NCSI ‘Kennistafel Het Nieuwe Werken’ maakt vliegende start

Door Fietje Vaas van NCSI - 20 juli 2010
2 Reacties

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) wil bijdragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere benutting van talenten binnen organisaties en meer werkplezier. Het Nieuwe Werken (HNW) kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het belooft ten goede te komen aan de productiviteit en de balans tussen werk en privé. Maar wat betekent dit in de praktijk voor de prestaties, de synergie en de innovatiekracht van een organisatie? Of voor de teambuilding, de interne kennisoverdracht en de arbovraagstukken? Het NCSI wil samen met bedrijven en kennisinstellingen antwoorden geven op specifieke vragen van kleine en grote organisaties over de management-, organisatie- en arbeidskant van HNW. Daarvoor richt zij een ‘kennistafel’ in. Op de startbijeenkomst van de kennistafel-HNW afgelopen juni waren circa 20 mensen aanwezig. Het waren vertegenwoordigers van bedrijven, sociale partners en wetenschappers.

Met Karl Riesenbosch van TNT, Eric van Heck van de Erasmus Universiteit en Sandra Hendriks van CNV dienstenbond werden plenair interviews gehouden over hun ervaringen met HNW. Hieruit bleek dat de aanleiding om met HNW te starten sterk kan verschillen; van beweegredenen uit de hoek van milieu- en kostenbesparingen tot het streven naar een betere balans tussen werk en privé voor medewerkers. Eenmaal van start, spelen veelal dezelfde vraagstukken en kan uitwisseling van kennis waardevol zijn.

Om te inventariseren wat de wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van de NCSI kennistafel en wat de deelnemers aan inzichten en leerpunten in te brengen hebben, zijn ‘Talent Toolkit’ kaarten ingevuld en is er gediscussieerd aan café-tafels (‘World Café). Een korte analyse van de interviews en de ingevulde kaarten leert dat er veel behoefte is aan het delen van kennis en ervaring over bijvoorbeeld: 1) de relatie tussen HNW en bedrijfsprestaties, 2) effectieve implementatiestrategieën, 3) bevorderende en belemmerende wet- en regelgeving en cao’s 4) HNW en bottom-up benaderingen, 5) HNW voor niet-kenniswerkers en 6) de next-generation HNW. 

In september organiseert het NCSI een vervolgbijeenkomst waarop we het thema ‘succesvolle implementatie van HNW’ gaan bespreken. Uit de kring van deelnemers aan de kennistafel worden sprekers gevraagd hun visie en ervaringen te delen. Ook deze bijeenkomst belooft dus een interessante oogst te gaan opleveren. Ik kijk er in ieder geval al naar uit.

Tot slot nog een oproep:
Het NCSI zoekt een student-scriptieschrijver die de komende maanden wil inventariseren wat er over implementatiestrategieën van HNW bekend is. Mocht u zelf interesse hebben, of iemand hiervoor weten … dan hoor ik dat uiteraard graag.

Deel dit artikel met anderen
Fietje Vaas - Programmamanager bij het NCSI
Dr. Fietje Vaas is programmamanager bij het NCSI. Zij is bij NCSI gedetacheerd vanuit TNO. Bij NCSI houdt ze zich– behalve met HNW – bezig met ‘Innovatie van onderop’ en ‘Organiseren van innovatie’. Bij TNO is zij programmamanager van het kennisprogramma: Innovatie die werkt.
Meer informatie vindt u op haar linkedin profiel en haar Facebook pagina.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

2 reacties


    Bas van de Haterd zegt:

    Een event verslag vind ik persoonlijk vooral interessant als er ook informatie gedeeld wordt over het event, inhoudelijk dan. Leuk dat je er plenair interviews zijn gehouden over hun ervaringen met HNW, maar zijn die dan ook als podcast beschikbaar (centrum voor innovatie zou dat toch wel hebben opgenomen neem ik aan?) Of kan je de belangrijkste take-aways in een artikel zetten?

    Sanneke Kats zegt:

    Ik kan op de site van NCSI niets terugvinden over deze vervolgbijeenkomst. Wanneer is deze informatie beschikbaar?