Laten we het nou toch over hetzelfde hebben!

Door Fietje Vaas van NCSI - 26 november 2010
7 Reacties

Is het ‘oud denken’ om te verlangen dat we het bij discussies over HNW over hetzelfde hebben? Langzamerhand schuift men eenvoudig uiteenlopende concepten of gedachten die men nieuw acht onder het kopje ´HNW´. Daar wordt de discussie volgens mij niet beter van. Want hoe kun je het dan hebben over vragen als: wie profiteert van HNW en wie niet? Welke bedrijven  en instellingen werken al nieuw? En hoeveel organisaties zijn dat en hoeveel mensen werken er dan nieuw? Draagt HNW echt bij aan de verbetering van de bedrijfsprestaties en aan ontplooiing van talenten en werkplezier?

Ik stel voor dat we de ‘grootst gemene deler’ in de concepten nemen als criterium of er wel of niet van HNW sprake is. Dat is: er wordt ‘tijd- en plaatsonafhankelijk’ gewerkt. Dat staat los van het feit dat voor effectief tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet alleen nieuwe hard- en software nodig is, maar ook en vooral een nieuwe arbeidsorganisatie, nieuwe arbeidsverhoudingen en nieuwe vormen van leidinggeven. Een besef dat niet is doorgedrongen bij alle organisaties die HNW omarmen. Wakker worden!

Dan komt vervolgens de opmerking: ja maar in veel beroepen en functies kun je niet tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Kunnen de mensen daar dan niet volgens HNW concept werken? Nee, is mijn antwoord dan. Dat kan daar niet… En schouderophalend: nou en…! Ten eerste zijn er heel erg veel werknemers die wel in een beroep of functie werken waar HNW mogelijk is en waar het de hoogste tijd is dat daar eens wat vernieuwt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de meeste functies bij banken, verzekeringsmaatschappijen, ministeries, administratieve bedrijven, inspectiediensten en ook voor heel veel functies in de industrie. Dan heb je al gauw meer dan de helft van de functies te pakken. En voor functies en beroepen die tijd- en plaatsgebonden zijn, zoals de meeste functies in het onderwijs, de zorg, uitvoerende functies in industrie en diverse diensten geldt dat er andere vernieuwingen in arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen nodig en mogelijk zijn. Noem ze ‘slimmer werken’ of ‘een vorm van sociale innovatie’. Ook hierbij is het overigens van belang de vernieuwing te zoeken in een gecombineerde toepassing van nieuwe management- en organisatievormen en nieuwe technische mogelijkheden. Een heel goed voorbeeld geeft Meandergroep Zuid-Limburg dat dankzij het gebruik van laptops en toegang tot hun netwerk via internet volgens een nieuw organisatie- en managementconcept kan werken.  De wijkverpleegkundigen en -verzorgenden hebben hierdoor hun professionele autonomie en hun betrokkenheid bij een groep cliënten in een wijk terug. Ze werken er met veel meer plezier dan vroeger en leveren betere zorg, al blijven tijd grotendeels en plaats helemaal bepaald.

Deel dit artikel met anderen
Fietje Vaas - Programmamanager bij het NCSI
Dr. Fietje Vaas is programmamanager bij het NCSI. Zij is bij NCSI gedetacheerd vanuit TNO. Bij NCSI houdt ze zich– behalve met HNW – bezig met ‘Innovatie van onderop’ en ‘Organiseren van innovatie’. Bij TNO is zij programmamanager van het kennisprogramma: Innovatie die werkt.
Meer informatie vindt u op haar linkedin profiel en haar Facebook pagina.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

7 reacties


  Evert Kuiken zegt:

  Ik zie nieuwe hard- en/of software niet als voorwaarde voor HNW. Niet per sé: veel organisaties hebben thuiswerken al mogelijk gemaakt en vaak is met dezelfde middelen HNW ook mogelijk.

  Helemaal eens dat HNW niet in alle organisaties mogelijk is en niet voor alle medewerkers. Daarmee ontstaat wel een scheiding in de organisatie waarbij we moeten oppassen dat dat geen kloof wordt. Wie mag wel, wie niet? Wie geven we het vertrouwen, bij wie houden we de touwtjes strak in handen?

  Ik stel voor om het tijd en plaatsonafhankelijk werken los te koppelen van HNW. In mijn ogen is het geven van vertrouwen de basis van HNW. Tijd en plaatsonafhankelijk werken is een mogelijkheid die ontstaat door HNW. Het is niet HNW zelf.

  Mac Tilma zegt:

  @Evert waarom wordt HNW geassocieerd met vrijheid? Efficienter omgaan met je tijd en dus minder onnodig reizen en werken met anderen via het internet maakt je niet ‘ vrijer’.

  Een heel goed punt dat aangekaart is door Fietje. HNW kan niet overal plaatsvinden. Sterker nog waarom heet dan nog HNW? Werken wordt niet vernieuwd of efficienter gemaakt. Kenniswerken wordt dat wel.

