Kenniswerk Kan Twintig Procent Goedkoper!

Door Paul Ruijgrok van InforU - 12 juni 2009
45 Reacties

Er is het afgelopen jaar veel geschreven over het Nieuwe Werken en Enterprise 2.0. Het zijn nieuwe ontwikkelingen waar veel van verwacht wordt. Enerzijds is er de behoefte om kenniswerkers innovatiever en efficiënter te laten zijn. Anderzijds is het een reactie op de verwachtingen van een nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt. Om de huidige situatie en het verbeterpotentieel van het Nieuwe Werken in kaart te brengen, heeft KBenP een marktonderzoek opgestart.

Het marktonderzoek brengt in kaart waar de mogelijke verbeteringen in de productiviteit bij organisaties kunnen worden gevonden. Daarnaast brengt het in kaart wat de stand van zaken is ten aanzien van de adoptie van “2.0-technologieën” en van cultuurelementen die aan het Nieuwe Werken zijn gekoppeld. Door de prestaties van de respondenten te koppelen aan technologie en cultuur, zijn best practices geïdentificeerd.

De conclusies van het onderzoek

De effectiviteit waarmee organisaties met hun kennis en kenniswerkers omgaan is zeer divers. Er is voor veel organisaties een grote verbetering te bereiken door zich te meten aan de benchmark, die uit dit marktonderzoek is voortgekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat per kenniswerker in totaal bijna 18 uur per week besteed wordt aan niet-kenniswerk. Dat is meer dan 40% van de werkweek. Het ordenen en opslaan van informatie kost 3 uur per week. Niet-kennis taken zoals management en administratie vragen 5 uur per week. Het zoeken naar informatie kost nog eens 5 uur per week. Tenslotte wordt nog eens 5 uur per week besteed aan kenniswerk dat al eerder binnen de eigen organisatie is uitgevoerd, maar waar de kenniswerker niet van op de hoogte was.

Nu is het te kort door de bocht om te veronderstellen dat deze 18 uur per week geheel weggenomen kan worden. Daarom is gekeken naar de 25% van de organisaties die op dit punt het beste presteerden. En deze best presterende organisaties besteden minder dan 9 uur per week aan deze zaken. Dit betekent dus dat het aantal uren dat verloren gaat gehalveerd kan worden. Het betekent een besparingspotentieel van meer dan twintig procent.

Een tweede indicator is het delen van kennis. Om kennis effectief te kunnen delen, worden hier de volgende eisen aan gesteld:

 1. De kennis moet expliciet gemaakt zijn, in tegenstelling tot “tussen de oren” blijven;
 2. De expliciete kennis moet toegankelijk zijn voor anderen, en
 3. De toegankelijke kennis moet gemakkelijk vindbaar zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 8% van de kennis op deze wijze met collega’s wordt gedeeld. Ook hier kan dit het best vergeleken worden met de 25% best-in-class organisaties. Zij delen meer dan het drievoudige, zo’n 26% van de kennis. Dat is meer dan een verdrievoudiging.

Het toepassen van technologieën om kennis te delen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van de kenniswerker. Daarnaast is er ook een duidelijke relatie gevonden tussen de cultuur van kennisdelen en samenwerken en de effectiviteit van de kenniswerker. De belangrijkste motivatie hierin is de beleving dat kennisdelen en samenwerken de carrière positief beïnvloeden.

Het volledige rapport van het marktonderzoek is hier te bekijken.

Deel dit artikel met anderen
Paul Ruijgrok - Eigenaar en oprichter
Paul is eigenaar/oprichter at InforU Informatiemanagement en -advies. InforU bouwt samen met u en uw collega's aan de productiviteit van de kennis- en informatiewerkers binnen uw organisatie. Dat doen wij op organisatie-, afdelings- en persoonlijk niveau.
Zie zijn blog en linkedin profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

45 reacties


  Evelien Korte-Reijenga zegt:

  Hoi Arjan! In het artikel komt de volgende conclusie uit het onderzoek naar voren: ‘ Het toepassen van technologieën om kennis te delen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van de kenniswerker. Daarnaast is er ook een duidelijke relatie gevonden tussen de cultuur van kennisdelen en samenwerken en de effectiviteit van de kenniswerker. De belangrijkste motivatie hierin is de beleving dat kennisdelen en samenwerken de carrière positief beïnvloeden.” Kun je duidelijke maken welke nieuwe technologieën om kennis te delen een bijdrage zouden kunnen leveren aan de effectiviteit van de kenniswerker? Of misschien hebben anderen hier ideeën over? Lata maar horen, ik ben benieuwd! Groetjes, Evelien

   Arjan Hooiveld zegt:

   Dag Evelien, goede vraag. Een groot aantal ideeën en (Web 2.0)-technologieën staan beschreven en uitgewerkt op http://www.werken20.nl. Afgezien daarvan stuur ik je vraag door aan Paul Ruijgrok van KB&P, zodat hij een concreet antwoord kan geven, op basis van het onderzoek. Groeten, Arjan

   Paul Ruijgrok zegt:

   @ Evelien Op korte termijn zijn technologieën als collaboration (b.v. Sharepoint) en zoekmachines in staat om kennis respectievelijk kennis collectief beschikbaar te maken en kennis gemakkelijk vindbaar te maken. Technologieen als blog’s en wiki’s ondersteunen een meer transparante organisatie die gericht is op het zo effectief mogelijk inzetten van expertise van individuele medewerkers ten behoeve van het collectief.

  Evelien Korte-Reijenga zegt:

  Hoi Arjan! In het artikel komt de volgende conclusie uit het onderzoek naar voren: ' Het toepassen van technologieën om kennis te delen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van de kenniswerker. Daarnaast is er ook een duidelijke relatie gevonden tussen de cultuur van kennisdelen en samenwerken en de effectiviteit van de kenniswerker. De belangrijkste motivatie hierin is de beleving dat kennisdelen en samenwerken de carrière positief beïnvloeden.” Kun je duidelijke maken welke nieuwe technologieën om kennis te delen een bijdrage zouden kunnen leveren aan de effectiviteit van de kenniswerker? Of misschien hebben anderen hier ideeën over? Lata maar horen, ik ben benieuwd! Groetjes, Evelien

  Arjan Hooiveld zegt:

  Dag Evelien, goede vraag. Een groot aantal ideeën en (Web 2.0)-technologieën staan beschreven en uitgewerkt op http://www.werken20.nl. Afgezien daarvan stuur ik je vraag door aan Paul Ruijgrok van KB&P, zodat hij een concreet antwoord kan geven, op basis van het onderzoek. Groeten, Arjan

  Wilfried Rijsemus zegt:

  En dan praten we alleen maar over de uren die niet aan kenniswerken wordt besteed. Maar hoe zit het met de kenniswerk zelf. Hoe efficient is dat eigenlijk? We zitten met z’n allen vast in eMail, harde schijven en Office. Welke CEO protesteert nu eigenlijk als we ‘format C’ en ‘Delete account” doen bij een vertrekkende medewerker. Hij zou het wel doen als dezelfde investering in materiele vorm voor zijn neus zou worden vernietigd. Wij maken op dit moment met name in die hoek meters en dan worden vanzelf die andere uren ook minder. In de productiewereld van goederen staat bijna de “doodstraf” op afval productie. In de kenniswereld is het onzichtbaar de norm.

  Wilfried Rijsemus zegt:

  En dan praten we alleen maar over de uren die niet aan kenniswerken wordt besteed. Maar hoe zit het met de kenniswerk zelf. Hoe efficient is dat eigenlijk? We zitten met z'n allen vast in eMail, harde schijven en Office. Welke CEO protesteert nu eigenlijk als we 'format C' en 'Delete account” doen bij een vertrekkende medewerker. Hij zou het wel doen als dezelfde investering in materiele vorm voor zijn neus zou worden vernietigd. Wij maken op dit moment met name in die hoek meters en dan worden vanzelf die andere uren ook minder. In de productiewereld van goederen staat bijna de “doodstraf” op afval productie. In de kenniswereld is het onzichtbaar de norm.

  Remon Dodemont zegt:

  … wil je een eerlijk of een sociaal gewenste respons? Onze CEO bemoeit zich er niet mee maar wanneer een account per ongeluk verwijderd wordt staat een hele toko op zijn kop! Vrijwel altijd blijken individuele medewerkers over bepaalde informatie een alleenrecht te hebben en dat terwijl de mogelijkheden voor sharing legio zijn….

  Remon Dodemont zegt:

  … wil je een eerlijk of een sociaal gewenste respons? Onze CEO bemoeit zich er niet mee maar wanneer een account per ongeluk verwijderd wordt staat een hele toko op zijn kop! Vrijwel altijd blijken individuele medewerkers over bepaalde informatie een alleenrecht te hebben en dat terwijl de mogelijkheden voor sharing legio zijn….

  Paul Ruijgrok zegt:

  @ Evelien Op korte termijn zijn technologieën als collaboration (b.v. Sharepoint) en zoekmachines in staat om kennis respectievelijk kennis collectief beschikbaar te maken en kennis gemakkelijk vindbaar te maken. Technologieen als blog’s en wiki’s ondersteunen een meer transparante organisatie die gericht is op het zo effectief mogelijk inzetten van expertise van individuele medewerkers ten behoeve van het collectief.

  Paul Ruijgrok zegt:

  @ Evelien Op korte termijn zijn technologieën als collaboration (b.v. Sharepoint) en zoekmachines in staat om kennis respectievelijk kennis collectief beschikbaar te maken en kennis gemakkelijk vindbaar te maken. Technologieen als blog’s en wiki’s ondersteunen een meer transparante organisatie die gericht is op het zo effectief mogelijk inzetten van expertise van individuele medewerkers ten behoeve van het collectief.