We moeten af van Het Nieuwe Werken!

Door Marius Maljers van Boer & Croon - 22 augustus 2011
5 Reacties

De evolutie naar Het Nieuwe Werken‘Nieuw’ is het al lang niet meer en de term leidt af van een belangrijker vraagstuk: hoe houd je als organisatie deze door sociale en technologische innovaties steeds sneller veranderende wereld bij? Veel organisaties hebben stappen gezet in de richting van Het Nieuwe Werken, maar dat alleen is niet voldoende. Slechts een handvol heeft wezenlijke vooruitgang geboekt in de essentiële stap om up to speed te blijven: het vergroten van innovatiekracht en flexibiliteit.

Dit komt niet zozeer door ‘het oude werken’ als door ‘het oude denken’. Terwijl het industriële tijdperk al enige tijd achter ons ligt, zitten we nog steeds vastgeroest in de denkwijze: efficiency en de optimalisatie van bestaande processen is de belangrijkste focus binnen organisaties. Dat gaat zo ver dat Het Nieuwe Werken in veel organisaties niets anders is dan een nieuwe efficiency- en productiviteitsmaatregel: nieuwe technologie wordt gebruikt om het productieproces nog efficiënter in te richten en tijd- en plaatsonafhankelijk werken om werknemers nog productiever te laten zijn.

Een adaptieve, lerende organisatie

Oké, natuurlijk is efficiency belangrijk, en productiviteit is dat natuurlijk ook. Maar wat heb je eraan als je processen superefficiënt zijn ingericht en je hebt geen klanten meer? Waar het echt om gaat is dat je als organisatie, in een razendsnel veranderende wereld, je klanten kunt blijven bedienen met producten die toegevoegde waarde hebben.

Dat vergt een andere organisatie die geschikt is voor de 21ste eeuw (zie ook Leading Change van John Kotter). Een adaptieve, lerende organisatie die gericht is op een hoge mate van creativiteit en innovatie in plaats van het maximaliseren van de productiviteit en efficiency, die haar verkoop- en servicekanalen afstemt op de klant in plaats van het product, die medewerkers inspireert om klanten steeds beter te bedienen in plaats van te sturen op vastomlijnde taken.

Deze fundamentele verandering van organisaties gaat veel verder dan wat vaak wordt verstaan onder Het Nieuwe Werken. Sterker nog: Het Nieuwe Werken is niet meer dan een logisch gevolg van een dergelijke transitie.

Tijd voor de evolutie!

Wat heeft een organisatie nodig om die stappen te zetten naar een adaptieve organisatie? Allereerst leiderschap en durf. Begin met vragen: worden klanten beter van onze dienstverlening of zijn ze elders beter af? Hoe is dat over een paar jaar? Laat de aansturing nog wel ruimte voor creativiteit en eigen verantwoordelijkheid? Mag je fouten maken? Is de mate van hiërarchie en structuur nog wel functioneel? Waar zijn je KPI’s op gebaseerd en zijn ze nog wel van deze tijd?

Maar voor alles is van belang: begin nu het nog (relatief) goed gaat, want over een paar jaar ben je te laat. Deze verandering ga je niet met de zoveelste reorganisatie ‘doorvoeren’. Geduld en doorzettingsvermogen zijn dus onontbeerlijk. Hiervoor is evolutie nodig, geen revolutie. Een nieuwe kijk op werken die vorm krijgt terwijl je de noodzakelijke stappen aan het zetten bent.

Deel dit artikel met anderen
Marius Maljers -
Marius Maljers is consultant bij Boer & Croon op het gebied van Leiderschap en Organisatieontwikkeling. Hij begeleidt organisaties richting een nieuwe en vooral toekomstbestendige manier van werken.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

5 reacties


  Ad Gerrits zegt:

  Geduld en doorzettingsvermogen zijn inderdaad onontbeerlijk. Een vraag blijft of je het “evolutie” of “revolutie” moet noemen. Ik denk dat er genoeg organisaties zijn waarbij er zodanig gebroken moet worden met de oude vertrouwde cultuur en werkwijze dat die begin-r best wel op zijn plaats is.

   Marius Maljers zegt:

   Ben ik met je eens, Ad. In veel organisaties zal eerst een revolutie plaats moeten vinden.  Daarvoor heb je durf nodig. HNW wordt vaak ingezet als revolutie. Maar daarna begint eigenlijk pas de echte transitie naar een adaptieve organisatie. Met die ‘evolutie’ moet je net zo actief aan de slag gaan.

  Kitty Arends zegt:

  We moeten af van de term het nieuwe werken, we moeten de term het oude werken invoeren. Het oude werken: weet je nog wel: van 8 tot 5 en die prikklok. Die wát?

   Marius Maljers zegt:

   Ik kan je vertellen dat er organisaties zijn (niet veel overigens ;-)) die in het kader van Het Nieuwe Werken het prikkloksysteem hebben gedigitaliseerd.

  Tom Schmeddes zegt:

  In aanvulling op de adaptieve en lerende organisatie zou ik graag de ‘lerende en levende organisatie’ van J.W. Ganzevoort onder de aandacht van de lezers willen brengen. Ook hij neemt afstand van een een alleen op structuur gebaseerde organisatievorm. Hij plaatst de organisatie als een zich ontwikkelend en aanpassend organisme (de organisatie als menselijk leven) binnen haar omgeving waarin thema’s als MVO, Sociale Innovatie (Sociaaleconomische Innovatie, red.) en bijvoorbeeld HNW toepasbaar zijn. En met betrekking tot het ‘oude’ en ‘nieuwe’ werken past misschien ook het gedachtengoed van H. Jungeburt, die vooral de nieuwe economie en bijbehorende arbeidsverhoudingen en -relaties benadrukt. En misschien wordt het vastgeroeste organisatiedenken in structuren uit de oude economie ook wel in stand gehouden vanwege de dominante positie van Finance en het financieel denken binnen de strategie en besluitvorming van organisaties (met dank aan René ten Bos, ‘arbeidsfilosoof’.)

 • Trackbacks

 • Trackback van KO-creatie.nl - Live the Journey | KO-creatie ®
  maandag, 22 augustus, 2011

  […] We moeten af van Het Nieuwe Werken! – Het Nieuwe Werken Blog – Verruimt uw inzicht in Het Nieuwe…. Scridb filter Share ?!   […]