Resultaatgericht Organiseren, kapstok voor Het Nieuwe Werken (3)

Door Dik Bijl van Nieuw Werken - 18 juli 2012
3 Reacties

Resultaatgericht organiserenHet boek Resultaatgericht Organiseren is in aantocht en beschrijft Resultaatgericht Organiseren (RGO) als een aanvulling op Het Nieuwe Werken. Tegelijk met deze derde blog over RGO is voor lezers van HNWblog een voorpublicatie beschikbaar gekomen die ongeveer de helft van het boek beslaat. Mooi leesvoer voor het zomerreces. Deze blog vertelt wat je in die voorpublicatie kunt verwachten.

Een analyse van HNW

Het boek start met het geven van een historisch overzicht van de ontwikkeling van HNW vanaf de bakermat Interpolis uit 1996 tot en met het maatschappelijk fenomeen dat HNW vandaag de dag is. Behalve een overzicht wordt er ook een analyse van HNW gegeven.

Ik ben zelf bang dat HNW aan het verworden is tot iets dat niet meer oplevert dan een goedkoper (en rumoeriger!) kantoor met thuiswerken, IT-gadgets en zogenaamd ‘slim reizen’. In mijn optiek is dat een enorme verschraling van de oorspronkelijke HNW-filosofie.

Er valt zoveel meer te halen uit HNW, maar klaarblijkelijk fixeert men zich op deze betrekkelijk simpele oplossingen. En die kunnen leiden tot averechtse effecten: minder plezier in het werk, minder productiviteit voor de organisatie en meer stress, verzuim en verloop. Daarom is er een reddingsplan nodig voor HNW. En dat reddingsplan heet Resultaatgericht Organiseren.

Resultaatgericht Organiseren

In de vorige blog dit onderwerp introduceerde ik het Resultaatgericht Organiseren (RGO) en gaf daarbij de volgende omschrijving: “RGO is een kapstok voor HNW door te laten zien waar het bij organisaties primair om gaat, namelijk het duurzaam behalen van optimale resultaten die in overeenstemming zijn met de visie, missie en ambitie van die organisatie, waaruit valt af te leiden wat de verwachte meetbare resultaatdoelstellingen en ontwikkelingsdoelstellingen zijn op organisatieniveau, afdelingsniveau en medewerkerniveau.”

RGO Kapstok voor HNW

RGO-HNW Architectuur

In het architectuurplaatje positioneer ik RGO bovenop HNW waarmee visueel wordt weergegeven dat Het Nieuwe Werken een middel is en geen doel op zich. Want om die optimale resultaten te kunnen behalen (het doel) heb je mensen nodig die gefaciliteerd en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen (het middel). De SMART-doelstellingen plus een goede inrichting van de vier omgevingsdimensies zorgen daarvoor.

Managementfilosofie

RGO is meer dan alleen een structuur van SMART-doelstellingen. Het is eerst en vooral een managementfilosofie, daarna een structuur en een cultuur plus een set instrumenten om het geheel goed te laten werken. Hoofdstuk 2 van het boek bespreekt dat allemaal in het kort. In deze blog beperken we ons tot RGO als managementfilosofie. In onze ogen is het onderschrijven van die filosofie door het (top-)management van de organisatie cruciaal voor het welslagen van RGO-HNW.

De managementfilosofie van RGO is dat de medewerkers het kloppend hart van een werkorganisatie vormen en dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers het beste uit zichzelf naar voren halen en in hun werk stoppen. Maar je moet die medewerkers daarbij wel de goede kant op sturen, met enerzijds voldoende kaders en afbakening en anderzijds voldoende ruimte om autonoom te kunnen handelen.

Specifieke en op elkaar afgestemde doelstellingen die rechtstreeks afgeleid zijn uit de visie, missie en ambitie van de organisatie helpen de medewerkers de juiste richting te kiezen. Ze helpen hen te bepalen wat belangrijk is en wat niet. Goed geformuleerde doelstellingen geven houvast, maar ook ruimte. De doelstelling zegt wat er bereikt moet worden, de ruimte ligt in hoe die medewerker zijn doel wil bereiken.

Het fundament onder RGO

RGO komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar vindt zijn fundament in de goal setting theorie en in een managementmethodiek die bedacht is door Peter Drucker in de jaren 50: Management by Objectives (MBO). Aan beide besteedt het boek ruim aandacht.

