Kennis delen, hoe stimuleer je dat?

Door Godfried Boogaard van Ikzie - 7 februari 2012
4 Reacties

Kennis delen in Het Nieuwe WerkenKennis delen met een ander blijkt lastig en een aandachtspunt binnen bijna elke organisatie. Veel medewerkers denken namelijk nog steeds: “Dat wat ik weet, wat ik zeg en hoe anderen mij zien, is mijn bestaansrecht. Vele jaren heb ik erover gedaan om op dit niveau te komen en dat geef ik niet zomaar weg. Kennis is eigendom. Kennis is macht en zo ga ik er ook mee om.”

Het lijkt wel of er exclusieve rechten rusten op wat mensen weten. Copyright op de inhoud van je hoofd gericht op de belangen van jezelf: beschermde inhoud.

Non-kennis

Maar is er wel sprake van kennis bij deze beschermde inhoud? Kennis wordt in de literatuur ook omschreven als het vermogen om informatie om te kunnen zetten in kwalitatief goede beslissingen. Met andere woorden; het vermogen om iets te kunnen doen met de informatie. Kennis groeit en krijgt waarde via sociale interactie. Het delen van ervaringen, ideeën, meningen en harde feiten (lees informatie) levert kennis op. Een mooie resultante. De 2.0 mogelijkheid tot kwalitatief delen is waarschijnlijk ook van invloed op de houdbaarheid van de informatie in een ieders hoofd. Want dat wat niet verrijkt is, is waardeloos en al snel niet meer up-to-date en bruikbaar.

Koude kennis

Het stimuleren van kennis delen wordt vaak gezien als een IT-kunstje. Er wordt een intranet of een portal opgezet, een wiki geopend en zoekmachines en documentbeheer ingevoerd. Helaas toont onderzoek van Forrester aan dat slechts 65 % van de medewerkers eens per maand het intranet bezoekt. De 90:9:1 regel zal ook hier waarschijnlijk opgaan. Oftewel 1 % draagt content aan, 9 % bewerkt die en 90 % bekijkt het zonder er iets aan bij te dragen. Dit dure IT-initiatief sluit blijkbaar niet altijd aan bij de behoeften van de gebruiker.

Faciliterende omgeving

Kennisdelen tussen mensen kan niet afgedwongen worden, maar het creëren van een juiste omgeving die dit faciliteert, is wel nodig. De uitwisseling van kennis tussen mensen kan bevorderd worden door het stimuleren van niet alleen de juiste technologische condities, maar ook de sociale en organisatorische omstandigheden. Informatie- en communicatietechnologie heeft daarbij (slechts) een ondersteunende functie.

Beoordeel op bijdrage aan collectieve kennis

Tweet KennisHet aandeel kennisorganisaties in Nederland groeit nog steeds. Een medewerker wordt echter nog weinig beoordeeld op de mate waarin hij/zij bijdraagt aan het collectieve kennisniveau van de organisatie. Het creëren van innovatieve ideeën dient vaak in de eigen tijd te gebeuren. De oude ideeënbus is daarmee verworden tot een printje op een papierversnipperaar. Als positieve sturing op de warme kennis vanuit de organisatie niet gebeurt, dan is de noodzakelijkheid bij de medewerker ver te zoeken.

Hoe krijg je mensen tot kennis delen?

Kennis delen, hoe stimuleer je dat?Een zeer belangrijke motivator voor een medewerker is een herkenbaar persoonlijk voordeel. De verrijking van kennis kan eventueel een verbetering van competenties betekenen. Wanneer kennis als een collectief goed wordt gezien, volgen er andere mogelijkheden, zoals de beloning in de mate van kennis delen. Een win-win situatie voor mens en organisatie.

Het betrekken van medewerkers en het aangaan van een dialoog in een vroeg stadium is nodig om te komen tot een dergelijke verandering. De macht van kennis zal dan veranderen in de kracht van kennis. Want daar waar geen macht is, vloeit kennis rijkelijk.

Wat vind jij?

Kunnen we nog wel alle, voor ons relevante informatie filteren, structureren en bijhouden? Vul dan onderstaande poll in.

surveys & polls

Deel dit artikel met anderen
Godfried Boogaard - Hulp bij organisatieontwikkeling
Godfried Boogaard biedt hulp bij organisatieontwikkeling en is adviseur Het Nieuwe Werken. Boogaard is werkzaam bij ikzie en auteur van Het Nieuwe Werken spel.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

4 reacties


  Edwin Zijdenbos FFP zegt:

  Kennis delen is voor mij nooit een probleem geweest. Regelmatig had ik wel dat bij het “overdragen” van kennis, de tegenpartij juist afhaakt. Hij/zij had zijn/haar antwoord en wilde er dan niet ‘meer’ over weten.

  Of het iets is van de huidige tijd, maar m.i. vindt er een verschraling van collectieve kennis plaats. Enkel ad hoc antwoorden wil men gelijk hebben, maar de materie beheersen, zodat de volgende keer zelfstandig een antwoord gevonden wordt, kost te veel moeite?

  Staat los van blog, maar fatsoen om iemand te bedanken voor nuttig antwoord neemt ook af (tenminste als ik diverse fora als graadmeter aanhoud, ongeacht wie de beantwoorder is). Bij deze dan ook oproep, goed geholpen, bedank dan voor zijn/haar hulp.

  Info4ate zegt:

  Kennis delen, als manier van leven
  Of
  Hoe kan ik de lucht bezitten
  wat is, is en zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar ja angst en ego

  N Dejonge zegt:

  Kom eens bij de wilg kijken voor het nieuwe werken. Met een beetje hulp van ‘ de lerende organisatie’ … Werkt echt in de praktijk.

  Paul van den Brink zegt:

  Wat een interessant artikel Godfried. Welke bronnen heb je hiervoor gebruikt?
  Paul van den Brink, http://www.onthebrink.nl/otb-publicaties.html