  Eigenlijk is het HNKW. Want zeg nou zelf, dat de bakker via zijn laptop zijn bestellingen kan doen vanuit huis is een vorm van HNW, maar is dat waar het gros van de grote namen het over heeft ?

  Kenniswerkers zijn onze kapita, daar ligt de mogelijkheid om het efficienter aan te poten en daar moeten verandering plaatsvinden om onnodige kostenposten en ontslagen etc. te voorkomen.

  Kees Vogelesang zegt:

  @Fietje Je hebt een verfrissende en pragmatische kijk op zaken. Leuk om je mening te lezen.

  Er wordt hier iets losgemaakt over HNW dat, vooral bij buitenstaanders, een zucht van verlichting zal geven. HNW wordt veelal nogal academisch bekeken. Als een niche onderwerp. Het is nu tijd voor de massa. De massa heeft behoefte aan duidelijkheid. Aan heldere definities (en die kunnen ook evolueren in de tijd). Soms is het beter een stap te zetten, dan ellenlang te blijven discussieren. Fietje doet een goede aanzet.

  Jan zegt:

  Volgens mij is het “oud denken” om zaken zoals nieuwe ideeen, zoektochten en forums te willen kaderen. Juist door alle beperkingen weg te laten en ideeen, issues, klachten, percepties en dromen hun gang te laten gaan, kunnen we optimaal gebruik maken “social media”. Forums zoals dit zullen zich diverse kanten op bewegen en al naar gelang de wensen van betrokkenen doorontwikkelen in wellicht meerdere fascinerende communities met geweldige ideeen en oplossingen. Andere groepen zullen opdrogen en uitsterven om een groot aantal verschillende redenen. Net een levend organisme. Go with flow.

  Marianne Sturman zegt:

  Beste Fietje,

  Dat HNW een ‘containerbegrip’ aan het worden is staat vast. Dat komt onder meer omdat veel bedrijven HNW als nieuwe commerciele kans zien en te pas en te onpas zaken onder die noemer van HNW scharen. Vaststellen wat HNW wel en niet is heeft daarom geen zin. Dijk Bijl heeft wel eens gesuggereerd dat HNW beschermd zou moeten worden door een certificaat of keurmerk. Zelf ben ik van mening dat HNW hoe dan ook maatwerk is, tot op medewerker niveau. Wat voor de één HNW is is dat niet voor de ander. Laten we dan ook niet proberen HNW af te bakenen. En met betrekking tot die plaats- en tijdsgebonden functies, zoals in de zorg en het onderwijs ben ik van mening dat HNW ook daar toegepast kan worden. Zelfroosteren is bijvoorbeeld een uitstekend hulpmiddel om medewerkers meer invloed te geven op in elk geval tijd van werk en valt wat mij betreft daarom zeker binnen de kaders van HNW. Zie mijn blog daarover (ook gepubliceerd op HNWBlog.nl) http://www.hetnieuwewerken.com/?p=305

  een hartelijke groet,

  Marianne Sturman
  Directeur Moneypenny

  Esther zegt:

  Beste Fietje,

  Ik mis in artikelen over Het Nieuwe Werken meestal de visie. En zonder visie is er geen duidelijke richting. Wat maakt dat we ons beperken tot mogelijkheden als ‘tijd- en plaatsonafhankelijk’ werken. Als we als uitgangspunt nemen dat het Het Nieuwe Werken bestaat uit werken vanuit de behoeften van de de mens kunnen we tot hele nieuwe en andere mogelijkheden komen. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid zijn een aantal waarden die passen bij deze visie. Efficientie een aantal keer genoemd is niet per definitie een waarde die belangrijk is, want sluit efficientie per definitie aan bij de behoefte van de mens? Efficientie kan ook ten koste gaan van contact en verbinding met anderen. Een basisbehoefte. Ik sluit aan bij Marianne die aangeeft dat Het Nieuwe Werken maatwerk is. Het zou wel goed zijn om dat vanuit een gezamenlijke visie te doen. Hoe deze visie dan vormkrijgt kan per organisatie en medewerker verschillend zijn.

  Emile Oude Wolbers zegt:

  Ik kan me helemaal vinden in de essentie van #hnw zoals Fietje die schetst: er wordt ‘tijd- en plaatsonafhankelijk’ gewerkt. Even generaliserend merk ik dat er nog erg veel over wordt gepraat en te weinig wordt uitgeprobeerd. Waarom nog steeds ‘met zijn allen in de file op weg naar zogenaamd centraal (Utrecht?) gelegen plekken terwijl Skype zo ontzetten handig is en je met meer mensen tegelijk met of zonder beeld kunt overleggen. Gebruik de middelen die gemaakt zijn om te faciliteren. Laat vervolgens je angst om uit te proberen eens los: het is maar onderzoek en geen definitieve beslissing 🙂 Veel plezier met #hnw