Best practice: Het Nieuwe Werken = duurzaam werken

Door Michael Bachnoe van KPN - 30 juli 2013
Reacties gesloten

KPN en een groene wereld dankzij Het Nieuwe WerkenDe arbeidsmarkt is in beweging. Medewerkers willen steeds meer werken op plaatsen en tijden die aansluiten op hun privéleven. Daarnaast vragen het milieu en de economie om duurzame oplossingen. Door de klimaatverandering is het noodzakelijk dat we anders gaan denken over mobiliteit en het economisch klimaat vereist dat we de kosten terugdringen.

Het Nieuwe Werken: een praktijkvoorbeeld

Wat is de relatie tussen Het Nieuwe Werken en duurzaamheid? Door de veranderingen in de markt zijn we in 2008 gestart met Het Nieuwe Werken. We gingen destijds vier uitdagingen aan, waar we nog altijd aan werken:

1. Klimaatneutraal

Wij gaan verantwoord om met energie. Wij geloven dat groene ICT het verschil maakt. Onze branche is immers een grote stroomverbruiker. Onze organisatie verbruikt bijna 1 procent van alle stroom in Nederland. Tegelijkertijd zorgen we voor aanzienlijke energiebesparing met onze producten en diensten, zoals telewerken en videoconferencing. We realiseren energiebesparing bij onze klanten en hebben zelf ook een ambitieus energie- en klimaatprogramma.

Sinds 2011 gebruiken we alleen nog maar groene stroom en ons doel is voor 2020 klimaatneutraal te opereren. Verder zorgen we voor zo veel mogelijk energiebesparingen in ons netwerk, kantoren en datacentra. Onze klanten stellen we in staat hetzelfde te doen. Zo geven we hen tips over energiebesparing met onze producten en diensten en kunnen zij hun oude mobieltjes inleveren.

2. Diversiteit

We willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving, zodat we signalen en ontwikkelingen van de maatschappij beter kunnen opvangen en vertalen naar onze organisatie. Daarnaast willen we iedereen met dezelfde kwaliteiten gelijke kansen bieden.

3. Medewerkersbetrokkenheid

We zien het als onze verantwoordelijkheid om een optimaal werkklimaat te scheppen. De wereld verandert, net als ons personeel. Steeds meer medewerkers werken op plaatsen en tijden die aansluiten bij hun privéleven. Wij ervaren een groeiende behoefte onder ons personeel aan een omgeving waar werk niet meer een plaats is waar je naartoe gaat, maar iets wat je doet.

Het Nieuwe Werken en het groene werken4. Kostenbesparing

Doordat we opereren in een concurrerende markt, is een rigoureuze en verantwoordelijke benadering van kosten en productiviteit een cruciaal onderdeel van onze strategie. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Het Nieuwe Werken onze duurzaamheidsuitdagingen kunnen aangaan. Vanuit een zakelijk standpunt is het echter essentieel dat elke geïmplementeerde maatregel ook meteen een kostenbesparing met zich meebrengt. Arbeid is een belangrijke kostenpost, we zoeken dan ook naar oplossingen om onze medewerkers productiever te maken. Daarnaast valt er een aanmerkelijk voordeel te behalen uit vermindering van kantoorruimte en bijbehorende kosten.

Succesvol

Inmiddels kunnen we stellen dat Het Nieuwe Werken bij KPN haar vruchten afwerpt. In Nederland werken momenteel 11.500 (van de 20.000) medewerkers volgens Het Nieuwe Werken. Het aantal afgelegde kilometers en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot zijn drastisch verminderd (een vermindering van 135 kiloton CO2). Ook de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers zijn verbeterd. 49 Procent van hen geeft zelfs aan meer plezier te hebben in het werk. Werkende ouders profiteren van de grotere flexibiliteit en er zijn aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd, waaronder 25 procent op de kantoorruimten.

Daarnaast wordt ook onze leasevloot steeds groener. Medewerkers die kiezen voor een A-label krijgen een bonus, terwijl een C-label een malus betekent. Leaserijders krijgen bovendien een NS Business Card, zodat ze vaker de trein nemen. Dankzij deze maatregelen en de invoering van ons beleid, ‘Het nieuwe werken en leven’ is ons woon-werkverkeer al aardig gedaald.

Wij zijn trots op de behaalde resultaten en delen die graag, zodat onze ervaringen en aanpak van duurzaamheidsuitdagingen met behulp van Het Nieuwe werken ook aan anderen ten goede kunnen komen. Hoe draagt Het Nieuwe Werken in uw organisatie bij aan duurzaamheid? We zijn benieuwd naar uw resultaten en uitdagingen!  

Deel dit artikel met anderen
Michael Bachnoe - Marketing communicatie adviseur
Michael Bachnoe is marketing communicatie adviseur bij KPN Event & Conferencing. Hij is betrokken bij introducties van nieuwe diensten en faciliteiten die betrekking hebben op communiceren op afstand, zoals strategieontwikkeling, communicatie (intern en extern), DM en operationele implementatie. Daarnaast houdt Bachnoe zich bezig met online marketing in de breedste zin van het woord.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!
De reacties zijn gesloten