Millennials: de generatie van mobiel samenwerken

Door Frank Timmermans van Plantronics - 1 september 2017
Reacties gesloten

Tegen 2025 ligt het percentage millennials dat deel uitmaakt van de werkbevolking naar verwachting op 75 procent. Deze generatie bestaat grofweg uit volwassenen die tussen 1981 en 2000 geboren zijn en bekendstaan om hun ambitieuze en idealistische leefwijze en wereldse kijk op het leven. Als de eerste generatie digital natives lijken ze ook technisch vaardig oftewel tech-savvy te zijn.

Onlangs analyseerde Plantronics de werkstijlen van deze generatie als onderdeel van een nieuw onderzoek onder ruim 4000 kenniswerkers. Uit de studie kwamen enkele patronen naar voren over de manier waarop millennials werken en communiceren:

  • Ze gebruiken in toenemende mate communicatiemethoden zoals videogesprekken, instant messaging en sms.
  • Millennials lijken vaste telefoons te mijden voor telefoongesprekken en kiezen voor smartphones of hun pc.
  • Tijdens het reizen voeren ze meer werkgerelateerde taken uit dan collega’s van een andere generatie.
  • Bijna 40 procent van de millennials werkt op kantoor en meer dan 60 procent heeft een flexibele werkstijl.

millennials

Deze trends weerspiegelen slechts één generatie maar vormen wel een indicatie voor toekomstige patronen in het algemeen. In feite hebben millennials uit de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland meer gemeen met werknemers van verschillende leeftijdsklassen in groeimarkten zoals Brazilië, China, India en Mexico dan met oudere collega’s in hun eigen land. Dit blijft waarschijnlijk hetzelfde zodra leden van Gen Z, die nu tussen de vijf en zeventien jaar oud zijn, de arbeidsmarkt betreden.

Meerdere generaties

Inzichten zoals deze helpen bedrijven bij het vormgeven van hun huidige en toekomstige IT-strategieën. Maar het is wel belangrijk niet te veel te focussen op een enkele generatie of ervan uit te gaan dat deze eigenschappen alleen voor deze demografische groep gelden. Tenslotte zijn er afgezien van de millennials momenteel nog twee generaties die de beroepsbevolking vormen. Ook is het van belang vast te stellen dat millennials voorkomen in elk van de zeven belangrijkste werkstijlen die in het Plantronics-onderzoek worden onderscheiden. Wel komen ze in hogere aantallen voor in werkstijlen die flexibeler zijn. Een strategie die mobiel samenwerken stimuleert, past dan ook van nature bij millennials.

cijfers

Het is duidelijk dat we een verandering ervaren in onze manier van (samen)werken. Maar zoals uit de gegevens blijkt, is een one-size-fits-all-aanpak voor IT niet langer een optie. Huidige werknemers hebben verschillende behoeften afhankelijk van hun functie, taken en voorkeuren. Hoewel de leeftijd van een persoon van invloed is op deze voorkeuren, is het lang niet de enige belangrijke factor. Behoeften worden evenzeer gevormd door de plek waar iemand werkt, denk aan een kantoor, onderweg, in een hotel lobby of op een vliegveld.

Tech savviness

Tech savviness kan gezien worden als een eigenschap van millennials, maar het is niet alleen deze generatie die productiever wil zijn, flexibeler wil werken en op haar manier wil communiceren. Ongeacht of ze in 1985 of 1955 geboren zijn, moeten de huidige werknemers over middelen beschikken waarmee ze altijd en overal productief kunnen werken. Dit vraagt inzicht in hoe een mobielere arbeidsbevolking het beste ondersteund kan worden om succes te realiseren.

Meer informatie over flexibele werkstijlen en hoe je een succesvolle mobiele samenwerkingsstrategie kunt opstellen, vind je op website plantronics.com/mobility.

Deel dit artikel met anderen
Frank Timmermans - Countrymanager Benelux & Nordics
Frank Timmermans werkt sinds 2011 bij Plantronics, de wereldwijde marktleider in audiocommunicatie, en hij houdt toezicht op alle sales- en marketingactiviteiten in de Benelux- en Nordics-regio. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de lokale strategie, evenals de uitvoer daarvan en het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Timmermans behaalde zijn bacherlor Internationale Marketing Management aan de Hogeschool INHOLLAND in Den Haag. Aan de Western Carolina University in Ahseville, North Carolina, behaalde hij een MBA. In 2014 werd hij bij Plantronics uitgeroepen tot ‘Manager van het Jaar’.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten