Echte mannen staan niet meer in de file

Wat doen twintig mannen en vrouwen in roze badjassen ’s ochtends vroeg op drukke verkeersknooppunten in het land?

Ze riepen tijdens de Week van Het Nieuwe Werken op om de werkdag in badjas te beginnen, niet in de file. In november vorig jaar is van alles uit de kast gehaald om de publiekscampagne Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf te laten landen bij werknemers en bedrijven. Dat is gelukt, zo blijkt uit evaluatie-onderzoek van Blauw Research.

Maar wat betekent dit voor Het Nieuwe Werken op de werkvloer? Gaan bedrijven nu ook echt een stap maken? En wat gaat u doen tijdens de campagne in 2011?

Resultaten campagne Het Nieuwe Werken Doe je Zelf (#HNW10)

Al voor de campagne had het Nieuwe Werken al flink wat fans, maar nooit eerder was er een publiekscampagne op touw gezet om het fenomeen actief bekend te maken onder grote groepen werknemers.  De campagne is een initiatief van Natuur & Milieu, gesteund door een brede coalitie van bedrijven en de overheid. De bekendheid met Het Nieuwe Werken is na de campagne enorm gestegen: van 13 naar 33 procent, ofwel van 930.000 werknemers naar 2,4 miljoen. Een prachtig resultaat.

Dat geldt ook voor het aantal mensen dat ging experimenteren met werken en reizen buiten kantoor(tijden).  De campagne daagde werknemers en bedrijven hiertoe uit en bijna 400.000 werknemers hebben tijdens de week iets met Het Nieuwe Werken gedaan. Ongeveer eenzelfde aantal is door de campagne positiever gaan denken over Het Nieuwe Werken.  En van de groep werknemers die op afstand kán werken zegt  57% nu wel eens thuis te werken, dat is 7% meer dan in april vorig jaar.

Het is duidelijk dat de campagne in duizenden bedrijven de bal aan het rollen heeft gebracht door alle media-aandacht, abri-posters en activiteiten  als Open Huis, congressen en workshops. Het is nu tijd om te scoren.

Veel animo voor conctrete stappen met Het Nieuwe Werken

Zo’n 225.000 werknemers verwachten dat hun bedrijf in het komende jaar een extra stap gaat zetten op weg naar Het Nieuwe Werken, blijkt uit het onderzoek van Blauw Research. Ook uit de enquête die Natuur & Milieu na de Week heeft uitgezet onder de abonnees van de Nieuwsbrieven en de deelnemers aan de test op de campagnesite blijkt veel animo voor concrete stappen. Van de ruim tweeduizend werknemers die de enquête hebben ingevuld, geeft 52% aan dat hun bedrijf een stap gaat zetten. En van de managers die reageerden zegt maar liefst 80% dat ze concreet met Het Nieuwe Werken aan de slag gaan.

Het Nieuwe Werken werkt dus! Gelukkig zien steeds meer bedrijven de voordelen van tevreden en productievere werknemers, minder kosten voor vervoer en kantoor en last but not least een beter en gezonder milieu. Het Nieuwe Werken levert een CO2-verlaging van 25 procent per medewerker op, bleek onlangs uit een onderzoek van advies- en ingenieursbureau DHV. Op jaarbasis kan per medewerker zo’n 750 kilo CO2 bespaard worden door mobiel werken!

Van #HNW10 naar #HNW11

Maar we zijn er nog niet. 67% van de werknemers kent het fenomeen Het Nieuwe Werken nog niet. Hier valt nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar gedacht wordt dat HNW niet mogelijk is, zoals de gezondheidszorg. Met vormen van zelfroosteren kunnen werknemers hier ook veel flexibeler werken.

Maar de belangrijkste uitdaging is een cultuurverandering bij werknemers en bedrijven. Uit het onderzoek van Blauw Research blijkt ook dat 39% van de werknemers het gevoel heeft dat ze erop worden aangekeken als ze later op het werk verschijnen of eerder weggaan. Zij en hun managers moeten nog ontdekken dat echte mannen al lang niet meer in de file staan!

Wat zijn uw suggesties voor een vervolgcampagne?

We willen dit jaar graag samen met partners een vervolgcampagne voeren (#HNW11). Nieuwe bedrijven en organisaties kunnen hierbij aanhaken. Wat zijn uw suggesties en ideeën voor deze nieuwe campagne? Ik kijk uit naar uw reactie(s) hieronder in het reactiesysteem!

Deel dit artikel met anderen
Willem-Jan van Grondelle - Campagneleider ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’
Willem-Jan van Grondelle is campagneleider van ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’, een initiatief van Natuur & Milieu samen met tal van bedrijven, organisaties en overheden. Hiervoor organiseerde hij o.a. het project c,mm,n, de Auto van de Toekomst op de AutoRAI 2007 en 2009. Zijn passie is om samen met anderen groene innovaties op te sporen en te versnellen.
Wat zijn uw gedachten over dit onderwerp? Deel ze hieronder met andere lezers!

7 reacties


  Bas van de Haterd zegt:

  Het spijtige aan de campagne is natuurlijk dat hiermee Het Nieuwe Werken vooral weer in de ‘thuiswerkhoek’ wordt geplaatst. Het echte nieuwe werken zit in het heel anders organiseren van werk. Nieuwe organisatiestructuren, minder loondienstverbanden, meer zeggenschap in besluiten, meer verantwoordelijkheid (krijgen, maar vooral ook nemen en daarmee dus ook aansprakelijkheid). Minder grote bedrijven en organisaties is daar een gevolg van bijvoorbeeld.

  Kees Froeling zegt:

  Eens met Bas. Ik denk dat vooral de mentale aspecten aandacht moeten krijgen. HNW en Telewerken wordt nu vaak als synoniem gezien, waardoor hele groepen denken dat het niets voor hun is. Dat leidt bij die groepen ook tot frustratie. Dus niet alleen “aan het werk” in plaats van “naar je werk”, maar ook daadwerkelijk contact tussen mensen en ruimte bieden om mensen te laten excelleren.

  Erik Overdick zegt:

  Volledig eens met Bas en Kees, en als aanvulling op je stuk Willem Jan (“..grootste uitdaging cultuurverandering…”) in de campagne sterk inzoomen op het individu hoe dan in praktijk zeggenschap, verantwoordelijkheid, work life balance eruit zien, en welke ‘uitdagingen’ er nog voor ons liggen (transparantie in het ontwikkelingsproces)

  Arjan Dekker zegt:

  Kees, Bas en Erik; ook weer mee eens. Te veel ook lijkt de focus op het zaligmakende van de maatregelen die de werkgever kan of moet nemen om werknemer HNW te faciliteren. Cultuur- en gedragsverandering komt of moet komen; van onderaf, uit de samenleving (zie het Midden Oosten). Laat de werknemer zelf ook nadenken over zijn woon-werkverkeer, wat dat betreft haakt de website WERKdichterbijhuis.nl daar aardig op in. Wil je verandering, kijk dan ook eens naar je eigen (toekomstige) mogelijkheden. Het nieuwe werken is vaak dichterbij dan je denkt.

  Els Lonissen zegt:

  heren (en meelezende, -denkende dames), HNW is niet een hype, maar (onderdeel van) een volgende, niet te vermijden stadium waarin we terecht komen met al haar kenmerken en verschijningsvariaties. het is niet de vraag of, maar meer wanneer en hoe we (management en medewerkers) daar invulling aan geven: van onder, van boven, wel/niet/meer/minder thuiswerken met de maatregelen en aandachtspunten uit de welbekende driedeling (bricks/bytes/behaviour). volgens mij ligt de uitdaging in het faciliteren van álle organisaties om daar uiteindelijk deel van uit te maken in een vorm die passend is. tot nu toe lijken de best practices veelal voorbehouden aan de (welbekende) grote (voorloper) organisaties. voor mij ligt de uitdaging dit jaar om, in navolging van grote organisaties en werknemers, ook MKB te laten kennismaken met HNW, wat is het (niet) en welke voordelen kan het met zich meebrengen, zodat ook deze tak voorbereid is op de toekomst.

  Bertie zegt:

  De groei van het aantal zzp-ers, de opkomst van het nieuwe werken, de indie-beweging niet alleen in de muziek maar in de gehele creatieve sector – het lijkt op een terugkeer naar het kleinschalige en het ambachtelijke, de “buurt”winkeltjes, maar dan door middel van internet en daardoor met een veel breder, wereldwijd bereik. Mijn suggestie voor een nieuwe campagne is: probeer planologen, bestemmingsplannenmakers, projectontwikkelaars, stadsvernieuwers, woningstichtingen e.d. bewust te maken van de nieuwe noodzaak voor kleinschalige buurtvoorzieningen. Appartementengebouwen bijvoorbeeld zouden voorzien moeten zijn van een kantoorruimte met internetaansluiting, met werkplekken voor (buurt-)bewoners, tegen kostprijs te huur via de Vereniging van Eigenaren. Het zou normaal moeten worden om in woonstraten, vinexwijken e.d. zo’n voorziening in te plannen.

  Paul Valk zegt:

  Het nieuwe werken vereist van een ieder een cultuuromslag. Vaak weten managers minder goed om te gaan met een mogelijke afwezigheid van hun werknemers, alsof zij de grip op deze medewerkers kwijt zouden raken indien deze niet op kantoor zou zitten..! En soms bang zijnde om een precedent te scheppen onder het mom van “als ik jou toestemming geef om per week 1 of 2 dagen structureel thuis te werken dan wilt straks iedereen dat!” .

  IK denk dat bedrijven meer moeten naar een beleid waarin Het Nieuwe Werken als KANS wordt omarmd, waarin men wel op weg wordt geholpen door een organisatie die weet hoe HNW als win-win situatie gezien kan worden.

  En verder zouden managers samen met hun werknemers meer moeten uitgaan van duidelijk omschreven doelen die behaald moeten worden (bijv. advies X moet over 2 maanden ingediend zijn) waarbij het aan de werknemer is om dat te halen. Of hij/zij dat beter kan door thuis te werken of niet is dan aan de werknemer. Natuurlijk zal deze ook regelmatig op kantoor een terugkoppeling moeten geven over de stand van zaken om de manager wel tijdig te kunnen laten bijsturen.

  En ‘last but not least’ biedt het regelmatig thuiswerken ook andere voordelen zoals:
  – Minder milieubelasting door minder Co2 uitstoot;
  – Minder filedruk
  – Minder reiskosten
  – Minder reis- of filestress
  – hogere produktie door in een rustige omgeving te kunnen werken.

  Natuurlijk kan bij sommige beroepsgroepen niet of minder makkleijk thuis worden gewerkt en moet ook aan de klant die een gemeente of andere dienstverlenende sector bezoekt ter plaatse te woord worden gestaan, maar HNW is een káns en geen bedreiging.

  Natuurlijk is het Nieuwe Werken meer dan alleen het thuiswerken, maar daar geven anderen maar hun commentaar op, al ben ik het met die andere commentaren wel eens. Maar laten we onze scope niet té breed maken om te voorkomen dat er (á la de EU) helemaal niets gebeurt.