: “Enerzijds mag nog slechts maximaal vijf procent van het totaal aantal woningen per wijk verhuurd worden door middel van kamerverhuur. Daarnaast zal nog slechts voor maximaal 25 procent van het aantal woonruimtes in een pand een vergunning worden afgegeven voor kamerverhuur.” Het is niet zo dat er helemaal geen vergunningen meer worden uitgegeven. “Als je kamers wil gaan verhuren kun je een vergunning hierdoor krijgen, zolang er maar geen overschrijding van de gestelde plaatsvindt.” De verwachte positieve effecten: “Door een andere balans tussen onzelfstandige en zelfstandige woonruimtes te creëren, zou de leefbaarheid in panden en de omgeving verbeteren.”

Studenten en andere kamerhuurders worden verdrongen

Studenten en andere kamerhuurders worden verdrongen

Van Hooijdonk betwijfelt of de nieuwe HVV in Amsterdam wel de gewenste effecten zal hebben. “In Amsterdam heerst een groot woningtekort. Doordat er weinig leegstand is en relatief gezien het meest aantal mensen woonruimte vinden, is kamerverhuur de meest efficiënte invulling bij schaarse woonruimte. Amsterdam pretendeert met de nieuwe regels woningzoekenden te willen helpen. Maar eigenlijk lijken de nieuwe regels vooral ingesteld te zijn om kamerverhuur te bestrijden. Amsterdam heeft meerdere grote universiteiten. Willen ze daar de vruchten van plukken dan moeten ze ook accepteren dat er studenten wonen. De huisvesting van voornamelijk studenten lijkt nu tegengewerkt te worden. Als reden geven ze nu dat er te weinig woningen zijn. Dit zou eigenlijk alleen maar opgelost kunnen worden door veel bij te bouwen, maar dat doet de gemeente ook niet.”

Van Hooijdonk: “Daarnaast bestaat de vraag of de nieuwe quota wel een positieve invloed zullen hebben op de leefbaarheid in panden en de omgeving, en zo ja hoe groot deze eigenlijk is. De samenleving verhardt. Het tolerantie- en incassovermogen van mensen neemt af. Vooral op plekken waar steeds meer mensen dicht op elkaar wonen, zoals in steden. Heeft iemand last van studenten in de omgeving? Waarschijnlijk valt het met de daadwerkelijk overlast wel mee. Het punt is dat bewoners elkaars leefgedrag beter moeten leren tolereren en accepteren.” Hij verwijst naar een eerdere proef met minderen van omzetten en splitsen van woningen in Utrecht. “Deze proef toonde niet echt aan dat de leefbaarheid verbeterd was. De gemeente vond overigens van wel, naar aanleiding van een zelf uitgevoerd onderzoek na twee jaar. Maar waren het wel echt alleen maar de nieuwe huisvestingsregels die zorgden voor een betere leefbaarheid? In de tussentijd zijn namelijk nog zoveel andere zaken ook veranderd. De proef heeft daarnaast ook nog eens niet gezorgd voor meer betaalbare woningen voor starters en gezinnen in Utrecht.”

Gezinnen verdringen studenten en andere kamerhuurders in Amsterdam

Van Hooijdonk benoemt dat de regels zorgen voor verdringing van kamerhuurders in Amsterdam. “De vraag is groter dan het aanbod. Omdat er niet voldoende nieuwbouw wordt gerealiseerd is het dringen. Daar hebben alle doelgroepen mee te kampen momenteel. De nieuwe HVV zorgt echter voor verdringing van studenten en andere woningzoekenden. Kamerhuurders worden verdrongen door gezinnen. Het zal voor kamerhuurders dus nóg moeilijker worden betaalbare woonruimte te vinden. De gemeente biedt immers geen alternatieve woonruimte.”

Deel dit artikel met anderen
Marcel van Hooijdonk -
Marcel van Hooijdonk is al langere tijd actief als investeerder en beheerder in de vastgoedbranche. Hij heeft investeringen weten om te zetten in een succesformule: door een portie lef te combineren met slimme keuzes en afwegingen, weet hij panden om te toveren tot prettige, woonbare ruimtes. Nederland kent helaas veel leegstand en kampt daarnaast met een enorm woningtekort. Marcel van Hooijdonk pakt beide problemen aan, door ze slim te combineren. Het opkopen en transformeren van panden tot woonruimten: dát werkt. Veelal leegstaande kantoorpanden worden omgetoverd tot diverse één- of soms tweekamerappartementen. Marcel gunt hiermee de meest kwetsbare groep in Nederland meer mogelijkheden op het gebied van huur. Waar veel starters en studenten tussen wal en schip vielen, hoeven zij nu geen jaren meer te wachten op een eigen woonruimte. Bij het verhuren van woonruimtes hoort een goede service. Dit vindt Marcel van Hooijdonk vanzelfsprekend! Daarom kunnen huurders hem altijd bereiken en worden problemen snel opgelost. Denk aan acute problemen, zoals een slot dat niet meer open gaat of een probleem met de verwarming. Maar ook een kraan die lekt of een deurklink die aan vervanging toe is: we helpen onze huurders graag en snel. Naast Marcels leven als vastgoedbeheerder, steunt hij graag goede doelen. Op deze manier kan hij iets terug doen voor de maatschappij in de vorm van initiatief en financiering. Zo steunt Van Hooijdonk ook de strijd tegen MS via doneeractie.nl.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten