Manager overbodig in Het Nieuwe Werken?

Door Erik van Sandwijk van De Cultuur - 28 augustus 2012
9 Reacties

Manager overbodig bij Het Nieuwe WerkenEen lastig thema binnen het Nieuwe Werken is de rol van de manager. Want hoe geef je leiding aan werknemers als deze niet fysiek in de buurt zijn? Checken of iemand ’s ochtends op tijd op kantoor is en niet te vroeg het pand verlaat, is er niet meer bij. Sturen op louter resultaat vraagt een andere manier van leiding geven. Maar misschien vraagt Het Nieuwe Werken wel een andere manier van bedrijfsvoering. Is de manager zoals we die nu kennen nog wel ‘nodig’ in Het Nieuwe Werken? Ik denk het niet!

Duidelijke leiders en vrijheid

Op den duur zal de rol van de manager verdwijnen, maar daar is tijd voor nodig. De huidige organisatiestructuren zijn voornamelijk functiegericht. Dit betekent dat er een duidelijke hiërarchie bestaat in bedrijven en er sprake is van een heldere functieverdeling. Met de invoer van Het Nieuwe Werken verandert deze cultuur niet; daar zijn generaties voor nodig. Ik vermoed dat 90% van de huidige werknemers zelfs behoefte heeft aan een duidelijke leider die strak aanstuurt op taken en resultaten. De ‘vrijheid’ die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt, zal worden ondervangen in targets en actieplannen. Een cultuur van straffen en belonen, binnen duidelijk gestelde kaders.

Generatie Y

Maar de bedrijfscultuur verandert gestaag, bijna onwaarneembaar. Met de vergrijzing voor de deur zal Generatie Y de bedrijfscultuur steeds meer gaan domineren. Individualistisch, besluitvaardig en ondernemend. Gewend aan een snel veranderende wereld en onafhankelijk van supervisie. Het is onvermijdelijk dat de rol van de manager zoals wij die nu kennen, verdwijnt.

Manager: nu hard nodig, straks passé

Maar wat krijgen we daarvoor terug? De komende jaren zal de bedrijfsstructuur bij veel organisaties veranderen. We gaan naar platte structuren met weinig hiërarchie. Meer verantwoordelijkheid voor de werknemers. Managers worden werknemers, werknemers worden managers. Bedrijven gaan van een functiegerichte structuur naar een rolgerichte structuur.

Maatschappelijke verandering

Platte structurenMensen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en fouten door collega’s van hetzelfde ‘niveau’. 360 graden feedback, ook nu al een veelgehoorde term. Generatie Y is open en direct en zal conflicten minder snel uit de weg gaan. Het Nieuwe Werken is een natuurlijke voortvloeisel uit een maatschappelijke cultuurverandering; het past de nieuwe generatie als een jas.

Manager begeleidt

Maar wat gebeurt er in de tussentijd? Ironisch genoeg is de rol van de manager in deze tijd van cultuurverandering binnen organisaties juist hard nodig. Zolang Het Nieuwe Werken wordt toegepast binnen functiegerichte bedrijfsstructuren, is conservatief leiderschap een houvast voor de werknemer. Targets, actieplannen, straffen en belonen. De manager gaat het nog druk krijgen! Hij of zij zal de werknemers aan de hand moeten pakken om ze te begeleiden bij de cultuuromslag naar Het Nieuwe Werken.

Rolgerichte structuren

Hoe meer Het Nieuwe Werken is geïmplementeerd in het bedrijfsleven, hoe minder functiegerichte bedrijfsstructuren er zullen bestaan. De rol van de manager wordt steeds minder belangrijk, weggevaagd door rolgerichte structuren en zelfsturende generatie Y’ers. Maar voor het zover is, is de manager onmisbaar. De vraag is alleen: voor hoe lang?

Deel dit artikel met anderen
Erik van Sandwijk - Eigenaar De Cultuur
Samen met een kleine groep professionals van trainers, pedagogen, psychologen, IT'ers en investeerders richt Erik van Sandwijk begin 2012 De Cultuur op. De organisatie houdt zich bezig met de mens binnen het bedrijf en heeft de ambitie om het gezicht te zijn voor organisaties op het gebied van ontwikkeltrajecten bij cultuurveranderingen. Met een achtergrond in Bos-en Natuurbeheer vergelijkt Van Sandwijk organisaties graag met de natuur.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

9 reacties


  Leen Blom zegt:

  Erik,

  Zou het niet zo zijn dat die begeleidende rol overblijft? Dus niet meer het sturen op het zakelijke resultaat, maar het bijbrengen en aanleren van die competenties die nodig zijn om op die wijze te kunnen functioneren? Ook de generatie Y heeft rolmodellen nodig, mensen waaraan ze zich kunnen optrekken.

   Erik van Sandwijk zegt:

   Daar ben ik het zeker mee eens Leen. Ik zeg er dan wel bij dat we weliswaar de manager misschien niet meer nodig hebben, maar dat het managen (van werkzaamheden) wel aanwezig blijft maar veel meer verschuift naar de professional. De rol van ‘Teamspeler’ en ‘Helper’ nemen deze ‘begeleidende rol’ voor een deel over. Hierbij verwijs ik naar de rollen van Quinn. Dat houdt ook in dat ‘leermeesters’ altijd nodig zullen zijn voor de jongere generaties. Ik ben wel van mening dat er voor het onderwijs een verantwoordelijke en sturende taak is weggelegd om op de juiste wijze de juiste competenties te ontwikkelen bij de toekomstig werkende mens.

  Niek Tielkes zegt:

  Leuk, interessant en pakkend artikel. Ik zie het gebeuren. Managers zullen meer dienende leiders worden. Bepaalde beslissingen zullen genomen blijven worden en richtingen moeten bepaald blijven worden. De “leider” houdt zich daar mee bezig. Ik verwacht ook een veranderende rol. De managers faciliteert de mensen in het uitvoeren van hun werk. Ondersteunt bij de ontwikkeling van mensen en de samenstelling van teams… 

   Erik van Sandwijk zegt:

   Bedankt voor je reactie Niek!

  JOhan zegt:

  Erik,

  Mooie analyse en toekomstvoorspelling…..

  Op het punt van het begeleiden van de cultuuromslag door de huidige manager wil ik toch een opmerking toevoegen:  Ik denk niet dat de huidige conservatieve functiegerichte manager in staat is om een cultuurverandering te begeleiden omdat zijn eigen proces van loslaten daarvan heftiger is. De generatie Y zal hem begeleiden ongemerkt, of hij stroomt uit naar medewerker of dan inmiddels pensioen.

  groet,
  JOhan Berends
  Metamorfase & idaY4You

   Jurjen zegt:

    Dat zou kunnen leiden tot een mooie wisselwerking, Johan.

   Erik van Sandwijk zegt:

   Dank je wel Johan en je geeft een interessante aanvulling!

  Jurjen zegt:

  En uiteindelijk kom je dan terecht bij de menselijke principes omdat deze, in tegenstelling tot regels, rollen en functies, nooit veranderen. Ik spreek dan ook de hoop uit dat het er komende tijd wat menselijker aan toe gaat binnen het bedrijfsleven met meer begrip voor ieders situatie (amen…).

  Grace Inklaar zegt:

  Wat volgens mij zal – en mag -verdwijnen, zijn mensen die de rol van manager niet ambiëren, maar wel hebben aanvaard omdat het goed voelt om ‘in control’ te zijn of omdat het goed klinkt bij de barbeque. Die op taakniveau sturen en controleren in plaats van op doelstellingen te managen en mensen te coachen en naar beneden sturen om naar boven te komen. Deze mensen zullen verdwijnen en plaats maken voor de manager zoals die rol volgens mij altijd al is bedoeld.

  Een manager heeft de rol om de doelstellingen van het bedrijf helder te vertalen naar het team en naar een individuele bijdrage van de teamleden enerzijds, en het vertalen van de mogelijkheden en onmogelijkheden richting directie anderzijds. Daarmee zorgt de manager voor de balans tussen resultaat die aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen en de mate waarin dit haalbaar/uitdagend is voor mensen die het moeten doen. 
  Daar zijn een paar hele goede van die dit leuk vinden en met grote passie uitvoeren. Gedreven maar niet bang voor ‘de baas’ en nee durven zeggen als het team het niet trekt en coach voor het team maar niet bang voor de teamleden als het nodig is om een stap extra te zetten of het roer om te gooien. Volgens mij gaan deze managers ook in de toekomst hard nodig zijn. 

 • Trackbacks

 • Trackback van 42bis »Toen, nu en de toekomst: hoe houdbaar is de manager? » Door: Pauline Siebers »
  dinsdag, 26 februari, 2013

  […] Toen, nu en de toekomst: hoe houdbaar is de manager? in Business 1 Views Geen reacties en 0 tweets 26 February, 2013 By: Pauline Siebers Pauline schreef 9 artikelen voor 42Bis Over de auteur Pauline Siebers Als freelancer gefocust op online monitoring en content management. Als blogger gefocust op de kruising tussen de ontwik… Het zijn spannende tijden voor het management. Nog maar 1 opa/oma geleden waren de principes van Frederick Taylor voor hipsters. Inmiddels is de term ‘Het Nieuwe Werken’ alweer oud en wordt er getwijfeld aan het toekomstige nut van managers. […]

 • Trackback van 42bis »Deze week op 42bis
  zondag, 3 maart, 2013

  […] hipsters. Inmiddels is de term ‘Het Nieuwe Werken’ alweer oud en wordt er getwijfeld aan het toekomstige nut van managers. Lees […]