Leren op afstand past goed bij concept Het Nieuwe Werken

Door Paul Van der Aa van - 16 april 2014
Reacties gesloten

Leren in de cloudMet behulp van leren op afstand, bijvoorbeeld met microsoft e-learning, kan goed invulling gegeven worden aan het concept van Het Nieuwe Werken. De cursist werkt immers tijd- en plaatsonafhankelijk en kan rustig thuis een cursus excel 2010 of een andere training ter hand nemen. 

Voordelen van e-learning
De voordelen van e-learning ten opzichte van het volgen van een opleiding op een cursuslocatie zijn duidelijk en onbetwist. Zo hoeft een e-leerling niet te reizen en er is geen live docent nodig. Dat maakt het e-learnen per definitie goedkoper. Bij een praktische training, zoals een cursus excel 2010 voor een medewerker, is dat zonder meer de moeite waard.

Efficiënter
Ook is het leren op afstand efficiënter dan in klassikaal verband. Dit heeft er vooral mee te maken dat de leerling zelf zijn tempo bepaalt en continu in de gelegenheid is de stof te herhalen, terug te halen en te oefenen. E-learning biedt de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe snel en vaak bepaalde stof te leren en te oefenen. Wanneer de cursist de stof nog niet voldoende beheerst kan hij zelf kiezen welke onderdelen nog eens de revue moeten passeren, zonder dat hij de rest van de leerlingen ophoudt en hindert. Andersom kan een snelle leerling door de stof ‘vliegen’. Verveling en daardoor verlies van interesse wordt daardoor voorkomen.

Flexibel
E-learning is flexibel wat ook een voordeel is. Het is dus in het algemeen goed in te passen in het werk- en leefschema van de leerling. Als zich even andere prioriteiten voordoen kan de studie tijdelijk op een laag pitje gezet worden en als er periodes zijn van relatieve rust op het werk zal de leerling langer kunnen studeren. Een ander heel belangrijk voordeel van e-learning in het algemeen en e-learning in de it in het bijzonder is het aspect van tijdigheid; de kennis wordt opgedaan op het moment dat de vraag hiernaar actueel is. Doorgaans kan deze kennis dan ook direct worden toegepast in de praktijk, wat een extra motivatie is om de studie vlot te doorlopen.

Zelfmotivatie
Maar er zijn ook nadelen aan e-learning, als zijn die goed te ondervangen. De student zal zich zelf moeten blijven motiveren. Er is behoorlijk wat zelfdiscipline voor nodig om de cursus of training niet alleen te beginnen maar ook af te maken. Oplossing: Dit probleem is te ondervangen door vanuit ‘het werk’ te zorgen voor begeleiding en belangstelling voor de voortgang. Als meer dan één collega dezelfde training volgt is dit ook stimulerend als er onderling contact is. Een ander mogelijk nadeel is dat e-learning weinig zichtbaar is voor de anderen (collega’s, baas) en dat het claimen van tijd hiervoor soms op onbegrip stuit.

Ook kan gemakkelijk gedacht worden dat de leerling dat er in de eigen tijd wel even bij doet, terwijl voor de meeste trainingen geldt dat hier (werk)tijd voor vrij gemaakt dient te worden. Oplossing: Neem de training serieus of laat hem anders achterwege. De werkgever heeft er belang bij dat de leerling de cursus als serieus onderdeel van zijn werkpakket beschouwt. Aantekening hierbij: Gaat het om een training die maar deels ten goede komt aan het huidige werk van de leerling, dan is het alleszins redelijk om hier ook vrije tijd in te steken en een gedeelte van de kosten zelf te dragen.

De klassieke docent wordt overbodig?
Het beeld van de professor voor een volle collegezaal is langzamerhand steeds zeldzamer geworden, zeker als het gaat om praktische kennisoverdracht. Met behulp van microsoft e-learning kan de leerling ook prima uit de voeten. Maar dit heeft niet te maken met het feit dat face-to-face onderwijs niet meer zinvol is. Webinars bloeien als nooit tevoren en ook in IT-opleidingen is er wel degelijk behoefte aan inspirerende voorgangers. Het domweg oplepelen van kennis, terwijl de student deze passief in zich opneemt (of in slaap valt) is echter niet meer van deze tijd. Groep collega's die samenwerken en leren

De Guardian.com geeft in een artikel van Louise Tickle van deze ontwikkeling een goede analyse. Wil een docent nog (letterlijk) recht van spreken hebben dan zal hij of zij met een boeiende presentatie en een uitdagend verhaal moeten komen. Voor al het andere is e-learning een prima alternatief. Gaat het om een it opleiding, dan kan veel, zo niet alles op het gebied van vaardigheden in een e-learning omgeving gebeuren, al dan niet in groepsverband. Daarnaast blijft wel de magie van de visionaire leermeester nodig. Vanaf het spreekgestoelte kan hij het vlammetje bij de student die een it opleiding doet brandend houden en met een inspirerend en inzichtgevend betoog de discussie breder trekken dan puur het vakinhoudelijke.

Deel dit artikel met anderen
Paul Van der Aa -
Paul is werkzaam als online marketeer bij SEO Consulting Breda. In deze branche denk je dag en nacht in online strategieën en opportunities. Online marketing is een erg dynamische branche waarbij je continue scherp gehouden wordt door de laatste online marketing trends en wijzigingen in algoritmes van zoekmachines zoals Google.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten