The making of … [#hnwboek3] (1)

Door Dik Bijl van Nieuw Werken - 2 juni 2010
Reacties gesloten

Zoals afgelopen maandag al door de redactie van HNWblog werd aangegeven, is dit het begin van een nieuw experiment. In de komende drie maanden wil ik lezers van HNWblog en andere geïnteresseerden betrekken bij het schrijven van mijn nieuwe boek dat – als alles goed loopt – in september zal verschijnen in diverse formaten. Zin om deze avontuurlijke reis met mij mee te maken?

Waar gaat het boek over?

Het boek gaat uiteraard over Het Nieuwe Werken, maar kiest een andere insteek dan mijn beide vorige boeken. Dit boek wil vooral de vraag beantwoorden wat de fundamenten van Het Nieuwe Werken zijn en waarom Het Nieuwe Werken zo’n goed idee is. Het wordt meer beschouwend, meer ‘filosofisch’. Maar het moet wel goed leesbaar en toegankelijk blijven.

Het boek kent vier onderwerpen, misschien uitmondend in vier delen. Het gaat over de mens, over werk (en het onderschatte belang daarvan voor mens en maatschappij), over organisatie (van werk en van mensen daarbij) en over leiderschap (van visionair leiderschap tot zelfsturend vermogen). In de context van de postindustriële samenleving vragen deze onderwerpen om een andere beeldvorming en aanpak; en dat mondt uit in wat we allemaal gemakshalve Het Nieuwe Werken noemen: de mens die ruimte krijgt of neemt om met meer passie en beleving zijn/haar werk vorm te geven en uit te voeren binnen de context van een of meer (open/gesloten) organisaties en daarbinnen soms leiding geeft en soms leiding volgt.  Zoiets dus.  En dat allemaal in een toegankelijk en prettig leesbaar formaat.

Waarom wil ik jou hierbij betrekken?

Omdat het boek meer beschouwend is, is het ook meer persoonlijk en heeft het veel te maken met mijn eigen karakter, hoe ik in de wereld sta en wat mijn levensbeschouwing is. Het wordt daarmee redelijk subjectief. Uiteraard gebruik ik veel bestaande onderzoeken en literatuur en interview ik een flink aantal mensen, maar het blijven toch keuzes en eigen accenten.

Zou het niet aardig zijn om in het boek op de een of andere manier andere perspectieven op te nemen? Hoewel ik sta achter mijn eigen zienswijze, heb ik de wijsheid niet in pacht. Je kunt hetzelfde gebied vanuit een hele andere invalshoek beschouwen. Kijk maar eens naar de verkiezingsprogramma’s. Ik ben ervan overtuigd dat (vrijwel) iedere partij oprecht gelooft in wat zij beweren; en toch staan ze soms lijnrecht tegenover elkaar.

Is er een vorm te bedenken waarin je in een boek meerdere zienswijzen naast elkaar zet en toch een mooi leesbaar verhaal voorgeschoteld krijgt? Dat is wat ik met dit boek wil gaan proberen.

Op welke manier wil ik jou erbij betrekken?

Met mijn vorige boek ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken‘ (affiliate link). heb ik al een start gemaakt om anderen te betrekken. Ik pre-publiceerde de twee delen van het boek voordat ik de definitieve versie maakte en kreeg veel reacties binnen. Sommige waren aanmoedigend en andere reacties waren kritisch. Aan beide typen had ik veel. De aanmoedigende reacties lieten me zien dat ik iets schreef waaraan behoefte was en de kritische reacties hebben me geholpen het boek beter te maken. Het is daardoor een beter boek geworden.

Met dit nieuwe boek wil ik de betrokkenheid een paar niveaus verdiepen en al betrekken nog voordat ik een letter heb geschreven, ja zelfs nog voordat het boek in mijn hoofd is uitgekristalliseerd. Ik zit nog helemaal in de beginfase. Ik weet nog niet precies hoe het boek eruit gaat zien. Ik weet niet eens 100% zeker of het er wel komt.

Dus ik wil jou vanaf nu al de gelegenheid geven mij over het boek te adviseren, te kritiseren, aan te moedigen en af te branden. Ik ga proberen mij daarin maximaal open en kwetsbaar op te stellen. Dus ik ga alles met je delen in het proces van het maken van het boek nog voordat ik maar aan het echte schrijfwerk begin.

Een aantal mensen die echt interesse tonen, veel met mij meedenken en een heel ander beeld van de werkelijkheid hebben dan ikzelf, wil ik de gelegenheid geven om zelf actief bij te dragen aan de inhoud van het boek. Bijvoorbeeld door jouw alternatieve gezichtspunt als hoofdstuk toe te voegen.  Ik stel me zo voor dat elk van de vier onderwerpen een hoofdstuk met een of meer alternatieve gezichtspunten krijgt. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik zelf ook nog niet. Ook daarin mag je adviseren.

Welke uitgaven komen er?

Ik heb vorig jaar het besluit genomen om mijn eigen uitgever te zijn. Dat is in alle opzichten prima bevallen. Het geeft mij absolute vrijheid van handelen (en meer werk uiteraard). Daarom kon ik hetzelfde boekwerk op meerdere manieren publiceren, namelijk als gratis downloadbaar e-boek en als prettig vormgegeven en betaalbaar p-boek (papieren boek).

Met dit nieuwe boekwerk wil ik opnieuw een e-boek en p-boek uitgaven maken. Daarnaast wil ik een versie met en een versie zonder alternatieve gezichtspunten van derden maken. Dus dat worden maximaal vier verschillende soorten uitgaven. Ik sta nu op het standpunt de versie met alternatieve gezichtspunten alleen als e-boek te publiceren. Maar wellicht verandert dat standpunt nog.

Hoe nu verder?

Ik zal vanaf juni tot en met september zo’n 1 tot 2 maal per week bloggen op HNWblog; eigenlijk net zolang totdat het boek er is. Om te laten zien waar ik sta in het proces (denken, structureren, schrijven, schrappen, herschrijven, redigeren, opmaken, publiceren) en hoe ik over bepaalde (sub)onderwerpen denk. Ik schat dat het grofweg als volgt gaat. Juni wordt vooral denken (lange boswandelingen met iphone opnameapparaat), veel lezen, interviewen en structureren (en voetbal kijken). Juli wordt grof schrijven (hopelijk nog steeds voetbal kijken) en augustus fijn schrijven. September wordt redigeren, opmaken en uitgeven. En dan hebben we eind september een nieuw e-boek, met een paar weken later het p-boek.

Zaterdag zal ik wat meer over de inhoud van het boek vertellen. Aarzel niet te reageren; ook als je vragen hebt. Vragen en opmerkingen via twitter mogen ook. Gebruik dan hashtag #hnwboek3.

Deel dit artikel met anderen
Dik Bijl - Spreker, schrijver, onderzoeker, docent, begeleider en adviseur op het gebied van HNW
Dik Bijl behoort tot de pioniers op het gebied van Het Nieuwe Werken. Sinds 2007 schrijft en spreekt hij over dit onderwerp en begeleidt organisaties op hun reis naar HNW. Dik heeft inmiddels drie boeken over dit onderwerp geschreven, onder andere het Engelstalige Journey towards the New Way of Working, waarmee de Nederlandse visie, kennis en ervaring over Het Nieuwe Werken wereldwijd beschikbaar wordt.
Zie zijn website en LinkedIn-profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!