Goal setting behoort tot de meest onderzochte en best bewezen theorieën uit de motivatiepsychologie en de organisatiepsychologie. Het staat vast dat specifieke en uitdagende doelen ertoe leiden dat mensen moeite gaan doen die doelen ook echt te halen. Doelen werken intrinsiek motiverend: mensen willen nu eenmaal graag de hun gestelde doelen halen. Maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: Mensen moeten zich committeren of verbinden aan het doel, ze moeten goede feedback krijgen over hun voortgang en ze moeten zich capabel voelen het doel te kunnen bereiken. Het aardige is dat al die aspecten positief te beïnvloeden zijn en dat doen we ook via de instrumenten van RGO.

Daarna volgt een stuk over de ontwikkeling van de organisatiekunde: van Taylor via de ‘Human Relations’ school en het neo-Taylorisme tot aan RGO-HNW. Een belangrijk onderdeel is de ooit zeer populaire methodiek van Management by Objectives (MBO). We laten zien hoe MBO ontstond, waar de kracht lag plus het bewijs dat het in principe goed kon werken, maar ook waar het fout en later uiteindelijk teloor ging. We proberen te leren van die fouten en ervoor te zorgen dat het met RGO niet diezelfde kant op gaat.

Aanpak

De voorpublicatie sluit af met een pragmatische aanpak voor hoe je als organisatie met RGO en RGO-HNW aan de slag kunt gaan. We denken dat als deze aanpak gevolgd wordt  iedere organisatie zich in pakweg 3 tot 5 jaar tijd kan omvormen tot een succesvolle resultaatgerichte organisatie waarin de medewerkers het beste uit zichzelf halen en tegelijkertijd veel meer plezier in hun werk hebben. En dat is voor ons de ultieme vorm van Het Nieuwe Werken!

Wat komt er nog aan?

Resultaatgericht Organiseren Kapstok voor HNWWat nog ontbreekt in de voorpublicatie is het hoofdstuk waarin tot in detail besproken wordt wat RGO is en wat er allemaal bij komt kijken. Ook hebben we de praktijkvoorbeelden nog niet opgenomen. Deze zaken bewaren we voor de uiteindelijke publicatie in september.

Ten slotte

Een belangrijke reden voor ons om nu al met deze voorpublicatie te komen, is dat wij heel graag jouw feedback willen hebben. Spreekt RGO aan? Wordt het goed uitgelegd en onderbouwd? Zitten er hiaten in het verhaal? Laat het ons weten!

De voorpublicatie van het boek Resultaatgericht Organiseren; kapstok voor Het Nieuwe Werken is hier te downloaden.

Deel dit artikel met anderen
Dik Bijl - Spreker, schrijver, onderzoeker, docent, begeleider en adviseur op het gebied van HNW
Dik Bijl behoort tot de pioniers op het gebied van Het Nieuwe Werken. Sinds 2007 schrijft en spreekt hij over dit onderwerp en begeleidt organisaties op hun reis naar HNW. Dik heeft inmiddels drie boeken over dit onderwerp geschreven, onder andere het Engelstalige Journey towards the New Way of Working, waarmee de Nederlandse visie, kennis en ervaring over Het Nieuwe Werken wereldwijd beschikbaar wordt.
Zie zijn website en LinkedIn-profiel voor meer informatie.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

3 reacties


  Heleen Goet zegt:

  Herkenbaar dat HNW soms tot ‘thuiswerken’ wordt bestempeld, jammer jammer jammer. Dus mooie insteek om te focussesn op resultaat. Een andere invalshoek die wellicht wil helpen als de link gelegd wordt naar betere resultaten, hogere klanttevredenheid. Wat merken klanten er eigenlijk van?

  Jan Laarhoven zegt:

  Dik,
  Bedankt voor mogelijkheid. Ik ga er mee aan de slag. Ben erg benieuwd welke bijdrage dit boek brengt in de discussie en implementatie van HNW!

  Hendrik Deroo zegt:

  helemaal akkoord dat HNW te makkelijke verwordt tot afstandswerken mogelijk maken. daarom in mijn projecten altijd vertrekken vanuit de opdrachten en de gewenste resultaten van de organisatie, en daarna de best passende manier van werken bepalen – met gebruik van de huidige instrumenten en mogelijkheden. maar niet andersom. thuiswerken is niet het doel.
  ik lees straks met veel plezier de voorpublicatie.