Pensioenopbouw in 2019

Door Danny Bijl van DB Online Marketing - 8 augustus 2019
Reacties gesloten

Een aantal weken geleden is er eindelijk, na bijna een decennium overleggen, een nieuw pensioenakkoord vastgesteld. Dit heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers in loondienst, maar ook voor ondernemers en ZZP’ers. Veel punten uit het pensioenakkoord moeten nog in concrete plannen uitgewerkt gaan worden. In 2019 veranderen er daarom nog niet direct zaken rond de pensioenopbouw. Maar welke mogelijkheden zijn er voor ondernemers en ZZP’ers qua pensioenopbouw in 2019, en hoe zal dat (mogelijk) in de toekomst veranderen door het pensioenakkoord?

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

Net zoals mensen in loondienst, hebben ZZP’ers en ondernemers na de pensioengerechtigde leeftijd recht op AOW. Voor ondernemers en ZZP’ers is de hoogte van de AOW minder belangrijk dan de ingangsdatum. De AOW is voor veel ondernemers namelijk een minder belangrijke inkomstenbron tijdens hun pensioen. Een groter aandeel van de inkomsten zal komen uit het zelf gespaarde aanvullende pensioen. Wat meer van belang is voor ondernemers en ZZP’ers, is de afgesproken stijging van de pensioensleeftijd. Deze wordt de komende twee jaar bevroren, en zal de jaren daarna minder snel stijgen dan eerder was afgesproken. Vooral voor mensen met zware fysieke beroepen (zoals in de bouw) is de gewijzigde AOW-leeftijd goed nieuws.

Zelf voor een aanvullend pensioen sparen

Zoals al genoemd bestaat een groot aandeel van de inkomsten van ondernemers en ZZP’ers tijdens hun pensioen uit het zelf gespaarde aanvullende pensioen. Dit is mogelijk door middel van lijfrente, of door er zelf voor te sparen. Zelf sparen heeft het voordeel dat je zelf kunt bepalen hoeveel en hoe snel je spaart (vooral handig als iemand zijn onderneming verkoopt en dat geld voor het pensioen opzij wil zetten), en zelf de uitkering van het spaargeld bepaalt. Dit in tegenstelling tot lijfrente, waarbij je gebonden bent aan allerlei wet- en regelgeving en regels van de betreffende financiële instelling. De spaarrente is momenteel alleen erg laag. Daardoor volstaat het niet om het opgebouwde vermogen op een spaarrekening te zetten. Door inflatie en vermogensbelasting vermindert het ieder jaar aan waarde.

Wil je de grootste kans op een goed rendement, en vrijheid bij het sparen? Dan kun je het beste  opgebouwd vermogen beleggen. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt zelf gaan beleggen, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat het waarschijnlijk veel tijd gaat kosten. Daarnaast ben je waarschijnlijk geen beleggingsspecialist, waardoor je een groter risico loopt. Een andere optie is het vermogen onder te brengen bij een vermogensbeheerder. De beste vermogensbeheerder in jouw situatie kiezen is slechts een eenmalige tijdsinvestering. Het is raadzaam vermogensbeheerders te vergelijken op basis van de directe en indirecte kosten, en de behaalde rendementen de afgelopen jaren. Omdat een vermogensbeheerder wel goed bij je moet passen, is het ook belangrijk een beleggingsdoel vast te stellen, en op papier te zetten welke wensen en eisen je stelt.

Pensioen opbouwen 2019

In de toekomst pensioenopbouw bij een pensioenfonds?

Je vermogen laten beleggen lijkt in 2019 de beste optie om te sparen voor je pensioen. Maar de pensioenopbouw zou in de toekomst voor jou als ZZP’er of ondernemer wel kunnen gaan veranderen. Volgens het pensioenakkoord zou het voor deze groep werkenden namelijk gemakkelijker moeten worden zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds. Maar zitten zij hier wel op te wachten? Dit betekent minder flexibiliteit door vaste afdrachten. En dat terwijl de inkomsten van ondernemers en ZZP’ers niet altijd gelijk zijn. Ook is het nog maar de vraag of er mogelijkheid is vermogen na verkoop van een onderneming in te leggen. En heb je nog wel vrijheid om eerder over het gespaarde pensioen te beschikken als je eerder wil stoppen met werken?

Conclusie: pensioenopbouw in 2019

In 2019 zal er ook na het vaststellen van het pensioenakkoord nog niet zoveel wijzigen in de pensioenopbouw van ondernemers en ZZP’ers. Je draagt een gedeelte van je inkomsten via belasting af voor AOW. Verder biedt het laten beleggen van vermogen door een vermogensbeheerder de meeste vrijheid en kans op rendement. Zodra er meer concrete plannen zijn om ondernemers en ZZP’ers ook de mogelijkheid te bieden vrijwillig bij een pensioenfonds te gaan sparen, zal er gekeken moeten worden naar de geboden mogelijkheden en praktische toepasbaarheid.

Deel dit artikel met anderen
Danny Bijl - Online Marketeer
Danny Bijl is werkzaam als freelance online marketeer waarbij de focus ligt op SEO en content trajecten. Hij is er heilig van overtuigd dat het creëren van goede content een must is voor ieder bedrijf die iets met online wil doen. Naast de online marketing werkzaamheden voor zijn klanten is Danny ook een enthousiaste blogger.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten