Naar een mensgerichte werkplek

Door Ellen Van der Veen van VFM - 28 april 2017
Reacties gesloten

In de huisvestingswereld zijn we al jarenlang aan het zoeken naar de best passende werkplek en de meest effectieve werkomgeving. We richten ons op analyses van werksoorten en aantal fte’s. Daarmee bepalen we welke type werkomgeving met welke soort werkplekken in welke aantallen, het beste passen bij een organisatie.

Wat we niet zozeer zien in onze huisvestingsmodellen, is een methode om juist een werkomgeving te realiseren waar de mens maximaal tot zijn recht komt en zich kan ontwikkelen, liefst op een dusdanige manier dat de productiviteit van de organisatie stijgt.

Hoe komt de kenniswerker maximaal tot zijn recht?

De verschillende soorten behoeften van een mens worden in weergegeven in de behoeftenhiërarchie van Maslow: Volgens literatuur moet een gebouw:

  • Omstandigheden creëren waarin individuen en groepen het maximale uit zich zelf kunnen halen
  • Duidelijk maken waar het bedrijf voor staat aan stakeholders en klanten

De US Green Building voegt daaraan toe: “It is the moral responsibility of the built environment industry to deliver a built environment that is conducive to its occupants and promotes their health and well-being rather than providing buildings merely fit for survival.”

Derde werkplekWat is een mensgerichte werkplek?

In het kader van haar afstudeerscriptie HBO FM deed mijn collega Chantal Pieterse onderzoek naar de factoren van huisvesting en inrichting die invloed hebben op de gezondheid, het welzijn en het comfort van kantoorbewoners. Zij concludeert dat er de laatste jaren veel aandacht is voor het milieu. Bij zowel het ontwerp als in de realisatie en het onderhoud van gebouwen krijgt circulariteit, BREEAM, MVO steeds vaker een prominente plek.
Gebouwen als The Edge aan de Zuidas en het pand van Alliander in Duiven zijn daarvan een voorbeeld.
Maar volgens Chantal gaat deze aandacht verschuiven en komt de focus meer te liggen op het welzijn van de bewoners (naast de aandacht voor het milieu).
Ook volgens het meest recente FM Marktonderzoek van FMN en Twynstra Gudde is er een wijziging van focus zichtbaar. In 2020 staat de mensgerichte werkplek in de top 4 van trends, aldus het onderzoek.

Environmental comfort bestaat uit drie lagen: fysiek, functioneel en psychologisch.

Huisvesting die rekening houdt met psychologische aspecten, integreert in ontwerp en inrichting drie aspecten, te weten: territorialiteit, privacy en zelfregelmogelijkheid. Denk hier bijvoorbeeld aan inrichting of aankleding van een ruimte waar een team zich mee mag bemoeien of het zelf kunnen bepalen van de temperatuur of lichtsterkte op de werkplek.

Werkplek buiten de deurVan de aanwezigheid van voldoende daglicht, gezonde lucht en planten in een werkomgeving is de positieve werking bekend.
Hoe we echter moeten inspelen op de volgende lagen van de behoeftenhiërarchie van Maslow (zekerheid, veiligheid en sociale acceptatie) is minder bekend terrein.

De ontwikkelingen op bovengenoemde thema’s gaan snel. Een gebouw dat aan alle behoeften van de kenniswerker voldoet, bestaat nog niet en kent hoogstwaarschijnlijk een variëteit aan ruimtes en inrichting waar de verschillende activiteiten (geconcentreerd werken, overleggen, computerwerk etc.) worden ondersteund. Het gaat om huisvesting met een mix aan publieke en privé-ruimtes, huisvesting die inspireert en stimuleert.

Ons werkveld staat voor een mooie uitdaging!

Deze blog is eerder gepubliceerd op Facto.nl. 

Deel dit artikel met anderen
Ellen Van der Veen - Managing Consultant
Ellen van der Veen is Managing Consultant bij VFM.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten